Dzień Krypto­logii

Święto obcho­dzone 25 stycznia zostało ustano­wione w 2007 roku przez Wydział Matematyki i Infor­matyki Uniwer­sytetu im. Adama Mickie­wicza w Poznaniu w 75. rocznicę złamania szyfru Enigmy. Dzień Krypto­logii jest wyrazem hołdu dla Mariana Rejew­skiego, Jerzego Różyc­kiego i Henryka Zygal­skiego, którzy swoimi osiągnię­ciami przyczynili się do sukcesów polskiego wywiadu w walce z III Rzeszą. Ich zasługi są godne upamięt­nienia także dlatego, że prace tych krypto­logów odegrały znaczącą rolę w narodzinach infor­matyki. Doceniając zasługi pracow­ników przed­wo­jennego Biura Szyfrów poznańska uczelnia ustanowiła cykl corocznych wykładów z infor­matyki ich imienia.

Wykłady zapre­zen­towali:

2020

 • Günter M. Ziegler Semi-algebraic sets of integer points

2018

 • Marek Grajek Sztafeta Enigmy. Odnale­ziony raport polskich kryptologów.
 • Clifford Cocks The hidden discovery of public key crypto­graphy - profesor King’s College London

2017

 • Christos H. Papadi­mi­triou A computer scientist thinks about the brain

2016

 • Sir John Dermot Turing Alan Turing and the Enigma

2015

 • Gil Kalai What can we learn from a failure of quantum computers - profesor Uniwer­sytetu w Jerozo­limie oraz Uniwer­sytetu Yale

2014

 • Noga Alon Voting Paradoxes - profesor z Uniwer­sytetu w Tel Awiwie

2012

 • Johan Håstad Lazy verifi­cation of proofs and hard problems - profesor z Royal Institute of Technology (KTH) w Sztokholmie

2011

 • Shafi Goldwasser Secrets and Proofs: The Role of Randomness - profesor z Massa­chu­setts Institute of Technology i Weizmann Institute of Science

2010

 • Emo Welzl When Conflicting Constraints Can be Resolved - the Local Lemma and Satis­fia­bility - profesor z Eidge­nös­sische Technische Hochschule w Zurichu (ETH)

2009

 • Avi Wigderson Randomness - a compu­ta­tional complexity view - profesor z Institute for Advanced Study w Princeton

2008

 • Marek Grajek Strażnicy kłamstw - autor książki ‘‘Enigma. Bliżej prawdy’’ - autor histo­rycznej książki 2008 roku
 • Andrew Odlyzko Cyber­se­curity, Mathe­matics, and Limits on Technology - profesor Uniwer­sytetu Minesot oraz dyrektor Inter­di­sci­plinary Digital Technology Center
 • Józef Pieprzyk Multi-Party Compu­ta­tions via Graph Coloring - profesor Unive­ry­stetu Macquarie w Sydney oraz dyrektor Centre for Advanced Computing - Algorithms and Crypto­graphy (ACAC)

Żródło: enigma.amu.edu.pl
image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Inicjatywa ogłoszenia Roku Mariana Rejewskiego 

Dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Ewa Pronobis-Sosnowska wystąpiła do Rady Miejskiej czytaj »

Uczest­ników tylu, ile pól na szachownicy 

IX Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego W sobotę 16 lutego 2019 r. w Szkole czytaj »

Trzej krypto­lodzy na muralu przy stacji metra 

Miesz­kańcy Warszawy zagło­sowali na projekt „Murale metra – pociąg do sztuki”, którego reali­zacja została sfinan­sowana czytaj »

Rocznica złamania kodu Enigmy 

W tym roku obchodzić będziemy 85. rocznicę złamania kodu Enigmy. W Wywiadzie Kuriera TVP3 Janina czytaj »

O Marianie Rejewskim na Wyspie Sobieszewskiej 

Na Wyspie Sobie­szew­skiej trwa największy w historii naszego kraju ogólno­polski zlot harcerzy. Ponad 12 tys. młodych czytaj »

Kolejna dewastacja pomnika Mariana Rejewskiego 
Ławeczka Rejewskiego

Do aktu wanda­lizmu doszło 22 maja. Miejski monitoring zareje­strował, jak sprawca wyrywa i kradnie pióro czytaj »