Matema­tyczne kodowanie i stemplo­wanie z Marianem Rejewskim w tle

W Młodzie­żowym Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy sobotnie warsztaty były odnie­sieniem do kodów, inspi­ro­wanych pracą Mariana Rejewskiego.

Uczestnicy spotkania poznali, jak w prosty sposób można zrobić matryce do wykonania różno­rodnych grafik. I tak na matrycach znalazły się zakodowane daty urodzenia uczest­ników, numery rejestra­cyjne pojazdów, szczę­śliwe liczby, imiona i inne szyfry. Efektem finalnym były odbitki graficzne i zbiorowe prace ukazujące sponta­niczne kodowanie i szyfrowanie.

Spotkanie dało dzieciom i dorosłym wiele radości z wykonanej pracy, ale przede wszystkim garść infor­macji o bydgosz­cza­ninie – Marianie Rejewskim.

Projekt zreali­zowało Stowa­rzy­szenie Fordońska Piwnica ARTMUZA 5 we współ­pracy z MDK 5 ze środków Miasta Bydgoszczy. Autorami i koordy­na­torami projektu byli Elżbieta Durzyńska i Barbara Draganek.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie ustano­wienia Roku Mariana Rejewskiego 

Rada Miasta Bydgoszczy podczas sesji 24 września jedno­głośnie podjęła decyzję o tym, że patronem roku czytaj »

Rozstrzy­gnięcie konkursu na komiks „Marian Rejewski – największy haker XX wieku” 

Komisja konkursowa obradująca w składzie: mgr Ewa Pronobis-Sosnowska – Dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M.  czytaj »

Seminarium i warsztaty krypto­lo­giczne dla młodzieży 

28 października 2015 r. Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - Filia w Szubinie, przy współ­pracy czytaj »

Dyplom Enigma 

Z okazji 60. rocznicy przeka­zania przez wywiad polski wywiadom francu­skiemu i angiel­skiemu tajemnicy niemieckiej maszyny czytaj »

Gra miejska OPERACJA ENIGMA

Szpiedzy na ulicach Bydgoszczy - aresztuj agenta! W 1929 roku trzech studentów matematyki rozpo­częło swoją czytaj »

Marian Rejewski na pocztówce 

Znane są już wyniki konkursu bydgo­skiej księgarni Enigma „Marian Rejewski na pocztówce z Bydgoszczy”. Spośród czytaj »