Muzeum Oświaty w plenerze

Podczas imprezy „Bydgoszcz! To logiczne!“ Muzeum Oświaty zapre­zen­towało fragment wystawy pt. „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog”. Odwie­dzający stoisko mogli zapoznać się z życiem i dokona­niami wybitnego bydgosz­czanina. Zacie­ka­wienie wzbudził symulator Enigmy, z którego skorzy­stało wiele osób, aby pobawić się w kryptologa i złamać przygo­towane szyfro­gramy oraz poznać tajniki szyfru maszynowego.

Muzeum - które jest wydziałem Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy - pokazało także, jak wyglądała szkoła przed stu laty, czyli w czasach, gdy uczęszczał do niej Marian Rejewski. Zapre­zen­towano m.in. starą szkolną ławkę, dzwonek szkolny, mundurek, tornister, drewniany piórnik, kałamarz, pióro, tabliczkę i rysik oraz pokazano stosowane wobec uczniów kary, czyli klęczenie na grochu i dyscy­plinę. Co 30 minut przepro­wa­dzany był konkurs wiedzy o Marianie Rejewskim.

Stoisko Muzeum Oświaty cieszyło się dużym zainte­re­so­waniem, odwie­dziło je około 900 osób. Gościem specjalnym była pani Janina Sylwe­strzak – córka Mariana Rejew­skiego, która m.in. obejrzała prace laureatów konkursu na komiks pt. „Marian Rejewski – największy haker XX wieku”. Stoisko odwiedził także Jakub Wesołowski, aktor, który wkrótce wcieli się w postać Mariana Rejew­skiego w czterech fabula­ry­zo­wanych odcinkach „Sensacji XX wieku“.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Konfe­rencja naukowa 

Bydgoszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przededniu i w trakcie trwania II wojny światowej“. Termin: czytaj »

Wystawa w gimnazjum w Nakle nad Notecią 

W holu Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią została zapre­zen­towana wystawa „Marian Rejewski - czytaj »

Sesja historyczno-matematyczna 

21 grudnia 2015 roku w auli Zespołu Szkół w Mogilnie odbyła się sesja matema­tyczna upamięt­niająca czytaj »

Wystawa w Mogilnie 

Ekspo­zycja posterowa „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ została zapre­zen­towana 21 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół czytaj »

Enigma 2015 - młodzi następcy Mariana Rejewskiego 

W ramach Bydgo­skiego Grantu Oświa­towego 12, 13 i 14 maja uczniowie klas IV, V i czytaj »

Warsztaty z krypto­logii dla dzieci 

Warsztaty „Jak łamać szyfry, czyli odkry­wanie tajemnic krypto­logii” w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy popro­wa­dziła dr Karolina czytaj »