Dzień Krypto­logii

Święto obcho­dzone 25 stycznia zostało ustano­wione w 2007 roku przez Wydział Matematyki i Infor­matyki Uniwer­sytetu im. Adama Mickie­wicza w Poznaniu w 75. rocznicę złamania szyfru Enigmy. Dzień Krypto­logii jest wyrazem hołdu dla Mariana Rejew­skiego, Jerzego Różyc­kiego i Henryka Zygal­skiego, którzy swoimi osiągnię­ciami przyczynili się do sukcesów polskiego wywiadu w walce z III Rzeszą. Ich zasługi są godne upamięt­nienia także dlatego, że prace tych krypto­logów odegrały znaczącą rolę w narodzinach infor­matyki. Doceniając zasługi pracow­ników przed­wo­jennego Biura Szyfrów poznańska uczelnia ustanowiła cykl corocznych wykładów z infor­matyki ich imienia.

Wykłady zapre­zen­towali:

2023

 • Nati Linial - Multi­party commu­ni­cation complexity and additive combi­na­torics - prof. z Wydziału Infor­matyki i Inżynierii Uniwer­sytetu Hebraj­skiego
  w Jerozo­limie

2020

 • Günter M. Ziegler Semi-algebraic sets of integer points

2018

 • Marek Grajek Sztafeta Enigmy. Odnale­ziony raport polskich kryptologów.
 • Clifford Cocks The hidden discovery of public key crypto­graphy - profesor King’s College London

2017

 • Christos H. Papadi­mi­triou A computer scientist thinks about the brain

2016

 • Sir John Dermot Turing Alan Turing and the Enigma

2015

 • Gil Kalai What can we learn from a failure of quantum computers - profesor Uniwer­sytetu w Jerozo­limie oraz Uniwer­sytetu Yale

2014

 • Noga Alon Voting Paradoxes - profesor z Uniwer­sytetu w Tel Awiwie

2012

 • Johan Håstad Lazy verifi­cation of proofs and hard problems - profesor z Royal Institute of Technology (KTH) w Sztokholmie

2011

 • Shafi Goldwasser Secrets and Proofs: The Role of Randomness - profesor z Massa­chu­setts Institute of Technology i Weizmann Institute of Science

2010

 • Emo Welzl When Conflicting Constraints Can be Resolved - the Local Lemma and Satis­fia­bility - profesor z Eidge­nös­sische Technische Hochschule w Zurichu (ETH)

2009

 • Avi Wigderson Randomness - a compu­ta­tional complexity view - profesor z Institute for Advanced Study w Princeton

2008

 • Marek Grajek Strażnicy kłamstw - autor książki ‘‘Enigma. Bliżej prawdy’’ - autor histo­rycznej książki 2008 roku
 • Andrew Odlyzko Cyber­se­curity, Mathe­matics, and Limits on Technology - profesor Uniwer­sytetu Minesot oraz dyrektor Inter­di­sci­plinary Digital Technology Center
 • Józef Pieprzyk Multi-Party Compu­ta­tions via Graph Coloring - profesor Unive­ry­stetu Macquarie w Sydney oraz dyrektor Centre for Advanced Computing - Algorithms and Crypto­graphy (ACAC)

Źródło: amu.edu.pl
image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Poznaj tajniki kryptologii! 

Rusza kolejna edycja inter­ne­towej gry Łamacze Szyfrów (The Codebre­akers), której organi­za­torem jest Stowa­rzy­szenie Kultu­ralno-Turystyczne Viator. czytaj »

Warsztaty z krypto­logii dla dzieci 

Warsztaty „Jak łamać szyfry, czyli odkry­wanie tajemnic krypto­logii” w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy popro­wa­dziła dr Karolina czytaj »

Otwarcie Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu 
Spektakl animacji z użyciem technik 3D na fasadzie budynku Collegium Martineum. Kadr z wizerunkiem Rejewskiego.

Droga do Centrum Szyfrów Enigma W 2011 roku związani z Radiem Merkury inicja­torzy utworzenia Muzeum czytaj »