Gra miejska OPERACJA ENIGMA

operacja Enigma Bydgoszcz

Szpiedzy na ulicach Bydgoszczy - aresztuj agenta!

W 1929 roku trzech studentów matematyki rozpo­częło swoją przygodę z krypto­logią, której owocem było złamanie tajemnicy słynnej Enigmy – niemieckiej maszyny szyfru­jącej. Jednym z tych studentów był urodzony w Bydgoszczy Marian Rejewski. W tym roku przypada 110. rocznica urodzin tego wybitnego kryptologa. Aby upamiętnić te ważne wydarzenia organi­zujemy w Bydgoszczy grę miejską OPERACJA ENIGMA. Rozgrywka na ulicach miasta rozpocznie się w sobotę 12 września br. Nasłuch radiowy, odszy­fro­wanie tajnej wiado­mości i śledzenie agenta obcego wywiadu - to tylko niektóre z zadań czeka­jących na świeżo upieczonych agentów.

- W grze z pewnością pomocny okaże się zatem spryt, a także umiejętność pracy w zespole i szybkiego kojarzenia faktów - mówi Szymon Dąbrowski, jeden z twórców gry.

Wszyscy uczestnicy gry mogą liczyć na fascy­nującą przygodę i poczuć się jak prawdziwi agenci wywiadu. Ta nietypowa podróż po Bydgoszczy z początku lat trzydzie­stych zakończy się wczesnym popołu­dniem. Na najlepsze zespoły wywia­dowcze czekają jak zwykle atrak­cyjne nagrody. Szczegóły dotyczące miejsca i sposobu wejścia do gry otrzyma każdy, kto zareje­struje 3-5 osobowy zespół na stronie www​.facebook​.com/​B​y​d​g​o​s​z​czGRA. Udział w grze jest bezpłatny. Impreza jest organi­zowana przez Stowa­rzy­szenie Kultu­ralno-Turystyczne VIATOR. Gra została dofinan­sowana przez Urząd Miasta w Bydgoszczy.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Złam Kod Bydgoszczy 

W nocy z 23/24 stycznia odbył się XLI Harcerski Bydgoski Bieg Nocny zorga­ni­zowany przez Chorągiew czytaj »

Projekt eduka­cyjny „Marian Rejewski - Kopernik Bydgoszczy“ 

Istotą projektu eduka­cyjnego „Marian Rejewski - Kopernik Bydgoszczy“, biorącego udział w V edycji Kujawsko-Pomor­skiego Festiwalu czytaj »

Enigma. Rejewski Year Celebra­tions via ISS

Promocja Roku Rejew­skiego w wymiarze kosmicznym. Między­na­rodowa Stacja Kosmiczna (ang. Inter­na­tional Space Station, ISS) okrąża czytaj »

Marian Rejewski we wspomnie­niach córki 

3 grudnia 2015 roku Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy gościła niezwykłą osobę, czytaj »

Marian Rejewski na pocztówce 

Znane są już wyniki konkursu bydgo­skiej księgarni Enigma „Marian Rejewski na pocztówce z Bydgoszczy”. Spośród czytaj »

Odsło­nięcie tablicy pamiątkowej 

1 grudnia na gmachu Zespołu Szkół Ogólno­kształ­cących nr 1 w Bydgoszczy, w obecności Janiny Sylwe­strzak, czytaj »