Muzeum Oświaty w plenerze

Podczas imprezy „Bydgoszcz! To logiczne!“ Muzeum Oświaty zapre­zen­towało fragment wystawy pt. „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog”. Odwie­dzający stoisko mogli zapoznać się z życiem i dokona­niami wybitnego bydgosz­czanina. Zacie­ka­wienie wzbudził symulator Enigmy, z którego skorzy­stało wiele osób, aby pobawić się w kryptologa i złamać przygo­towane szyfro­gramy oraz poznać tajniki szyfru maszynowego.

Muzeum - które jest wydziałem Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy - pokazało także, jak wyglądała szkoła przed stu laty, czyli w czasach, gdy uczęszczał do niej Marian Rejewski. Zapre­zen­towano m.in. starą szkolną ławkę, dzwonek szkolny, mundurek, tornister, drewniany piórnik, kałamarz, pióro, tabliczkę i rysik oraz pokazano stosowane wobec uczniów kary, czyli klęczenie na grochu i dyscy­plinę. Co 30 minut przepro­wa­dzany był konkurs wiedzy o Marianie Rejewskim.

Stoisko Muzeum Oświaty cieszyło się dużym zainte­re­so­waniem, odwie­dziło je około 900 osób. Gościem specjalnym była pani Janina Sylwe­strzak – córka Mariana Rejew­skiego, która m.in. obejrzała prace laureatów konkursu na komiks pt. „Marian Rejewski – największy haker XX wieku”. Stoisko odwiedził także Jakub Wesołowski, aktor, który wkrótce wcieli się w postać Mariana Rejew­skiego w czterech fabula­ry­zo­wanych odcinkach „Sensacji XX wieku“.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Projekt eduka­cyjny „Marian Rejewski - Kopernik Bydgoszczy“ 

Istotą projektu eduka­cyjnego „Marian Rejewski - Kopernik Bydgoszczy“, biorącego udział w V edycji Kujawsko-Pomor­skiego Festiwalu czytaj »

Obchody 110. rocznicy urodzin Mariana Rejewskiego 

W niedzielę, 16 sierpnia 2015 roku od godziny 11.00 do 16.00, odbędzie się impreza w czytaj »

Marian Rejewski - filar polskiej kryptologii 

Wystawę posterową przygo­towaną przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy można oglądać w Exploseum czytaj »

Rocznica urodzin 

Rocznicę urodzin Mariana Rejew­skiego bydgosz­czanie obcho­dzili w Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej, gdzie do wspólnego święto­wania zapra­szało czytaj »

Wystawa w Mogilnie 

Ekspo­zycja posterowa „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ została zapre­zen­towana 21 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół czytaj »

Kryptolog Rejewski“ - gra miejska 

14 czerwca 2015 r. zakończył się cykl trzech gier miejskich poświę­conych Marianowi Rejew­skiemu, których celem czytaj »