Spotkanie z Enigmą w Żninie

16 marca 2015 r. w Muzeum Ziemi Pałuckiej odbyło się ponowne spotkanie z płk. Jerzym Lelwicem, kustoszem Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Dzięki staraniom organi­zatora - żnińskiej filii Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy - w tej ciekawej lekcji historii uczest­ni­czyła młodzież z Zespołu Szkół Niepu­blicznych w Bożeje­wicach, Szkoły Podsta­wowej w Słębowie i Zespołu Szkół Ekono­miczno-Handlowych w Żninie. Uczniowie z uwagą wysłu­chali prelekcji o Marianie Rejewskim i złamaniu kodów niemieckiej maszyny szyfru­jącej. Szcze­gólnym zainte­re­so­waniem cieszyła się przywie­ziona ponownie do Żnina replika Enigmy.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
O pogromcy Enigmy w Muzeum Ziemi Krajeń­skiej w Nakle 

28 września 2014 r. w Muzeum Ziemi Krajeń­skiej w Nakle nad Notecią czytaj »
Młodzi łamacze szyfrów 

Rozpocznij przygodę z krypto­logią! 23 września 2015 roku rusza inter­netowa gra krypto­lo­giczna przezna­czona dla dwuoso­bowych czytaj »

Kryptolog patronem dworca w Bydgoszczy 

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał 2 lutego imię pocho­dzącego z Bydgoszczy Mariana Rejew­skiego, genialnego polskiego kryptologa. czytaj »

Marian Rejewski we wspomnie­niach córki 

3 grudnia 2015 roku Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy gościła niezwykłą osobę, czytaj »

Promocja broszury „Marian Rejewski (1905-1980)“

2 grudnia 2015 r. w Publicznym Gimnazjum im. Mariana Rejew­skiego w Białych Błotach odbyła się czytaj »

Sesja historyczno-matematyczna 

21 grudnia 2015 roku w auli Zespołu Szkół w Mogilnie odbyła się sesja matema­tyczna upamięt­niająca czytaj »