Karty miejskie z wizerunkami słynnych bydgoszczan: Mariana Rejewskiego i Andrzeja Szwalbego.

Wizerunek Mariana Rejew­skiego na Bydgo­skiej Karcie Miejskiej

Od ponie­działku (18 grudnia) można wyrobić sobie Bydgoską Kartę Miejską z wizerunkiem Mariana Rejew­skiego lub Andrzeja Szwalbego. Dwójka wielkich bydgoszczan wcześniej uhono­rowana została pomnikami, muralami, patronują również bydgoskim ulicom i nowym tramwajom.

Na Bydgo­skiej Karcie Miejskiej miesz­kańcy posiadają zapisane elektro­niczne bilety okresowe na przejazd bydgoską komuni­kacją. Karty można wyrobić w ZDMiKP oraz doładować w specjalnych bileto­matach na ulicach miasta. Od ponie­działku można uzyskać limitowaną edycję Karty Miejskiej z wizerunkiem dwóch znanych i zasłu­żonych miesz­kańców Bydgoszczy. Na rewersach umiesz­czono grafiki z wizerunkami Andrzeja Szwalbego oraz Mariana Rejewskiego.

Specjalne karty będzie można uzyskać w siedzibie ZDMIKP przy ul. Toruń­skiej 174a. Warto się pospieszyć, gdyż nowych kart będzie w dystry­bucji tylko 1000 sztuk. To już kolejne specjalne wydanie Bydgo­skiej Karty Miejskiej. We wcześniej­szych edycjach na rewersie znaleźli się Lecha Wałęsa i Stanisław Lem.

Źródło: bydgoszcz​.pl

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Bydgosz­czanie Stulecia 

Ogłoszony przez Urząd Miasta plebiscyt Bydgosz­czanie Stulecia wpisuje się w obchody 100. rocznicy powrotu Bydgoszczy czytaj »

Bydgoski bohater niepodległości 

W stulecie odzyskania przez Polskę niepod­le­głości, bydgosz­czanie są szcze­gólnie dumni z dokonań człowieka, dzięki któremu czytaj »

Ustano­wienie odznaki krajo­znawczej w uznaniu dla wybitnego bydgoszczanina 

Regio­nalna Pracownia Krajo­znawcza oraz Oddziałowa Komisja Krajo­znawcza i Ochrony Przyrody R.O. PTTK „Szlak Brdy” w czytaj »

Pół wieku temu Rejewski ujawnił się jako osoba, która rozszy­frowała Enigmę 

W odpowiedzi na wezwanie „Expressu Wieczornego“, który w 1973 r. poszu­kiwał osób odpowie­dzialnych za złamanie czytaj »

Wystawa o polskich krypto­logach zawitała w Mołdawii 
Na klawiaturze maszyny szyfrującej podświetlone klawisze tworzą napis po rumuńsku: enigma victoria de criptarii. Informacje o ekspozycji w jęz. rumuńskim.

W ramach współ­pracy Samorządu Województwa Wielko­pol­skiego z Insty­tutem Polskim w Bukareszcie, który wsparła Ambasada RP czytaj »

Wystawa w Inowrocławiu 

Wystawa „Marian Rejewski – matematyk, bydgosz­czanin, kryptolog“ została zapre­zen­towana w holu Biblioteki Miejskiej w Inowro­cławiu. czytaj »