Podręczniki szkolne

Jak dbać o podręczniki szkolne?

Czasami, po dogłębnym korzystaniu z podręcznika, łatwo stwierdzić, że może on szybko ulec uszkodzeniu. Każdy uczeń chciałby wiedzieć, jak można chronić podręczniki przed zniszczeniem.

Dlaczego warto dbać o książki?

Każdy z nas posiada kolekcję książek o szczególnym znaczeniu. Niektóre są cenne, podczas gdy inne mają dla nas wartość emocjonalną. Bez względu na to, do jakich dzieł należą, chcemy mieć pewność, że są one odpowiednio pielęgnowane, aby przetrwały jak najdłużej. Dotyczy to także podręczników szkolnych, które chcemy udostępnić jak największej liczbie osób. Są one szczególnie wrażliwe ze względu na ich częste stosowanie. Często nosi się je w plecakach. Są one otwierane i zamykane i z definicji przeznaczone do intensywnego użytkowania.

Gdzie przechowywać podręczniki?

To prawda, że podręczniki spędzają większość czasu w plecaku ucznia. Warto jednakże zapewnić im stosowne miejsce do przechowywania w pomieszczeniu. To może być półka lub regał, ale to nie zawsze jest dobry pomysł. Jak w przypadku wszystkich przedmiotów, książki mogą gromadzić kurz, więc przechowywanie ich w szafie jest o wiele lepszym rozwiązaniem. Nie zapominajmy o wyborze miejsca do suszenia. Wilgoć jest jednym z głównych niszczycieli stron papierowych. Dlatego należy trzymać podręczniki szkolne (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2019-2020-ksiegarnia-internetowa-a-562.html) z dala od okien i innych szkodliwych przedmiotów, które mogą je narazić na uszkodzenie.

Znaczenie okładek na książki

Okładki na książki są najczęstszym sposobem na ochronę podręczników szkolnych. Możemy stawiać na produkty gotowe, dostosowane do konkretnych rozmiarów i wszechstronności. Mamy także możliwość kupienia papieru do obłożenia. Ta ostatnia sugestia najlepiej sprawdza się w przypadku podręczników niespełniających norm już gotowych oładek (np. foliowych), których nie brakuje na rynku. Ważnym wyzwaniem jest również metoda mocowania. Stawiajmy na okładki klejone. Odpowiedni materiał z wysoką ochroną UV zabezpieczy je przed:

 • kurzem,
 • blaknięciem na słońcu,
 • utratą jakości papieru,
 • plamami z oleju i wody.

Jak widać może to być przydatne w wielu różnych sytuacjach.

Czy można odnawiać podręczniki szkolne?

Według ekspertów, egzemplarz powinien nam służyć przez około trzy lata. Więc zróbmy wszystko, co w naszej mocy, by wszystko trwało tak długo. Zawsze jednak można dodać podręcznik do introligatora, który może nam pomóc naprawić go, np. może skleić okładkę lub wypadające strony.

Szkoła zdjęcie utworzone przez master1305 - pl.freepik.com
Podręczniki szkolne

Co warto wiedzieć o podręcznikach szkolnych?

Ze względu na reformę edukacji, uczniowie rozpoczynający naukę w liceum będą mieli inne podstawowe treści. Dotyczy to również różnic w podręcznikach, które muszą być dostosowane do nowej podstawy programowej. Na rynku istnieje wiele wydawnictw, które wydają książki. Czasami nie jest łatwo wybrać ten odpowiedni.

Jak zatwierdza się podręcznik do szkoły?

Podręczniki z różnych wydawnictw zostały napisane zarówno dla starej, jak i nowej podstawy programowej. Z wielu dostępnych na rynku ofert, każdy nauczyciel wybiera tę, która najlepiej odpowiada jego potrzebom. Wybór jest następnie przedstawiany dyrektorowi, który konsultuje się z komitetem nauczycielskim, a następnie zatwierdza go na następny rok szkolny.

Czym są podręczniki?

Podręczniki szkolne to książki, które zawierają materiały dydaktyczne i są przeznaczone dla uczniów. Stanowią one integralną część całego procesu uczenia się. Podręczniki są:

 • ustrukturyzowane,
 • dokładne,
 • przejrzyste.

Warto też podkreślić, że schematy, uwagi, objaśnienia i szczegóły są dołączane w stosownych przypadkach. Uczniowie i nauczyciele podczas korzystania z łatwością wrócić do materiału, który już przerabiali i przerabiać go na każdej lekcji. W ten sposób można łatwo zapamiętać problemy, nad którymi pracuje się na lekcji. Dobry podręcznik zawiera przykładowe zadania. Obejmują one próbki rozwiązań i sposobów działania. To znacznie ułatwia uczniowi korzystanie i naukę.

Jaką rolę spełnia podręcznik w rozwoju ucznia?

Dobre podręczniki szkolne powinny spełniać w procesie dydaktycznym ustalone funkcje. Chodzi o wykorzystanie tekstowych i nietekstowych narzędzi w celu dostarczenia rzetelnej wiedzy podstawowej. Wdrażanie tego, czego młodzież uczy się za pomocą podręcznikowych zadań i ćwiczeń. Istotna jest też funkcja rozwijania umiejętności i nawyków potrzebnych do samodzielnej nauki i zainteresowań. Podręczniki też zawierają treści, problemy i zadania, które inspirują uczniów do samodzielnej pracy.

Jak wygląda właściwa praca z podręcznikiem?

Podręczniki szkolne zapewniają nauczycielom i uczniom właściwe zrozumienie treści, które należy przyswoić. Pomagają one również uczniom i nauczycielom w efektywnym wykonywaniu zadań. Można również skorzystać z podręcznika, aby odrobić lekcję i przygotować się do następnej. W podręczniku znajdują się również podsumowania, sprawdziany, testy, notatki i przygotowania do testów. Podręczniki pozwalają uczniom na zdobywanie nowej wiedzy i samodzielną naukę.

Szkoła zdjęcie utworzone przez master1305 - pl.freepik.com
Podręczniki szkolne

Czym jest podręcznik i co się na niego składa?

Definicja podręcznika szkolnego została podobnie sprecyzowana przez wielu badaczy. Jest to inaczej zebrany zestaw materiałów pedagogicznych (publikowanych w postaci tradycyjnej albo elektronicznej), który stanowi niezbędną pomoc w nauczaniu w szkole lub na kursie językowym i jest podstawą dla nauczycieli oraz przedmiotem systematycznie używany przez uczącego się.

Co znajduje się obok podręcznika szkolnego?

Warto zauważyć, że wydawnictwa przygotowują do w zestawie do konkretnego przedmiotu w większości przypadków:

 • książkę główną,
 • książkę dla nauczycieli,
 • zestaw pytań,
 • zeszyty ćwiczeń,
 • nagrania audio,
 • dodatkowe materiały instruktażowe.

Cechy ogólne podręcznika

Inną cechą podręcznika jest to, iż jest on zazwyczaj używany przez pewien okres czasu (zwykle jeden rok). Jest to istotny czynnik w trakcie tworzenia podręcznika. Podręczniki, podobnie jak inne rodzaje materiałów dydaktycznych, mają wady i zalety. Każda cecha podręcznika może być wadą lub zaletą, w zależności od sposobu jego wykorzystywania oraz kontekstu, w jakim jest wykorzystywany. Niewątpliwą cechą dowolnego podręcznika jest to, że może on być używany przez wszystkie osoby zaangażowane w proces nauczania i uczenia się, osoby bezpośrednio związane z kursem językowym lub programem szkolnym, tj. nauczyciele i uczniowie oraz osoby nadzorujące nauczanie, np. dyrektor szkoły lub kierownik przedmiotu.

Wykorzystanie podręcznika w procesie nauczania

Niewątpliwie podręczniki szkolne oznaczają wygodę i porządek w procesie uczenia się, który nie jest tak łatwy. Jeśli podręcznik jest wykorzystywany jako główny materiał dydaktyczny, głównie na stopniu projektowania całego procesu nauczania i przygotowywania materiału dla uczniów na poszczególnych poziomach zaawansowania, ma on cenną wartość referencyjna. Jednak bycie zbyt “zaangażowanym” w jeden materiał dydaktyczny może być nudne i demotywujące. Warto podkreślić, że dowolny podręcznik odzwierciedla niewątpliwą filozofię pedagogiczną przyjętą przez autora (i wydawcę) do celów komercyjnych. Należy wziąć pod uwagę, że często ten sam schemat organizowania materiałów instruktażowych jest ponownie wykorzystywany w całej książce, a nawet w całej serii. O ile treści przedstawione w podręczniku mogą wydawać się interesujące i odpowiednie dla uczniów, o tyle rearanżacja wciąż tych samych rodzajów ćwiczeń może utrudniać to pełne wykorzystanie materiałów nośnych. Kolejną cechą podręcznika jest to, że zawiera on gotowe materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów.

Szkoła zdjęcie utworzone przez master1305 - pl.freepik.com