Kobieta w słuchawkach mówi do mikrofonu.

O Rejewskim w eterze i podcaście historycznym

Polskie Radio Olsztyn nadaje audycje histo­ryczne powstające we współ­pracy z delegaturą IPN w Olsztynie. Od ponie­działku do piątku emitowane są kolejne odcinki cyklu, nawią­zujące do histo­rycznych wydarzeń i rocznic zbiega­jących się z czasem emisji. 

17 grudnia 2023 r. wyemi­towano nagranie, w którym dr Krzysztof Kierski przybliża sylwetkę wybitnego polskiego matematyka i kryptologa, Mariana Rejew­skiego, który złamał szyfr Enigmy.

Wszystkie odcinki podcastu „Histo­ryczny Leksykon IPN są dostępne dla zainte­re­so­wanych na stronie radia.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Pomógł wygrać wojnę“ - o Rejewskim w Podcaście Kopernikańskim 
Kopernik w słuchawkach na uszach - znak pocastu na profilu społecznościowym.

Oficjalny podcast Książnicy Koper­ni­kań­skiej w Toruniu w 9. odcinku przypo­mniał bydgosz­czanina, który pomógł aliantom wygrać czytaj »

Pół wieku temu Rejewski ujawnił się jako osoba, która rozszy­frowała Enigmę 

W odpowiedzi na wezwanie „Expressu Wieczornego“, który w 1973 r. poszu­kiwał osób odpowie­dzialnych za złamanie czytaj »

Niemiecka telewizja kręci program o Rejewskim 
Logotyp rbb fernsehen

Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) to regio­nalny nadawca publiczny, który produkuje również programy na antenę ogólno­nie­miecką. Stacja czytaj »

W telewizji o Roku Mariana Rejewskiego 

Rok kryptologa „od Enigmy“ będzie wyjątkowy w programie infor­ma­cyjnym „Zbliżenia“ TVP BYDGOSZCZ Pomnikowy pogromca Enigmy w czytaj »