Narodowy Bank Polski uczcił 75. rocznicę złamania szyfru Enigmy poprzez wprowa­dzenie do obiegu 21 marca 2007 r. trzech monet o nominałach:

  • 100 zł – wykonaną stemplem lustrzanym w złocie,
  • 10 zł – wykonaną stemplem lustrzanym w srebrze,
  • 2 zł – wykonaną stemplem zwykłym w stopie Nordic Gold.

Monety zapro­jek­towała Ewa Tyc-Karpińska.

Awers: Centralnie, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczy­po­spo­litej Polskiej. W tle tabele literowe oraz konturowo zazna­czony ideowy schemat działania maszyny szyfru­jącej Enigma. W otoku napis: RZECZ­PO­SPOLITA POLSKA, oznaczenie roku emisji: 2007 oraz napis: 100 . Pod lewą łapą orła znak mennicy wkompo­nowany w tabele literowe.

Rewers: Z lewej i z prawej strony styli­zowane żarówki z maszyny szyfru­jącej Enigma. Wokół nich dwa zbiory okręgów odzwier­cie­dla­jących promienie światła. U góry w trzech rzędach litery alfabetu połączone liniami z dwoma rzędami liter znajdu­jącymi się poniżej. Pod żarówkami napis: 75. ROCZNICA ZŁAMANIA SZYFRU ENIGMY.


Awers: Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczy­po­spo­litej Polskiej, nad orłem napis: RZECZ­PO­SPOLITA POLSKA. W tle styli­zowany schemat działania maszyny szyfru­jącej Enigma oraz wyłaniający się z kompo­zycji linii styli­zowany napis: ENIGMA. Pod schematem z lewej strony oznaczenie roku emisji: 2007. U dołu napis: 10 . Pod lewą łapą orła znak mennicy.

Rewers: Umowny labirynt połączeń nawią­zujący do działania maszyny szyfru­jącej Enigma. W środku napis: ENIGMA. Pod nim napis: 1932 odwrócony o 180 stopni. W otoku napis: 75. ROCZNICA ZŁAMANIA SZYFRU ENIGMY.

Na boku: napis MARIAN REJEWSKI, HENRYK ZYGALSKI, JERZY RÓŻYCKI, rozdzielony gwiazdkami.


Awers: Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczy­po­spo­litej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-07, pod orłem napis: , w otoku napis: RZECZ­PO­SPOLITA POLSKA, poprze­dzony oraz zakoń­czony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy.

Rewers: Styli­zowane koło wirnika szyfru­jącego Enigmy. Na obwodzie w kółkach napis: REJEWSKI RÓŻYCKI ZYGALSKI. Wokół środka napis: 75. ROCZNICA ZŁAMANIA SZYFRU ENIGMY.

Na boku: Ośmio­krotnie powtó­rzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

Żródło: http://​www​.nbp​.pl

image_print