Warsztaty z krypto­logii dla dzieci

Warsztaty „Jak łamać szyfry, czyli odkry­wanie tajemnic krypto­logii” w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy popro­wa­dziła dr Karolina Mroczyńska z Uniwer­sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z Instytutu Matematyki. W zajęciach uczest­ni­czyła klasa III ze SP nr 31. Pani dr Mroczyńska opowie­działa dzieciom o najważ­niej­szych zagad­nie­niach związanych z krypto­grafią, wyjaśniając m.in. czym jest szyfr i szyfrogram. Dzieci poznały najstarsze i najbar­dziej znane szyfry: Szyfr Cezara, Szyfr Podsta­wie­niowy i Szyfr Pitagorasa. Aktywnie uczest­ni­czyły w zajęciach, szyfrując i deszy­frując swoje imiona. Krypto­logia jest dziedziną blisko spokrew­nioną zarówno z matematyką jak i infor­matyką. Łamanie szyfrów lub tworzenie własnych zakodo­wanych infor­macji wymaga logicznego myślenia.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Rozstrzy­gnięcie konkursu na komiks „Marian Rejewski – największy haker XX wieku” 

Komisja konkursowa obradująca w składzie: mgr Ewa Pronobis-Sosnowska – Dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M.  czytaj »

Piknik z Rejewskim 

Z okazji 110. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego w jego rodzinnym mieście odbyła się wielo­go­dzinna impreza czytaj »

Konfe­rencja naukowa 

Bydgoszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przededniu i w trakcie trwania II wojny światowej“. Termin: czytaj »

Wystawa w gimnazjum w Nakle nad Notecią 

W holu Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią została zapre­zen­towana wystawa „Marian Rejewski - czytaj »

Marian Rejewski na pocztówce 

Znane są już wyniki konkursu bydgo­skiej księgarni Enigma „Marian Rejewski na pocztówce z Bydgoszczy”. Spośród czytaj »

Promocja broszury „Marian Rejewski (1905-1980)“

2 grudnia 2015 r. w Publicznym Gimnazjum im. Mariana Rejew­skiego w Białych Błotach odbyła się czytaj »