Pół wieku temu Rejewski ujawnił się jako osoba, która rozszy­frowała Enigmę

W odpowiedzi na wezwanie „Expressu Wieczornego“, który w 1973 r. poszu­kiwał osób odpowie­dzialnych za złamanie kodu Enigmy, Marian Rejewski napisał w liście do redakcji:

[…] to właśnie ja jestem tym, który jako pracownik Biura Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego […] tę maszynę rozszyfrował.

Kopia listu Mariana Rejewskiego do redakcji "Expressu Wieczornego".
Kopia listu Mariana Rejew­skiego do redakcji „Expressu Wieczornego“. Archiwum Janiny Sylwe­strzak. Repr. z książki R. Gawłow­skiego „Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę“, 2022.

Dla uczczenia okrągłej rocznicy ujawnienia, kto stoi za sukcesem polskiego wywiadu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty wraz Pedago­giczną Biblioteką Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy przygo­towało „Noc z Rejewskim“ - wydarzenie w ramach projektu „Poznaj bydgo­skich bohaterów“.

Organi­za­torów odwie­dziły setki bydgoszczan, a także uczniowie ze Szkoły Podsta­wowej w Stołcznie (woj. pomorskie) i harcerze z Inowro­cławia z 73 IDS. Nikomu nie powinno zabraknąć miłych wspomnień z tego spotkania. Wszystkie zapro­po­nowane aktyw­ności cieszyły się dużym zainte­re­so­waniem: pokoje zagadek (ten fizyczny i wirtualne), szyfro­wanie, emulatory Enigmy, szachy plenerowe, gry logiczne, pismo Braille’a, książki z rozsze­rzoną rzeczy­wi­stością czy zajęcia w szkole z początków XX w., czyli czasów, gdy Marian Rejewski uczęszczał w zaborze pruskim do Vorschule der Staed­tichen Oberre­al­schule w Bydgoszczy.

Goście obejrzeli też prezen­tację wyświe­tloną na budynku sąsied­niego wieżowca i pokaz laserowy.

Tak wyglądała impreza widziana okiem kamery TVP Bydgoszcz, która objęła patro­natem medialnym to wydarzenie (link do fragmentu programu pt. „Zbliżenia“ w TVP Bydgoszcz otwiera się w nowym oknie/karcie).Kadr z programu TV pt. "Zbliżenia" w TVP Bydgoszcz: Młodzież rozwiązuje zagadki z szyframi.© TVP Bydgoszcz

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Dzień Mariana Rejew­skiego 2022 
Duży portret mężczyzny w okrągłych okularach na ścianie w galerii. Przed nim zarysy oglądających obraz.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty wraz z Pedago­giczną Biblioteką Wojewódzką w Bydgoszczy zorga­ni­zowały Dzień Mariana Rejew­skiego z okazji 90. czytaj »

Piknik popular­no­naukowy z okazji 118. rocznicy urodzin Mariana Rejewskiego 
Namioty wystawiennicze i odwiedzający przed budynkiem z pruskiego muru Młynów Rothera.

W sobotę (19.08.2023) taras Młynów Rothera w Bydgoszczy zamienił się w prawdziwe piknikowe miasteczko. Okazją czytaj »

Dąb Pamięci Mariana Rejewskiego 
Posadzenie Dębu Pamięci

W tym roku minęła 115. rocznica urodzin jednego z najwięk­szych bydgoszczan – kryptologa Mariana Rejew­skiego. czytaj »

Urodziny Rejew­skiego“ - między­po­ko­le­niowy piknik w Młynach Rothera 
Fragment przetworzonej cyfrowo twarzy mężczyzny w okrągłych okularach i napis: Urodziny Rejewskiego. Na dole czerwone goździki.

13 sierpnia na tarasie Młynów Rothera w Bydgoszczy powstało miasteczko piknikowe. Kilka insty­tucji i organi­zacji czytaj »

The First Enigma Codebreaker. Marian Rejewski who passed the baton to Alan Turing“ 

Pod koniec tego roku, w 90. rocznicę złamania kodu Enigmy, ukaże się na rynku brytyjskim czytaj »

Grudzień z Rejewskim – 90. rocznica złamania szyfru Enigmy

Przez cały grudzień Bydgoszcz będzie obchodzić rocznicę wielkiego sukcesu polskiego wywiadu sprzed 90 lat - czytaj »