II Zuchowy Bydgoski Bieg Nocny

W dniu 13 marca 2015 roku 84 zuchów z hufca Bydgoszcz-Miasto wyruszyło na trasę biegu nocnego, którego bohaterem był Marian Rejewski. Zuchy odwie­dziły Liceum Ogólno­kształcące nr 1. W budynku tym mieściło się dawniej Państwowe Gimnazjum Klasyczne, które Rejewski ukończył w 1923 roku. Następnie w Muzeum Okręgowym w Spichrzach dzieci rozwią­zywały krzyżówki i zagadki na multi­me­dialnej wystawie. Nie zabrakło szyfrów i starych zabaw podwór­kowych. Gawędę do zuchów wygłosił płk Jerzy Lelwic, który opowieścią o Enigmie i krypto­logach potrafi zacie­kawić wszystkie pokolenia.


image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Niemiecka telewizja kręci program o Rejewskim 
Logotyp rbb fernsehen

Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) to regio­nalny nadawca publiczny, który produkuje również programy na antenę ogólno­nie­miecką. Stacja czytaj »

Otwarcie wystawy w Tucholi o dokona­niach patrona biblioteki 

25 czerwca 2013 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi otworzy­liśmy wystawę „Marian Rejewski - czytaj »

Rozstrzy­gnięcie konkursu o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego 
Konkurs o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego

Kapituła Konkursu pod przewod­nictwem dyrektora Narodowego Centrum Bezpie­czeństwa Cyber­prze­strzeni gen. bryg. Karola Molendy wyłoniła zwycięzców czytaj »

Kryptolog Rejewski“ - gra miejska 

14 czerwca 2015 r. zakończył się cykl trzech gier miejskich poświę­conych Marianowi Rejew­skiemu, których celem czytaj »

Nowa publi­kacja o Marianie Rejewskim 

Marian Rejewski - pogromca Enigmy“ to tytuł publi­kacji dla młodego czytelnika, która w krótki sposób zazna­jamia czytaj »

The First Enigma Codebreaker. Marian Rejewski who passed the baton to Alan Turing“ 

Pod koniec tego roku, w 90. rocznicę złamania kodu Enigmy, ukaże się na rynku brytyjskim czytaj »