Witryna gromadzi infor­macje dotyczące życia i dokonań Mariana Rejew­skiego, a także promuje działania osób i insty­tucji na rzecz zacho­wania pamięci o tym wybitnym bydgosz­cza­ninie. Zareje­strowani użytkownicy mogą publi­kować artykuły.

Stronę prowadzi Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy i stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty.

Kontakt: kpcdo.byd @ gmail​.com (bez spacji)

image_print