Gra miejska OPERACJA ENIGMA

operacja Enigma Bydgoszcz

Szpiedzy na ulicach Bydgoszczy - aresztuj agenta!

W 1929 roku trzech studentów matematyki rozpo­częło swoją przygodę z krypto­logią, której owocem było złamanie tajemnicy słynnej Enigmy – niemieckiej maszyny szyfru­jącej. Jednym z tych studentów był urodzony w Bydgoszczy Marian Rejewski. W tym roku przypada 110. rocznica urodzin tego wybitnego kryptologa. Aby upamiętnić te ważne wydarzenia organi­zujemy w Bydgoszczy grę miejską OPERACJA ENIGMA. Rozgrywka na ulicach miasta rozpocznie się w sobotę 12 września br. Nasłuch radiowy, odszy­fro­wanie tajnej wiado­mości i śledzenie agenta obcego wywiadu - to tylko niektóre z zadań czeka­jących na świeżo upieczonych agentów.

- W grze z pewnością pomocny okaże się zatem spryt, a także umiejętność pracy w zespole i szybkiego kojarzenia faktów - mówi Szymon Dąbrowski, jeden z twórców gry.

Wszyscy uczestnicy gry mogą liczyć na fascy­nującą przygodę i poczuć się jak prawdziwi agenci wywiadu. Ta nietypowa podróż po Bydgoszczy z początku lat trzydzie­stych zakończy się wczesnym popołu­dniem. Na najlepsze zespoły wywia­dowcze czekają jak zwykle atrak­cyjne nagrody. Szczegóły dotyczące miejsca i sposobu wejścia do gry otrzyma każdy, kto zareje­struje 3-5 osobowy zespół na stronie www​.facebook​.com/​B​y​d​g​o​s​z​czGRA. Udział w grze jest bezpłatny. Impreza jest organi­zowana przez Stowa­rzy­szenie Kultu­ralno-Turystyczne VIATOR. Gra została dofinan­sowana przez Urząd Miasta w Bydgoszczy.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Komiksy nagrodzone 

Gala podsu­mo­wująca wojewódzki konkurs na komiks pt. „Marian Rejewski - największy haker XX wieku” rozpo­częła czytaj »

W telewizji o Roku Mariana Rejewskiego 

Rok kryptologa „od Enigmy“ będzie wyjątkowy w programie infor­ma­cyjnym „Zbliżenia“ TVP BYDGOSZCZ Pomnikowy pogromca Enigmy w czytaj »

Otwarcie wystawy o Marianie Rejewskim w Żninie 

9 marca 2015 r. w Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie odbyła się uroczy­stość otwarcia wystawy czytaj »

Nakło nad Notecią włącza się w obchody Roku Rejewskiego 

Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Fragmentów „Wspomnień…“ Mariana Rejew­skiego został objęty honorowym patro­natem marszałka województwa i czytaj »

Enigma w Barcinie 

Kolejnym miastem na Pałukach, do którego dotarła Enigma, jest Barcin. W tamtejszej Bibliotece Publicznej Miasta czytaj »

Dywan z kwiatów w hołdzie Marianowi Rejewskiemu 
Wielki dywan z płatów kwiatów w trakcie tworzenia z napisem Enigma.

Szósta edycja Bydgo­skich Dywanów Kwiatowych nosi podtytuł „Dla Mariana“ i dedykowana jest wybitnemu krypto­logowi. Uczniowie z czytaj »