Polski Festiwal w Bletchley Park

Polski Festiwal“ na terenie Bletchley Park zorga­ni­zowany został z z okazji 70. rocznicy przeka­zania sekretu Enigmy przez wywiad polski Brytyj­czykom i Francuzom.

Z dawnego ośrodka kodów i szyfrów nadawała brytyjska radio­stacja z okolicz­no­ściowym znakiem wywoławczym GB2BP.

Akcję promo­cyjną złamania szyfru Enigmy pod koniec grudnia 1932 r. przez Mariana Rejew­skiego wspierali człon­kowie Radio­klubu Harcer­skiego w Londynie G0ZHP.

Poniżej okolicz­no­ściowa karta QSL radio­stacji GB2BP.

GB2BP

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Komiksy nagrodzone 

Gala podsu­mo­wująca wojewódzki konkurs na komiks pt. „Marian Rejewski - największy haker XX wieku” rozpo­częła czytaj »

Z historii Bydgoszczy – Marian Rejewski i Enigma 

W dniu 13 marca 2015 roku w auli Aresztu Śledczego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie czytaj »

Sympozjum dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

12 lutego 2015 r. w sali Atrium na Uniwer­sy­tecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się czytaj »

Najwyższe odzna­czenie amery­kań­skiego wywiadu - Knowlton Award - dla Mariana Rejewskiego 
Knolton Award

Medal Knowltona przyznała pośmiertnie Marianowi Rejew­skiemu kapituła Związku Korpusów Wywiadu Wojskowego USA na wniosek Kontr­wy­wiadu czytaj »

Wystawa o Marianie Rejewskim w Brodnicy 

Miesz­kańcy kolejnego miasta w województwie kujawsko-pomorskim mogli obejrzeć wystawę „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” czytaj »

O Marianie Rejewskim na Wyspie Sobieszewskiej 

Na Wyspie Sobie­szew­skiej trwa największy w historii naszego kraju ogólno­polski zlot harcerzy. Ponad 12 tys. młodych czytaj »