Spotkanie z Enigmą w Żninie

16 marca 2015 r. w Muzeum Ziemi Pałuckiej odbyło się ponowne spotkanie z płk. Jerzym Lelwicem, kustoszem Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Dzięki staraniom organi­zatora - żnińskiej filii Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy - w tej ciekawej lekcji historii uczest­ni­czyła młodzież z Zespołu Szkół Niepu­blicznych w Bożeje­wicach, Szkoły Podsta­wowej w Słębowie i Zespołu Szkół Ekono­miczno-Handlowych w Żninie. Uczniowie z uwagą wysłu­chali prelekcji o Marianie Rejewskim i złamaniu kodów niemieckiej maszyny szyfru­jącej. Szcze­gólnym zainte­re­so­waniem cieszyła się przywie­ziona ponownie do Żnina replika Enigmy.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Czy będzie banknot NBP z wizerunkiem Rejewskiego? 

Prezydent Bydgoszczy wnioskuje o emisję banknotu, który honoro­wałby dokonania Mariana Rejew­skiego. Jako przykład wskazuje Wielką czytaj »

Otwarcie wystawy „Marian Rejewski“ – Toruń, 11 maja 2022 r. 
Posterowa wystawa plenerowa poświęcona Marianowi Rejewskiemu.

Wystawa poświęcona Marianowi Rejew­skiemu stanęła przed Urzędem Marszał­kowskim. Została przygo­towana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej czytaj »

Uczest­ników tylu, ile pól na szachownicy 

IX Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego W sobotę 16 lutego 2019 r. w Szkole czytaj »

Rozstrzy­gnięcie konkursu o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego 
Konkurs o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego

Kapituła Konkursu pod przewod­nictwem dyrektora Narodowego Centrum Bezpie­czeństwa Cyber­prze­strzeni gen. bryg. Karola Molendy wyłoniła zwycięzców czytaj »

Marian Rejewski zostanie patronem dworca PKP
Fasada dworca kolejowego w Bydgoszczy.

Największy w województwie kujawsko-pomorskim dworzec kolejowy, liczący ponad 170 lat, wciąż pozostaje bez patrona. W czytaj »

Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego“ 

To opowieść o człowieku, który dokonał rewolucji w krypto­logii, o rywali­zacji człowieka z maszyną, o czytaj »