II Zuchowy Bydgoski Bieg Nocny

W dniu 13 marca 2015 roku 84 zuchów z hufca Bydgoszcz-Miasto wyruszyło na trasę biegu nocnego, którego bohaterem był Marian Rejewski. Zuchy odwie­dziły Liceum Ogólno­kształcące nr 1. W budynku tym mieściło się dawniej Państwowe Gimnazjum Klasyczne, które Rejewski ukończył w 1923 roku. Następnie w Muzeum Okręgowym w Spichrzach dzieci rozwią­zywały krzyżówki i zagadki na multi­me­dialnej wystawie. Nie zabrakło szyfrów i starych zabaw podwór­kowych. Gawędę do zuchów wygłosił płk Jerzy Lelwic, który opowieścią o Enigmie i krypto­logach potrafi zacie­kawić wszystkie pokolenia.


image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Dywan z kwiatów w hołdzie Marianowi Rejewskiemu 
Wielki dywan z płatów kwiatów w trakcie tworzenia z napisem Enigma.

Szósta edycja Bydgo­skich Dywanów Kwiatowych nosi podtytuł „Dla Mariana“ i dedykowana jest wybitnemu krypto­logowi. Uczniowie z czytaj »

Sesja historyczno-matematyczna 

21 grudnia 2015 roku w auli Zespołu Szkół w Mogilnie odbyła się sesja matema­tyczna upamięt­niająca czytaj »

Kolejne odzna­czenie dla Mariana Rejewskiego 

Władze Uniwer­sytetu im. Adama Mickie­wicza w Poznaniu przyznały pośmiertnie polskim krypto­logom - Marianowi Rejew­skiemu, Jerzemu czytaj »

Młodzi łamacze szyfrów z woj. kujawsko-pomor­skiego zakoń­czyli rywalizację 

Znane są już wyniki inter­ne­towej gry MŁODZI ŁAMACZE SZYFRÓW przepro­wa­dzonej przez Stowa­rzy­szenie Viator we współ­pracy czytaj »

Ustano­wienie odznaki krajo­znawczej w uznaniu dla wybitnego bydgoszczanina 

Regio­nalna Pracownia Krajo­znawcza oraz Oddziałowa Komisja Krajo­znawcza i Ochrony Przyrody R.O. PTTK „Szlak Brdy” w czytaj »

X,Y,Z: prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy 

Pod takim tytułem ukazała się książka Dermota Turinga, bratanka światowej sławy kryptologa Alana Turinga. Autor czytaj »