Piknik z Rejewskim

Z okazji 110. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego w jego rodzinnym mieście odbyła się wielo­go­dzinna impreza plenerowa na Wyspie Młyńskiej. Zorga­ni­zowano wykłady, prezen­tacje, gry plenerowe, wystawy, insce­ni­zacje histo­ryczne. Uczestnicy pikniku starali się odszy­frować wiado­mości za pomocą symulatora Enigmy. Można było również dowie­dzieć się, jak powstają gry kompu­terowe oraz uczest­niczyć w nowator­skich lekcjach królowej nauk w ramach Bydgo­skiego Bąbla Matema­tycznego i sprawdzić swoje zdolności podczas zabawy z łamigłówkami.

Mariana Rejew­skiego wspominała córka - gość specjalny wydarzenia - Janina Sylwe­strzak. O znaczeniu dokonań wybitnego kryptologa opowiadał ekspert od Enigmy płk Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądowych. Reżyser Robert Wichrowski mówił o przygo­to­wa­niach do zdjęć i pracy nad kolejnymi fabula­ry­zo­wanymi odcinkami „Sensacji XX wieku“, w których popularny aktor Kuba Wesołowski wcieli się w postać Rejewskiego.

Na zakoń­czenie pikniku odbył się pokaz filmu „Tajemnica Enigmy”.

Relację z Wyspy Młyńskiej pokazywała TVP Bydgoszcz, główny organi­zator imprezy.

Szyfry Enigmy były im niestraszne. Na pikniku „Bydgoszcz! To logiczne“
„Bydgoszcz! To logiczne“, cz. I
„Bydgoszcz! To logiczne“, cz. II

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Enigma w Barcinie 

Kolejnym miastem na Pałukach, do którego dotarła Enigma, jest Barcin. W tamtejszej Bibliotece Publicznej Miasta czytaj »

Złamali kod Enigmy. Jesteśmy dumni. Dziękujemy. 

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej są hołdem złożonym żołnierzom i ofiarom wojny. Polska chce także wykorzystać czytaj »

Warsztaty z krypto­logii dla dzieci 

Warsztaty „Jak łamać szyfry, czyli odkry­wanie tajemnic krypto­logii” w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy popro­wa­dziła dr Karolina czytaj »

Uczest­ników tylu, ile pól na szachownicy 

IX Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego W sobotę 16 lutego 2019 r. w Szkole czytaj »

Pół wieku temu Rejewski ujawnił się jako osoba, która rozszy­frowała Enigmę 

W odpowiedzi na wezwanie „Expressu Wieczornego“, który w 1973 r. poszu­kiwał osób odpowie­dzialnych za złamanie czytaj »

Otwarcie wystawy o Marianie Rejewskim w Żninie 

9 marca 2015 r. w Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie odbyła się uroczy­stość otwarcia wystawy czytaj »