XLI Harcerski Bydgoski Bieg Nocny

Tegoroczny Harcerski Bieg Nocny jest ściśle związany z Marianem Rejewskim. Odbędzie się w nocy 23/24 stycznia 2015 roku. Rozpocznie się na Starym Rynku o 22.00. Po przejściu trasy uczestnicy zbiorą się w sali widowi­skowej Pałacu Młodzieży (ok. 3.00 w nocy). Zakoń­czenie Biegu przewi­dziane jest ok. godz. 5.30.

Jeden z punktów kontro­lnych biegu znajdzie się w Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy, gdzie w Muzeum Oświaty uczestnicy zwiedzą wystawę „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ i wezmą udział w szyfro­waniu infor­macji przy pomocy symulatora Enigmy.

W Biegu mogą wziąć udział 5-15 osobowe patrole harcerzy, harcerzy starszych, wędrow­ników, a także osób niezrze­szonych w ZHP pod opieką osoby pełno­letniej oraz patrole instruk­torów. Zgłoszenia udziału w biegu przyjmuje Komenda Hufca ZHP Bydgoszcz-Miasto w biurze przy ul. Dworcowej 56 w godzinach dyżuro­wania lub mailem na adres: bydgoszcz@​bydgoszcz.​zhp.​pl do 20.01.2015 r. do godziny 18.00. Regulamin i karta zgłoszenia znajduje się na stronie inter­ne­towej organi­zatora - ZHP Hufiec Bydgoszcz-Miasto.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Pomijani polscy łamacze szyfrów 

Przez lata Brytyj­czycy przeko­nywali, że sukces złamania kodu Enigmy należy do naukowców pracu­jących w Blechley czytaj »

Enigma z londyń­skiego Instytutu Piłsud­skiego trafi do Muzeum Historii Polski 
Londyński Instytut Piłsudskiego

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Historii Polski wzbogaci się o niezwykle cenny czytaj »

Jubile­uszowy turniej szachowy im. Mariana Rejewskiego 

- Bardzo dziękujemy, tu jest coś więcej, coś ponad, to tutaj czuć, byliśmy pierwszy raz, czytaj »

Grudzień z Rejewskim – 90. rocznica złamania szyfru Enigmy

Przez cały grudzień Bydgoszcz będzie obchodzić rocznicę wielkiego sukcesu polskiego wywiadu sprzed 90 lat - czytaj »

Pomógł wygrać wojnę“ - o Rejewskim w Podcaście Kopernikańskim 
Kopernik w słuchawkach na uszach - znak pocastu na profilu społecznościowym.

Oficjalny podcast Książnicy Koper­ni­kań­skiej w Toruniu w 9. odcinku przypo­mniał bydgosz­czanina, który pomógł aliantom wygrać czytaj »

Konkurs dla uczniów z woj. kujawsko-pomorskiego 
Portret mężczyzny w okrągłych okularach w mundurze wojskowym i napis Marian Rejewski - pogromca Enigmy, konkurs online. W tle klawiatura Enigmy.

W grudniu obcho­dzimy 90. rocznicę wielkiego sukcesu polskiego wywiadu wojskowego – złamania szyfru niemieckiej maszyny Enigma. czytaj »