Matema­tyczne kodowanie i stemplo­wanie z Marianem Rejewskim w tle

W Młodzie­żowym Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy sobotnie warsztaty były odnie­sieniem do kodów, inspi­ro­wanych pracą Mariana Rejewskiego.

Uczestnicy spotkania poznali, jak w prosty sposób można zrobić matryce do wykonania różno­rodnych grafik. I tak na matrycach znalazły się zakodowane daty urodzenia uczest­ników, numery rejestra­cyjne pojazdów, szczę­śliwe liczby, imiona i inne szyfry. Efektem finalnym były odbitki graficzne i zbiorowe prace ukazujące sponta­niczne kodowanie i szyfrowanie.

Spotkanie dało dzieciom i dorosłym wiele radości z wykonanej pracy, ale przede wszystkim garść infor­macji o bydgosz­cza­ninie – Marianie Rejewskim.

Projekt zreali­zowało Stowa­rzy­szenie Fordońska Piwnica ARTMUZA 5 we współ­pracy z MDK 5 ze środków Miasta Bydgoszczy. Autorami i koordy­na­torami projektu byli Elżbieta Durzyńska i Barbara Draganek.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Spotkanie Komitetu Organi­za­cyjnego obchodów Roku Mariana Rejewskiego 

23 lutego 2015 r. w bydgoskim Urzędzie Miejskim zainau­gu­rowano obchody Roku Mariana Rejew­skiego. W spotkaniu czytaj »

Warsztaty z krypto­logii dla dzieci 

Warsztaty „Jak łamać szyfry, czyli odkry­wanie tajemnic krypto­logii” w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy popro­wa­dziła dr Karolina czytaj »

Muzeum Oświaty w plenerze 

Podczas imprezy „Bydgoszcz! To logiczne!“ Muzeum Oświaty zapre­zen­towało fragment wystawy pt. „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, czytaj »

Sympozjum dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

12 lutego 2015 r. w sali Atrium na Uniwer­sy­tecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się czytaj »

O Marianie Rejewskim w Tucholi 

Tuchola została kolejnym przystankiem w wędrówce wystawy „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ po województwie czytaj »

Marian Rejewski we wspomnie­niach córki 

3 grudnia 2015 roku Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy gościła niezwykłą osobę, czytaj »