Piknik z Rejewskim

Z okazji 110. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego w jego rodzinnym mieście odbyła się wielo­go­dzinna impreza plenerowa na Wyspie Młyńskiej. Zorga­ni­zowano wykłady, prezen­tacje, gry plenerowe, wystawy, insce­ni­zacje histo­ryczne. Uczestnicy pikniku starali się odszy­frować wiado­mości za pomocą symulatora Enigmy. Można było również dowie­dzieć się, jak powstają gry kompu­terowe oraz uczest­niczyć w nowator­skich lekcjach królowej nauk w ramach Bydgo­skiego Bąbla Matema­tycznego i sprawdzić swoje zdolności podczas zabawy z łamigłówkami.

Mariana Rejew­skiego wspominała córka - gość specjalny wydarzenia - Janina Sylwe­strzak. O znaczeniu dokonań wybitnego kryptologa opowiadał ekspert od Enigmy płk Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądowych. Reżyser Robert Wichrowski mówił o przygo­to­wa­niach do zdjęć i pracy nad kolejnymi fabula­ry­zo­wanymi odcinkami „Sensacji XX wieku“, w których popularny aktor Kuba Wesołowski wcieli się w postać Rejewskiego.

Na zakoń­czenie pikniku odbył się pokaz filmu „Tajemnica Enigmy”.

Relację z Wyspy Młyńskiej pokazywała TVP Bydgoszcz, główny organi­zator imprezy.

Szyfry Enigmy były im niestraszne. Na pikniku „Bydgoszcz! To logiczne“
„Bydgoszcz! To logiczne“, cz. I
„Bydgoszcz! To logiczne“, cz. II

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Matema­tyczne kodowanie i stemplo­wanie z Marianem Rejewskim w tle 

W Młodzie­żowym Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy sobotnie warsztaty były odnie­sieniem do kodów, inspi­ro­wanych czytaj »

Złam Kod Bydgoszczy 

W nocy z 23/24 stycznia odbył się XLI Harcerski Bydgoski Bieg Nocny zorga­ni­zowany przez Chorągiew czytaj »

Konfe­rencja naukowa 

Bydgoszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przededniu i w trakcie trwania II wojny światowej“. Termin: czytaj »

Muzeum Oświaty w plenerze 

Podczas imprezy „Bydgoszcz! To logiczne!“ Muzeum Oświaty zapre­zen­towało fragment wystawy pt. „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, czytaj »

II Zuchowy Bydgoski Bieg Nocny 

W dniu 13 marca 2015 roku 84 zuchów z hufca Bydgoszcz-Miasto wyruszyło na trasę biegu czytaj »

Złamali kod Enigmy. Jesteśmy dumni. Dziękujemy. 

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej są hołdem złożonym żołnierzom i ofiarom wojny. Polska chce także wykorzystać czytaj »