Piknik z Rejewskim

Z okazji 110. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego w jego rodzinnym mieście odbyła się wielo­go­dzinna impreza plenerowa na Wyspie Młyńskiej. Zorga­ni­zowano wykłady, prezen­tacje, gry plenerowe, wystawy, insce­ni­zacje histo­ryczne. Uczestnicy pikniku starali się odszy­frować wiado­mości za pomocą symulatora Enigmy. Można było również dowie­dzieć się, jak powstają gry kompu­terowe oraz uczest­niczyć w nowator­skich lekcjach królowej nauk w ramach Bydgo­skiego Bąbla Matema­tycznego i sprawdzić swoje zdolności podczas zabawy z łamigłówkami.

Mariana Rejew­skiego wspominała córka - gość specjalny wydarzenia - Janina Sylwe­strzak. O znaczeniu dokonań wybitnego kryptologa opowiadał ekspert od Enigmy płk Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądowych. Reżyser Robert Wichrowski mówił o przygo­to­wa­niach do zdjęć i pracy nad kolejnymi fabula­ry­zo­wanymi odcinkami „Sensacji XX wieku“, w których popularny aktor Kuba Wesołowski wcieli się w postać Rejewskiego.

Na zakoń­czenie pikniku odbył się pokaz filmu „Tajemnica Enigmy”.

Relację z Wyspy Młyńskiej pokazywała TVP Bydgoszcz, główny organi­zator imprezy.

Szyfry Enigmy były im niestraszne. Na pikniku „Bydgoszcz! To logiczne“
„Bydgoszcz! To logiczne“, cz. I
„Bydgoszcz! To logiczne“, cz. II

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Krypto­lodzy uhono­rowani w Krakowie 

Pan­te­on Na­ro­do­wy utwo­rzo­ny w kryp­tach Ko­ścio­ła św. Pio­tra i Paw­ła w Kra­ko­wie obok kró­lew­skiej ne­kro­po­lii czytaj »

Gra miejska OPERACJA ENIGMA

Szpiedzy na ulicach Bydgoszczy - aresztuj agenta! W 1929 roku trzech studentów matematyki rozpo­częło swoją czytaj »

Nowa wystawa o Marianie Rejewskim 

W ramach obchodów Roku Mariana Rejew­skiego 11 czerwca 2015 roku w Muzeum Wojsk Lądowych w czytaj »

Odsło­nięcie tablicy pamiatkowej 

W Bydgoszczy została wmurowana w ścianę budynku przy ul. Gdańskiej 10 kolejna tablica poświęcona Marianowi czytaj »

Seminarium i warsztaty krypto­lo­giczne dla młodzieży 

28 października 2015 r. Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - Filia w Szubinie, przy współ­pracy czytaj »

Wokół Enigmy. Od narodzin krypto­logii matema­tycznej i złamania szyfrów Enigmy do rewolucji informatycznej 

W Bramie Poznania odbyła się wczoraj konfe­rencja naukowa „Wokół Enigmy…“ Organi­za­torami wydarzenia byli: Brama Poznań czytaj »