Warsztaty z krypto­logii dla dzieci

Warsztaty „Jak łamać szyfry, czyli odkry­wanie tajemnic krypto­logii” w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy popro­wa­dziła dr Karolina Mroczyńska z Uniwer­sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z Instytutu Matematyki. W zajęciach uczest­ni­czyła klasa III ze SP nr 31. Pani dr Mroczyńska opowie­działa dzieciom o najważ­niej­szych zagad­nie­niach związanych z krypto­grafią, wyjaśniając m.in. czym jest szyfr i szyfrogram. Dzieci poznały najstarsze i najbar­dziej znane szyfry: Szyfr Cezara, Szyfr Podsta­wie­niowy i Szyfr Pitagorasa. Aktywnie uczest­ni­czyły w zajęciach, szyfrując i deszy­frując swoje imiona. Krypto­logia jest dziedziną blisko spokrew­nioną zarówno z matematyką jak i infor­matyką. Łamanie szyfrów lub tworzenie własnych zakodo­wanych infor­macji wymaga logicznego myślenia.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Muzeum Oświaty w plenerze 

Podczas imprezy „Bydgoszcz! To logiczne!“ Muzeum Oświaty zapre­zen­towało fragment wystawy pt. „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, czytaj »

Prezen­tacja wystawy „Marian Rejewski…“ w auli Liceum Ogólno­kształ­cącego w Szubinie 

9 kwietnia 2013 r. zapre­zen­towano wystawę w auli I LO w Szubinie. Przed­się­wzięcie przygo­towane we czytaj »

Spotkanie z Enigmą w Żninie 

16 marca 2015 r. w Muzeum Ziemi Pałuckiej odbyło się ponowne spotkanie z płk. Jerzym czytaj »

Podsu­mo­wanie konkursów literackich 

W Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podsu­mo­wanie MIĘDZYSZ­KOLNYCH KONKURSÓW czytaj »

Promocja broszury „Marian Rejewski (1905-1980)“

2 grudnia 2015 r. w Publicznym Gimnazjum im. Mariana Rejew­skiego w Białych Błotach odbyła się czytaj »

Marian Rejewski - filar polskiej kryptologii 

Wystawę posterową przygo­towaną przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy można oglądać w Exploseum czytaj »