Dzień Krypto­logii

Święto obcho­dzone 25 stycznia zostało ustano­wione w 2007 roku przez Wydział Matematyki i Infor­matyki Uniwer­sytetu im. Adama Mickie­wicza w Poznaniu w 75. rocznicę złamania szyfru Enigmy. Dzień Krypto­logii jest wyrazem hołdu dla Mariana Rejew­skiego, Jerzego Różyc­kiego i Henryka Zygal­skiego, którzy swoimi osiągnię­ciami przyczynili się do sukcesów polskiego wywiadu w walce z III Rzeszą. Ich zasługi są godne upamięt­nienia także dlatego, że prace tych krypto­logów odegrały znaczącą rolę w narodzinach infor­matyki. Doceniając zasługi pracow­ników przed­wo­jennego Biura Szyfrów poznańska uczelnia ustanowiła cykl corocznych wykładów z infor­matyki ich imienia.

Nastę­pujący goście wystąpili podczas tego dnia:

2018

 • Marek Grajek Sztafeta Enigmy. Odnale­ziony raport polskich kryptologów.
 • Clifford Cocks The hidden discovery of public key crypto­graphy - profesor King’s College London

2017

 • Christos H. Papadi­mi­triou A computer scientist thinks about the brain

2016

 • Sir John Dermot Turing Alan Turing and the Enigma

2015

 • Gil Kalai What can we learn from a failure of quantum computers - profesor Uniwer­sytetu w Jerozo­limie oraz Uniwer­sytetu Yale

2014

 • Noga Alon Voting Paradoxes - profesor z Uniwer­sytetu w Tel Awiwie

2012

 • Johan Håstad Lazy verifi­cation of proofs and hard problems - profesor z Royal Institute of Technology (KTH) w Sztokholmie

2011

 • Shafi Goldwasser Secrets and Proofs: The Role of Randomness - profesor z Massa­chu­setts Institute of Technology i Weizmann Institute of Science

2010

 • Emo Welzl When Conflicting Constraints Can be Resolved - the Local Lemma and Satis­fia­bility - profesor z Eidge­nös­sische Technische Hochschule w Zurichu (ETH)

2009

 • Avi Wigderson Randomness - a compu­ta­tional complexity view - profesor z Institute for Advanced Study w Princeton

2008

 • Marek Grajek Strażnicy kłamstw - autor książki ‘‘Enigma. Bliżej prawdy’’ - autor histo­rycznej książki 2008 roku
 • Andrew Odlyzko Cyber­se­curity, Mathe­matics, and Limits on Technology - profesor Uniwer­sytetu Minesot oraz dyrektor Inter­di­sci­plinary Digital Technology Center
 • Józef Pieprzyk Multi-Party Compu­ta­tions via Graph Coloring - profesor Unive­ry­stetu Macquarie w Sydney oraz dyrektor Centre for Advanced Computing - Algorithms and Crypto­graphy (ACAC)

Żródło: enigma.amu.edu.pl
image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego“ 

To opowieść o człowieku, który dokonał rewolucji w krypto­logii, o rywali­zacji człowieka z maszyną, o czytaj »

The First Enigma Codebreaker. Marian Rejewski who passed the baton to Alan Turing“ 

Pod koniec tego roku, w 90. rocznicę złamania kodu Enigmy, ukaże się na rynku brytyjskim czytaj »

Otwarcie Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu 
Spektakl animacji z użyciem technik 3D na fasadzie budynku Collegium Martineum. Kadr z wizerunkiem Rejewskiego.

Droga do Centrum Szyfrów Enigma W 2011 roku związani z Radiem Merkury inicja­torzy utworzenia Muzeum czytaj »

Kryptolog patronem dworca w Bydgoszczy 

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał 2 lutego imię pocho­dzącego z Bydgoszczy Mariana Rejew­skiego, genialnego polskiego kryptologa. czytaj »

Sala konfe­ren­cyjna w bydgo­skiej Delega­turze IPN ma od dziś patrona 

Z okazji 42. rocznicy śmierci Mariana Rejew­skiego w bydgo­skiej Delega­turze Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się czytaj »

Interak­tywna wystawa „Pogromcy Enigmy“ w Poznaniu 

Otwarcie wystawy zapla­nowano na 1 września 2016 roku. Specjalny boks z ekspo­zycją stanął przed Centrum Kultury czytaj »