Krzyż Zasługi

Złoty Krzyż Zasługi

W 1938 roku Marian Rejewski odzna­czony został Złotym Krzyżem Zasługi za rozwią­zanie tajemnicy Enigmy. Nadał go Prezydent RP Ignacy Mościcki na wniosek prezesa Rady Ministrów Felicjana Sławoja Składkowskiego.

Ustano­wiony w 1923 r. Krzyż Zasługi mogą otrzymać osoby, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekra­czające zakres ich zwykłych obowiązków, a przyno­szące znaczną korzyść państwu lub obywa­telom (Ustawa z dnia 23 czerwca 1923 r. o ustano­wieniu „Krzyża Zasługi“).

Krzyż Zasługi z Mieczami

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

W 1945 roku Marian Rejewski otrzymał wojenne odzna­czenie państwowe, ustano­wione dekretem Prezy­denta RP na uchodź­stwie w Londynie w 1942 roku (zmienia­jącym ustawę z 23 czerwca 1923 r.).

War Medal 1939-1945

War Medal 1939 – 1945

Odzna­czenia przyznanego przez władze brytyjskie w 1948 roku Marian Rejewski nie zdołał nigdy odebrać. W muzeum Lancaster House w Londynie 4 lipca 2005 r. odzna­czenie wręczył córce kryptologa, Janinie Sylwe­strzak, szef Sztabu Obrony Narodowej gen. sir Michael Walker.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

29 listopada 1978 roku Rada Państwa nadała Marianowi Rejew­skiemu Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Dekoracja odzna­czeniem odbyła się 12 grudnia 1978 roku w Minister­stwie do Spraw Kombatantów.

Srebrny medal „Za Zasługi dla Obron­ności Kraju“

Medal „Za Zasługi dla Obron­ności Kraju“

W maju 1979 roku minister obrony nadał Marianowi Rejew­skiemu odzna­czenie wojskowe ustano­wione przez Sejm ustawą z dnia 21 kwietnia 1966 r.

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

Posta­no­wieniem Prezy­denta Rzeczy­po­spo­litej Polskiej Aleksandra Kwaśniew­skiego z dnia 14 lutego 2000 roku Marian Rejewski został pośmiertnie odzna­czony Orderem Polonia Restituta w uznaniu wybitnych zasług dla Rzeczy­po­spo­litej (Posta­no­wienie Prezy­denta RP).

Knowlton Award

Knowlton Award

Medal Knowltona przyznała pośmiertnie Marianowi Rejew­skiemu kapituła Związku Korpusów Wywiadu Wojskowego USA na wniosek Kontr­wy­wiadu Dowództw Sojusz­ni­czych NATO. Odzna­czenie odebrała córka kryptologa Janina Sylwe­strzak podczas uroczy­stości zorga­ni­zo­wanej 4 września 2012 r. w Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy. Medal Knowltona jest przyznawany od 1995 roku przez US Army Military Intel­li­gence Corps Association w celu wyróż­nienia osób, które wniosły znaczący wkład w osiągnięcia i sukcesy Wywiadu Wojskowego. (Ceremonia w CSSP NATO w Bydgoszczy)

image_print