Troje zwiedzających w sali wystawowej.

Symulatory Enigmy podczas Nocy Muzeów 2024

Zwiedzający salę poświęconą Marianowi Rejew­skiemu w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy mieli okazję 18 maja zabawić się w deszy­frantów. Organi­za­torzy Nocy Muzeów przygo­towali dla chętnych zaszy­frowane infor­macje oraz instrukcje, jak można dzięki symula­torowi Enigmy zamienić ciągi liter w sensowne zdania. 

Podczas Nocy Muzeów kolejne dziesiątki zwiedza­jących zapoznały się z dokona­niami kryptologa z Bydgoszczy i w praktyczny sposób zazna­jomiły się z podstawami kryptologii.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Noc Muzeów 2017 

Wieczorem i w nocy 20 maja Muzeum Oświaty w Bydgoszczy odwie­dziły tłumy zwiedza­jących - ponad tysiąc czytaj »

Noc Muzeów 2018 

Wystawę „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ obejrzały setki miłośników nocnego zwiedzania. Jak co roku, czytaj »

Noc Muzeów 2019 

Dla wielu zwiedza­jących muzea są atrak­cyjne nocą i takich okazji jak Noc Muzeów nigdy nie czytaj »

Pół wieku temu Rejewski ujawnił się jako osoba, która rozszy­frowała Enigmę 

W odpowiedzi na wezwanie „Expressu Wieczornego“, który w 1973 r. poszu­kiwał osób odpowie­dzialnych za złamanie czytaj »