Matema­tyczne kodowanie i stemplo­wanie z Marianem Rejewskim w tle

W Młodzie­żowym Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy sobotnie warsztaty były odnie­sieniem do kodów, inspi­ro­wanych pracą Mariana Rejewskiego.

Uczestnicy spotkania poznali, jak w prosty sposób można zrobić matryce do wykonania różno­rodnych grafik. I tak na matrycach znalazły się zakodowane daty urodzenia uczest­ników, numery rejestra­cyjne pojazdów, szczę­śliwe liczby, imiona i inne szyfry. Efektem finalnym były odbitki graficzne i zbiorowe prace ukazujące sponta­niczne kodowanie i szyfrowanie.

Spotkanie dało dzieciom i dorosłym wiele radości z wykonanej pracy, ale przede wszystkim garść infor­macji o bydgosz­cza­ninie – Marianie Rejewskim.

Projekt zreali­zowało Stowa­rzy­szenie Fordońska Piwnica ARTMUZA 5 we współ­pracy z MDK 5 ze środków Miasta Bydgoszczy. Autorami i koordy­na­torami projektu byli Elżbieta Durzyńska i Barbara Draganek.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
O Marianie Rejewskim w Tucholi 

Tuchola została kolejnym przystankiem w wędrówce wystawy „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ po województwie czytaj »

Z historii Bydgoszczy – Marian Rejewski i Enigma 

W dniu 13 marca 2015 roku w auli Aresztu Śledczego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie czytaj »

Spotkanie Komitetu Organi­za­cyjnego obchodów Roku Mariana Rejewskiego 

23 lutego 2015 r. w bydgoskim Urzędzie Miejskim zainau­gu­rowano obchody Roku Mariana Rejew­skiego. W spotkaniu czytaj »

Promocja broszury „Marian Rejewski (1905-1980)“

2 grudnia 2015 r. w Publicznym Gimnazjum im. Mariana Rejew­skiego w Białych Błotach odbyła się czytaj »

Wystawa w gimnazjum w Nakle nad Notecią 

W holu Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią została zapre­zen­towana wystawa „Marian Rejewski - czytaj »

Piknik z Rejewskim 

Z okazji 110. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego w jego rodzinnym mieście odbyła się wielo­go­dzinna impreza czytaj »