Warsztaty z krypto­logii dla dzieci

Warsztaty „Jak łamać szyfry, czyli odkry­wanie tajemnic krypto­logii” w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy popro­wa­dziła dr Karolina Mroczyńska z Uniwer­sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z Instytutu Matematyki. W zajęciach uczest­ni­czyła klasa III ze SP nr 31. Pani dr Mroczyńska opowie­działa dzieciom o najważ­niej­szych zagad­nie­niach związanych z krypto­grafią, wyjaśniając m.in. czym jest szyfr i szyfrogram. Dzieci poznały najstarsze i najbar­dziej znane szyfry: Szyfr Cezara, Szyfr Podsta­wie­niowy i Szyfr Pitagorasa. Aktywnie uczest­ni­czyły w zajęciach, szyfrując i deszy­frując swoje imiona. Krypto­logia jest dziedziną blisko spokrew­nioną zarówno z matematyką jak i infor­matyką. Łamanie szyfrów lub tworzenie własnych zakodo­wanych infor­macji wymaga logicznego myślenia.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Bydgoszcz! To logiczne! 

W niedzielę, 7 czerwca w godzinach 16:00-20:00, odbędzie się impreza „Bydgoszcz! To logiczne!”, organi­zowana z czytaj »

Projekt eduka­cyjny „Marian Rejewski - Kopernik Bydgoszczy“ 

Istotą projektu eduka­cyjnego „Marian Rejewski - Kopernik Bydgoszczy“, biorącego udział w V edycji Kujawsko-Pomor­skiego Festiwalu czytaj »

Promocja broszury „Marian Rejewski (1905-1980)“

2 grudnia 2015 r. w Publicznym Gimnazjum im. Mariana Rejew­skiego w Białych Błotach odbyła się czytaj »

Nowa publi­kacja o Marianie Rejewskim 

Marian Rejewski - pogromca Enigmy“ to tytuł publi­kacji dla młodego czytelnika, która w krótki sposób zazna­jamia czytaj »

Wystawa dotarła do Muzeum Ziemi Chełmińskiej 

Wystawa „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ przybyła do Chełmna, jednego z najpięk­niej­szych miast w czytaj »

Otwarcie wystawy ”Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” w Sępólnie Krajeńskim 

Wystawa ”Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog”, zorga­ni­zowana przez Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy, dotarła czytaj »