Muzeum Oświaty w plenerze

Podczas imprezy „Bydgoszcz! To logiczne!“ Muzeum Oświaty zapre­zen­towało fragment wystawy pt. „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog”. Odwie­dzający stoisko mogli zapoznać się z życiem i dokona­niami wybitnego bydgosz­czanina. Zacie­ka­wienie wzbudził symulator Enigmy, z którego skorzy­stało wiele osób, aby pobawić się w kryptologa i złamać przygo­towane szyfro­gramy oraz poznać tajniki szyfru maszynowego.

Muzeum - które jest wydziałem Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy - pokazało także, jak wyglądała szkoła przed stu laty, czyli w czasach, gdy uczęszczał do niej Marian Rejewski. Zapre­zen­towano m.in. starą szkolną ławkę, dzwonek szkolny, mundurek, tornister, drewniany piórnik, kałamarz, pióro, tabliczkę i rysik oraz pokazano stosowane wobec uczniów kary, czyli klęczenie na grochu i dyscy­plinę. Co 30 minut przepro­wa­dzany był konkurs wiedzy o Marianie Rejewskim.

Stoisko Muzeum Oświaty cieszyło się dużym zainte­re­so­waniem, odwie­dziło je około 900 osób. Gościem specjalnym była pani Janina Sylwe­strzak – córka Mariana Rejew­skiego, która m.in. obejrzała prace laureatów konkursu na komiks pt. „Marian Rejewski – największy haker XX wieku”. Stoisko odwiedził także Jakub Wesołowski, aktor, który wkrótce wcieli się w postać Mariana Rejew­skiego w czterech fabula­ry­zo­wanych odcinkach „Sensacji XX wieku“.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Gra miejska 

2 maja odbędzie się w Bydgoszczy inaugu­racja turystycznej gry miejskiej TAJNE SPOTKANIE. Tego dnia każdy czytaj »

Złam Kod Bydgoszczy 

W nocy z 23/24 stycznia odbył się XLI Harcerski Bydgoski Bieg Nocny zorga­ni­zowany przez Chorągiew czytaj »

Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie ustano­wienia Roku Mariana Rejewskiego 

Rada Miasta Bydgoszczy podczas sesji 24 września jedno­głośnie podjęła decyzję o tym, że patronem roku czytaj »

Nakło nad Notecią włącza się w obchody Roku Rejewskiego 

Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Fragmentów „Wspomnień…“ Mariana Rejew­skiego został objęty honorowym patro­natem marszałka województwa i czytaj »

II Zuchowy Bydgoski Bieg Nocny 

W dniu 13 marca 2015 roku 84 zuchów z hufca Bydgoszcz-Miasto wyruszyło na trasę biegu czytaj »

Marian Rejewski we wspomnie­niach córki 

3 grudnia 2015 roku Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy gościła niezwykłą osobę, czytaj »