Rozstrzy­gnięcie konkursu na komiks „Marian Rejewski – największy haker XX wieku”

Komisja konkursowa obradująca w składzie:

 • mgr Ewa Pronobis-Sosnowska – Dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy
 • dr hab. Ryszard Nowicki, prof. nadzw. – Zakład Biblio­te­karstwa i Czytel­nictwa UKW w Bydgoszczy
 • dr Krzysztof Osiński – Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Gdańsku. Delegatura IPN w Bydgoszczy
 • mgr Ewa Lica-Boruta – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cących nr 1 I Liceum Ogólno­kształcące im. C.K. Norwida, Bydgoskie Gimnazjum Klasyczne w Bydgoszczy
 • mgr Anna Drejas – Państwowy Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy
 • mgr Joanna Kosmeja – Biblioteka Uniwer­sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ogłosiła listę zwycięzców i wyróż­nionych. Oto oni:

GIMNAZJA

 • I miejsce - Paulina Klysz­czyńska, Igor Datkiewicz; kl. III F; Publiczne Gimnazjum im. M. Rejew­skiego; Białe Błota
 • II miejsce - Filip Przeworek; kl. III D; Publiczne Gimnazjum im. M. Rejew­skiego; Białe Błota
 • III miejsce – Jeremi Karbasz; kl. II gimnazjum; Gimnazjum nr 47; Bydgoszcz

Wyróż­nienia

 • Dawid Tomczak, Witold Jańczak; kl. II A gimnazjum; Zespół Szkół nr 31 Specjalnych; Bydgoszcz
 • Gordiana Kryszak; kl. I F; Publiczne Gimnazjum nr 1; Żnin
 • Mateusz Sujkowski, Przemysław Lemańczyk; kl. III A; Zespół Szkół nr 24; Gimnazjum nr 31 im. M. Rejew­skiego; Bydgoszcz
 • Dominika Wełmińska, Zuzanna Woźniak; kl. III A; Zespół Szkół nr 24; Gimnazjum nr 31; Bydgoszcz
 • Sandra Turostowska; kl. III D; Gimnazjum nr 3; Nakło nad Notecią
 • Lidia Nowak; kl. I B; Gimnazjum nr 1 im. Sędziwoja; Szubin
 • Paulina Chmiel; kl. I C; Zasad­nicza Szkoła Zawodowa nr 5 Specjalna; Bydgoszcz
 • Roksana Piórko, Dominika Zaleska ; kl. I ; Zakład Poprawczy i Schro­nisko dla Nieletnich; Koronowo
 • wyróż­nienie Dyrektora Biblioteki: Natalia Nowicka; kl. II A; Gimnazjum nr 3; Nakło nad Notecią

SZKOŁY PONAD­GIM­NA­ZJALNE

 • I miejsce – Karolina Polasik; kl. I Liceum; Państwowa Ogólno­kształcąca Szkoła Sztuk Pięknych im. Leona Wyczół­kow­skiego; Bydgoszcz
 • I miejsce – Klaudia Jaskólska; kl. I A; I Liceum Ogólno­kształcące im. Jana Kaspro­wicza; Inowrocław
 • II miejsce - Paula Rózga, Agata Kuliberda; kl. I Prawnicza; I Liceum Ogólno­kształcące im. B. Krzywo­ustego; Nakło nad Notecią
 • III miejsce – Sandra Król; kl. III Technikum Ekono­micznego; Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjalnych im. prof. Emila Chrobaczka; Szubin

Wyróż­nienia

 • Daria Jaszak, Karolina Lasota; kl. II angielska; I Liceum Ogólno­kształcące im. Bolesława Krzywo­ustego; Nakło nad Notecią
 • Natalia Karakuła, Aneta Witkowska; kl. I prawnicza; I Liceum Ogólno­kształcące im. Bolesława Krzywo­ustego; Nakło nad Notecią
 • Karina Ciengu­szewska; kl. I Liceum; Zespół Szkół; Mogilno

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Kto złamie szyfry? Konkurs ogólnopolski 

Ruszyła kolejna edycja fascy­nu­jącej eduka­cyjnej gry inter­ne­towej, która łączy w sobie elementy historii, matematyki i czytaj »

Marian Rejewski - filar polskiej kryptologii 

Wystawę posterową przygo­towaną przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy można oglądać w Exploseum czytaj »

Odsło­nięcie tablicy pamiątkowej 

1 grudnia na gmachu Zespołu Szkół Ogólno­kształ­cących nr 1 w Bydgoszczy, w obecności Janiny Sylwe­strzak, czytaj »

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży 

Regulamin konkursu „Marian Rejewski na pocztówce z Bydgoszczy”: Organi­za­torem konkursu jest Księgarnia Enigma w Bydgoszczy czytaj »

Zapro­szenie na V Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego 

Zapra­szamy do udziału w V Międzysz­kolnym Turnieju Szachowym im. Mariana Rejew­skiego, który odbywa się pod czytaj »

Dzień Patrona 

Dzień Patrona w Zespole Szkół im. Mariana Rejew­skiego w Ostro­mecku odbędzie się 13 maja 2016 czytaj »