Piknik z Rejewskim

Z okazji 110. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego w jego rodzinnym mieście odbyła się wielo­go­dzinna impreza plenerowa na Wyspie Młyńskiej. Zorga­ni­zowano wykłady, prezen­tacje, gry plenerowe, wystawy, insce­ni­zacje histo­ryczne. Uczestnicy pikniku starali się odszy­frować wiado­mości za pomocą symulatora Enigmy. Można było również dowie­dzieć się, jak powstają gry kompu­terowe oraz uczest­niczyć w nowator­skich lekcjach królowej nauk w ramach Bydgo­skiego Bąbla Matema­tycznego i sprawdzić swoje zdolności podczas zabawy z łamigłówkami.

Mariana Rejew­skiego wspominała córka - gość specjalny wydarzenia - Janina Sylwe­strzak. O znaczeniu dokonań wybitnego kryptologa opowiadał ekspert od Enigmy płk Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądowych. Reżyser Robert Wichrowski mówił o przygo­to­wa­niach do zdjęć i pracy nad kolejnymi fabula­ry­zo­wanymi odcinkami „Sensacji XX wieku“, w których popularny aktor Kuba Wesołowski wcieli się w postać Rejewskiego.

Na zakoń­czenie pikniku odbył się pokaz filmu „Tajemnica Enigmy”.

Relację z Wyspy Młyńskiej pokazywała TVP Bydgoszcz, główny organi­zator imprezy.

Szyfry Enigmy były im niestraszne. Na pikniku „Bydgoszcz! To logiczne“
„Bydgoszcz! To logiczne“, cz. I
„Bydgoszcz! To logiczne“, cz. II

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Muzeum Oświaty w plenerze 

Podczas imprezy „Bydgoszcz! To logiczne!“ Muzeum Oświaty zapre­zen­towało fragment wystawy pt. „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, czytaj »

Kryptolog Rejewski“ - gra miejska 

14 czerwca 2015 r. zakończył się cykl trzech gier miejskich poświę­conych Marianowi Rejew­skiemu, których celem czytaj »

Marian Rejewski - filar polskiej kryptologii 

Wystawę posterową przygo­towaną przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy można oglądać w Exploseum czytaj »

Obchody 110. rocznicy urodzin Mariana Rejewskiego 

W niedzielę, 16 sierpnia 2015 roku od godziny 11.00 do 16.00, odbędzie się impreza w czytaj »

Wystawa w Mogilnie 

Ekspo­zycja posterowa „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ została zapre­zen­towana 21 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół czytaj »

Projekt eduka­cyjny „Marian Rejewski - Kopernik Bydgoszczy“ 

Istotą projektu eduka­cyjnego „Marian Rejewski - Kopernik Bydgoszczy“, biorącego udział w V edycji Kujawsko-Pomor­skiego Festiwalu czytaj »