Warsztaty z krypto­logii dla dzieci

Warsztaty „Jak łamać szyfry, czyli odkry­wanie tajemnic krypto­logii” w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy popro­wa­dziła dr Karolina Mroczyńska z Uniwer­sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z Instytutu Matematyki. W zajęciach uczest­ni­czyła klasa III ze SP nr 31. Pani dr Mroczyńska opowie­działa dzieciom o najważ­niej­szych zagad­nie­niach związanych z krypto­grafią, wyjaśniając m.in. czym jest szyfr i szyfrogram. Dzieci poznały najstarsze i najbar­dziej znane szyfry: Szyfr Cezara, Szyfr Podsta­wie­niowy i Szyfr Pitagorasa. Aktywnie uczest­ni­czyły w zajęciach, szyfrując i deszy­frując swoje imiona. Krypto­logia jest dziedziną blisko spokrew­nioną zarówno z matematyką jak i infor­matyką. Łamanie szyfrów lub tworzenie własnych zakodo­wanych infor­macji wymaga logicznego myślenia.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
O Rejewskim w Muzeum II Wojny Światowej 

12 kwietnia 2018 o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie „Wokół postaci Mariana Rejew­skiego – pogromcy czytaj »

Promocja dokonań Mariana Rejew­skiego w środo­wisku akade­mickim w Toruniu 

Od 26 lutego do 15 marca 2013 r. wystawa zorga­ni­zowana przez Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką w czytaj »

Piknik z Rejewskim 

Z okazji 110. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego w jego rodzinnym mieście odbyła się wielo­go­dzinna impreza czytaj »

Dywan z kwiatów w hołdzie Marianowi Rejewskiemu 
Wielki dywan z płatów kwiatów w trakcie tworzenia z napisem Enigma.

Szósta edycja Bydgo­skich Dywanów Kwiatowych nosi podtytuł „Dla Mariana“ i dedykowana jest wybitnemu krypto­logowi. Uczniowie z czytaj »

Nowa wystawa o Marianie Rejewskim 

W ramach obchodów Roku Mariana Rejew­skiego 11 czerwca 2015 roku w Muzeum Wojsk Lądowych w czytaj »

Marian Rejewski w projekcie języka angielskiego 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego organizuje różno­rodne zajęcia eduka­cyjne promujące dokonania swojego patrona. W czytaj »