Piknik z Rejewskim

Z okazji 110. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego w jego rodzinnym mieście odbyła się wielo­go­dzinna impreza plenerowa na Wyspie Młyńskiej. Zorga­ni­zowano wykłady, prezen­tacje, gry plenerowe, wystawy, insce­ni­zacje histo­ryczne. Uczestnicy pikniku starali się odszy­frować wiado­mości za pomocą symulatora Enigmy. Można było również dowie­dzieć się, jak powstają gry kompu­terowe oraz uczest­niczyć w nowator­skich lekcjach królowej nauk w ramach Bydgo­skiego Bąbla Matema­tycznego i sprawdzić swoje zdolności podczas zabawy z łamigłówkami.

Mariana Rejew­skiego wspominała córka - gość specjalny wydarzenia - Janina Sylwe­strzak. O znaczeniu dokonań wybitnego kryptologa opowiadał ekspert od Enigmy płk Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądowych. Reżyser Robert Wichrowski mówił o przygo­to­wa­niach do zdjęć i pracy nad kolejnymi fabula­ry­zo­wanymi odcinkami „Sensacji XX wieku“, w których popularny aktor Kuba Wesołowski wcieli się w postać Rejewskiego.

Na zakoń­czenie pikniku odbył się pokaz filmu „Tajemnica Enigmy”.

Relację z Wyspy Młyńskiej pokazywała TVP Bydgoszcz, główny organi­zator imprezy.

Szyfry Enigmy były im niestraszne. Na pikniku „Bydgoszcz! To logiczne“
„Bydgoszcz! To logiczne“, cz. I
„Bydgoszcz! To logiczne“, cz. II

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Złam Kod Bydgoszczy 

W nocy z 23/24 stycznia odbył się XLI Harcerski Bydgoski Bieg Nocny zorga­ni­zowany przez Chorągiew czytaj »

Odsło­nięcie tablicy pamiąt­kowej poświę­conej polskim krypto­logom w Londynie 
Dwóch mężczyzn przed tablicą umieszczoną na ścianie.

W niedzielę, 10 listopada 2019 r. w Kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie została odsło­nięta czytaj »

Komiksy nagrodzone 

Gala podsu­mo­wująca wojewódzki konkurs na komiks pt. „Marian Rejewski - największy haker XX wieku” rozpo­częła czytaj »

Nowa wystawa o Marianie Rejewskim 

W ramach obchodów Roku Mariana Rejew­skiego 11 czerwca 2015 roku w Muzeum Wojsk Lądowych w czytaj »

Najwyższe odzna­czenie amery­kań­skiego wywiadu - Knowlton Award - dla Mariana Rejewskiego 
Knolton Award

Medal Knowltona przyznała pośmiertnie Marianowi Rejew­skiemu kapituła Związku Korpusów Wywiadu Wojskowego USA na wniosek Kontr­wy­wiadu czytaj »

Marian Rejewski w NSA/CSS Crypto­logic Hall of Honor 

// Agencja Bezpie­czeństwa Narodowego podała wczoraj w komuni­kacie prasowym, że w znajdu­jącym się w jej siedzibie czytaj »