Zaszy­frowana „Lista Przebojów Programu Trzeciego“

W obchody 110. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego włączyła się radiowa Trójka. Marek Niedź­wiecki popro­wadził specjalne, plenerowe, 1756. notowanie listy przebojów z Restau­racji „Karramba“ w Bydgoszczy. Jak zwykle było dużo muzyki i nie zabrakło zagadek - tym razem zaszy­fro­wanych tytułów i wykonawców piosenek.

-Miasto jest dumne z Rejew­skiego i dlatego zabiega o jego upamięt­nienie na bardzo różne sposoby - mówił gość listy przebojów, prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Posłuchaj zagadek lub całej audycji na stronie Polskiego Radia.

Fot. Grupa Deix Fotografia

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Warsztaty z krypto­logii dla dzieci 

Warsztaty „Jak łamać szyfry, czyli odkry­wanie tajemnic krypto­logii” w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy popro­wa­dziła dr Karolina czytaj »

Marian Rejewski na Między­na­ro­dowej Stacji Kosmicznej 

Dziś wieczorem znów udało się przesłać ramki APRS promujące Rok Rejew­skiego na Między­na­rodową Stację Kosmiczną czytaj »

Sesja historyczno-matematyczna 

21 grudnia 2015 roku w auli Zespołu Szkół w Mogilnie odbyła się sesja matema­tyczna upamięt­niająca czytaj »

Kryptolog Rejewski“ - gra miejska 

14 czerwca 2015 r. zakończył się cykl trzech gier miejskich poświę­conych Marianowi Rejew­skiemu, których celem czytaj »

Zapro­szenie na REJ-MAT-TUR
Śladami Rejewskiego

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy oraz Klub Turystyki Pieszej przy RO PTTK czytaj »

Młodzi łamacze szyfrów z woj. kujawsko-pomor­skiego zakoń­czyli rywalizację 

Znane są już wyniki inter­ne­towej gry MŁODZI ŁAMACZE SZYFRÓW przepro­wa­dzonej przez Stowa­rzy­szenie Viator we współ­pracy czytaj »