Polski Festiwal w Bletchley Park

Polski Festiwal“ na terenie Bletchley Park zorga­ni­zowany został z z okazji 70. rocznicy przeka­zania sekretu Enigmy przez wywiad polski Brytyj­czykom i Francuzom.

Z dawnego ośrodka kodów i szyfrów nadawała brytyjska radio­stacja z okolicz­no­ściowym znakiem wywoławczym GB2BP.

Akcję promo­cyjną złamania szyfru Enigmy pod koniec grudnia 1932 r. przez Mariana Rejew­skiego wspierali człon­kowie Radio­klubu Harcer­skiego w Londynie G0ZHP.

Poniżej okolicz­no­ściowa karta QSL radio­stacji GB2BP.

GB2BP

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Konkurs plastyczny dla gimnazjalistów 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Filia w Inowro­cławiu organizuje międzysz­kolny konkurs plastyczny czytaj »

Sala konfe­ren­cyjna w bydgo­skiej Delega­turze IPN ma od dziś patrona 

Z okazji 42. rocznicy śmierci Mariana Rejew­skiego w bydgo­skiej Delega­turze Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się czytaj »

Otwarcie wystawy „Marian Rejewski“ – Toruń, 11 maja 2022 r. 
Posterowa wystawa plenerowa poświęcona Marianowi Rejewskiemu.

Wystawa poświęcona Marianowi Rejew­skiemu stanęła przed Urzędem Marszał­kowskim. Została przygo­towana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej czytaj »

Kryptos - gra dla miłośników szyfrów 

Jeśli lubicie łamanie szyfrów, to gra Kryptos będzie dla was idealną rozrywką. Można w niej wcielić czytaj »

75. rocznica przeka­zania aliantom przez polski wywiad dokumen­tacji Enigmy 

Przed­sta­wi­ciele służb wywia­dow­czych Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i USA spotkali się 3 lipca 2014 roku czytaj »

Wystawa towarzy­sząca konfe­rencji CYBERSEC 2018 

W Pałacu Czeczotki przy Rynku Głównym w Krakowie czeka na zwiedza­jących nielada atrakcja. Wystawa Cyfry, czytaj »