Polski Festiwal w Bletchley Park

Polski Festiwal“ na terenie Bletchley Park zorga­ni­zowany został z z okazji 70. rocznicy przeka­zania sekretu Enigmy przez wywiad polski Brytyj­czykom i Francuzom.

Z dawnego ośrodka kodów i szyfrów nadawała brytyjska radio­stacja z okolicz­no­ściowym znakiem wywoławczym GB2BP.

Akcję promo­cyjną złamania szyfru Enigmy pod koniec grudnia 1932 r. przez Mariana Rejew­skiego wspierali człon­kowie Radio­klubu Harcer­skiego w Londynie G0ZHP.

Poniżej okolicz­no­ściowa karta QSL radio­stacji GB2BP.

GB2BP

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Nakło nad Notecią włącza się w obchody Roku Rejewskiego 

Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Fragmentów „Wspomnień…“ Mariana Rejew­skiego został objęty honorowym patro­natem marszałka województwa i czytaj »

Spór o historię 

Ilość kombi­nacji, które można było zasto­sować w Enigmie przekra­czała tak niewy­obra­żalne liczby jak np. ilość czytaj »

Seminarium i warsztaty krypto­lo­giczne dla młodzieży 

28 października 2015 r. Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - Filia w Szubinie, przy współ­pracy czytaj »

Ludzie Niepodległości 

Redakcja Gazety Prawnej ogłosiła subiek­tywną listę stu nazwisk postaci, które do polskiego zbioru wniosły coś czytaj »

Nowy komiks o słynnym bydgoszczaninie 

Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy ukazał się komiks „Marian Rejewski, bydgosz­czanin, czytaj »

Komiks o Rejewskim wśród wyróżnionych 

Seria pięciu komiksów, których bohaterami są wybitne postacie związane z regionem kujawsko-pomorskim – Marian Rejewski, czytaj »