XLI Harcerski Bydgoski Bieg Nocny

Tegoroczny Harcerski Bieg Nocny jest ściśle związany z Marianem Rejewskim. Odbędzie się w nocy 23/24 stycznia 2015 roku. Rozpocznie się na Starym Rynku o 22.00. Po przejściu trasy uczestnicy zbiorą się w sali widowi­skowej Pałacu Młodzieży (ok. 3.00 w nocy). Zakoń­czenie Biegu przewi­dziane jest ok. godz. 5.30.

Jeden z punktów kontro­lnych biegu znajdzie się w Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy, gdzie w Muzeum Oświaty uczestnicy zwiedzą wystawę „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ i wezmą udział w szyfro­waniu infor­macji przy pomocy symulatora Enigmy.

W Biegu mogą wziąć udział 5-15 osobowe patrole harcerzy, harcerzy starszych, wędrow­ników, a także osób niezrze­szonych w ZHP pod opieką osoby pełno­letniej oraz patrole instruk­torów. Zgłoszenia udziału w biegu przyjmuje Komenda Hufca ZHP Bydgoszcz-Miasto w biurze przy ul. Dworcowej 56 w godzinach dyżuro­wania lub mailem na adres: bydgoszcz@​bydgoszcz.​zhp.​pl do 20.01.2015 r. do godziny 18.00. Regulamin i karta zgłoszenia znajduje się na stronie inter­ne­towej organi­zatora - ZHP Hufiec Bydgoszcz-Miasto.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Muzeum Oświaty w plenerze 

Podczas imprezy „Bydgoszcz! To logiczne!“ Muzeum Oświaty zapre­zen­towało fragment wystawy pt. „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, czytaj »

Rocznica urodzin 

Rocznicę urodzin Mariana Rejew­skiego bydgosz­czanie obcho­dzili w Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej, gdzie do wspólnego święto­wania zapra­szało czytaj »

Piknik z Rejewskim 

Z okazji 110. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego w jego rodzinnym mieście odbyła się wielo­go­dzinna impreza czytaj »

Obchody 110. rocznicy urodzin Mariana Rejewskiego 

W niedzielę, 16 sierpnia 2015 roku od godziny 11.00 do 16.00, odbędzie się impreza w czytaj »

Projekt eduka­cyjny „Marian Rejewski - Kopernik Bydgoszczy“ 

Istotą projektu eduka­cyjnego „Marian Rejewski - Kopernik Bydgoszczy“, biorącego udział w V edycji Kujawsko-Pomor­skiego Festiwalu czytaj »

Marian Rejewski - filar polskiej kryptologii 

Wystawę posterową przygo­towaną przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy można oglądać w Exploseum czytaj »