Marian Rejewski na pocztówce

Znane są już wyniki konkursu bydgo­skiej księgarni Enigma „Marian Rejewski na pocztówce z Bydgoszczy”. Spośród prawie setki prac jury wybrało 9 najlep­szych w trzech katego­riach oraz wyróżniło 5 uczest­ników konkursu.

Nagrody zdobyli:

Kategoria Szkoły Podstawowe/Przedszkola
1 miejsce – Krzysztof Sochacki
2 miejsce - Martyna Zabłocka
3 miejsce – Julia Krupińska

Kategoria Gimnazjum
1 miejsce – Marcelina Gniaz­dowska
2 miejsce – Maja Barsu­kiewicz
3 miejsce – Laura Fertykowska

Kategoria Liceum
1 miejsce – Agata Latacka
2 miejsce – Bartłomiej Wachacz
3 miejsce – Jakub Dolny

Wystawę pokon­kursową można oglądać od 14 kwietnia w księgarni przy ul. Gdańskiej 9 w Bydgoszczy. Nagro­dzone prace zamiesz­czono na Facebooku organi­zatora konkursu.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
VIII Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego w Łochowie 

W sobotę 10 marca br. w auli Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie rozegrano czytaj »

Miesz­kańcy Koronowa poznają tajemnicę Enigmy 

17 lutego 2014 roku wystawa o Marianie Rejewskim zawitała w Zespole Szkół Zawodowych w czytaj »

Marian Rejewski – życiorys Enigmą pisany 

W ramach Między­na­ro­dowych Otwartych Dni Nauki młodzież szkolna, studenci i nauczy­ciele akade­miccy mieli dziś o czytaj »

Polski Festiwal w Bletchley Park 

Polski Festiwal“ na terenie Bletchley Park zorga­ni­zowany został z z okazji 70. rocznicy przeka­zania sekretu czytaj »

Szkolny projekt o Marianie Rejewskim 
Uczniowie Liceum im. Kasprowicza w Inowrocławiu

W I Liceum Ogólno­kształ­cącym im. Jana Kaspro­wicza w Inowro­cławiu klasa I b zapre­zen­towała na forum czytaj »

Otwarcie wystawy o Marianie Rejewskim w Żninie 

9 marca 2015 r. w Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie odbyła się uroczy­stość otwarcia wystawy czytaj »