Marian Rejewski na pocztówce

Znane są już wyniki konkursu bydgo­skiej księgarni Enigma „Marian Rejewski na pocztówce z Bydgoszczy”. Spośród prawie setki prac jury wybrało 9 najlep­szych w trzech katego­riach oraz wyróżniło 5 uczest­ników konkursu.

Nagrody zdobyli:

Kategoria Szkoły Podstawowe/Przedszkola
1 miejsce – Krzysztof Sochacki
2 miejsce - Martyna Zabłocka
3 miejsce – Julia Krupińska

Kategoria Gimnazjum
1 miejsce – Marcelina Gniaz­dowska
2 miejsce – Maja Barsu­kiewicz
3 miejsce – Laura Fertykowska

Kategoria Liceum
1 miejsce – Agata Latacka
2 miejsce – Bartłomiej Wachacz
3 miejsce – Jakub Dolny

Wystawę pokon­kursową można oglądać od 14 kwietnia w księgarni przy ul. Gdańskiej 9 w Bydgoszczy. Nagro­dzone prace zamiesz­czono na Facebooku organi­zatora konkursu.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Czy będzie banknot NBP z wizerunkiem Rejewskiego? 

Prezydent Bydgoszczy wnioskuje o emisję banknotu, który honoro­wałby dokonania Mariana Rejew­skiego. Jako przykład wskazuje Wielką czytaj »

Enigma w Barcinie 

Kolejnym miastem na Pałukach, do którego dotarła Enigma, jest Barcin. W tamtejszej Bibliotece Publicznej Miasta czytaj »

Młodzi łamacze szyfrów z woj. kujawsko-pomor­skiego zakoń­czyli rywalizację 

Znane są już wyniki inter­ne­towej gry MŁODZI ŁAMACZE SZYFRÓW przepro­wa­dzonej przez Stowa­rzy­szenie Viator we współ­pracy czytaj »

Konfe­rencja naukowa 
Tajemnice Enigmy 2004 - medal okolicznościowy

Dziesięć lat temu odbyła się pierwsza w Polsce konfe­rencja poświęcona wkładowi polskich matema­tyków - Mariana czytaj »

Nakło nad Notecią włącza się w obchody Roku Rejewskiego 

Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Fragmentów „Wspomnień…“ Mariana Rejew­skiego został objęty honorowym patro­natem marszałka województwa i czytaj »

Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego“ 

To opowieść o człowieku, który dokonał rewolucji w krypto­logii, o rywali­zacji człowieka z maszyną, o czytaj »