Gra miejska OPERACJA ENIGMA

operacja Enigma Bydgoszcz

Szpiedzy na ulicach Bydgoszczy - aresztuj agenta!

W 1929 roku trzech studentów matematyki rozpo­częło swoją przygodę z krypto­logią, której owocem było złamanie tajemnicy słynnej Enigmy – niemieckiej maszyny szyfru­jącej. Jednym z tych studentów był urodzony w Bydgoszczy Marian Rejewski. W tym roku przypada 110. rocznica urodzin tego wybitnego kryptologa. Aby upamiętnić te ważne wydarzenia organi­zujemy w Bydgoszczy grę miejską OPERACJA ENIGMA. Rozgrywka na ulicach miasta rozpocznie się w sobotę 12 września br. Nasłuch radiowy, odszy­fro­wanie tajnej wiado­mości i śledzenie agenta obcego wywiadu - to tylko niektóre z zadań czeka­jących na świeżo upieczonych agentów.

- W grze z pewnością pomocny okaże się zatem spryt, a także umiejętność pracy w zespole i szybkiego kojarzenia faktów - mówi Szymon Dąbrowski, jeden z twórców gry.

Wszyscy uczestnicy gry mogą liczyć na fascy­nującą przygodę i poczuć się jak prawdziwi agenci wywiadu. Ta nietypowa podróż po Bydgoszczy z początku lat trzydzie­stych zakończy się wczesnym popołu­dniem. Na najlepsze zespoły wywia­dowcze czekają jak zwykle atrak­cyjne nagrody. Szczegóły dotyczące miejsca i sposobu wejścia do gry otrzyma każdy, kto zareje­struje 3-5 osobowy zespół na stronie www​.facebook​.com/​B​y​d​g​o​s​z​czGRA. Udział w grze jest bezpłatny. Impreza jest organi­zowana przez Stowa­rzy­szenie Kultu­ralno-Turystyczne VIATOR. Gra została dofinan­sowana przez Urząd Miasta w Bydgoszczy.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Enigma 2015 - młodzi następcy Mariana Rejewskiego 

W ramach Bydgo­skiego Grantu Oświa­towego 12, 13 i 14 maja uczniowie klas IV, V i czytaj »

Piknik z Rejewskim 

Z okazji 110. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego w jego rodzinnym mieście odbyła się wielo­go­dzinna impreza czytaj »

Seminarium i warsztaty krypto­lo­giczne dla młodzieży 

28 października 2015 r. Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - Filia w Szubinie, przy współ­pracy czytaj »

Otwarcie wystawy o Marianie Rejewskim w Żninie 

9 marca 2015 r. w Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie odbyła się uroczy­stość otwarcia wystawy czytaj »

Enigma w Barcinie 

Kolejnym miastem na Pałukach, do którego dotarła Enigma, jest Barcin. W tamtejszej Bibliotece Publicznej Miasta czytaj »

Wystawa w Inowrocławiu 

Wystawa „Marian Rejewski – matematyk, bydgosz­czanin, kryptolog“ została zapre­zen­towana w holu Biblioteki Miejskiej w Inowro­cławiu. czytaj »