Czarno-biały wizerunek mężczyzny w okrągłych okularach. Za nim klawisze maszyny Enigma.

Wyniki Metro­po­li­talnego Konkursu Plastycznego „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog”

Konkurs w ramach akcji „Grudzień z Rejewskim“ adresowany był do uczniów szkół podsta­wowych, placówek oświa­towych i placówek kultury prowa­dzonych przez powiaty i gminy tworzące Stowa­rzy­szenie Metro­polia Bydgoszcz. Organi­za­torzy, Stowa­rzy­szenie Metro­polia Bydgoszcz i Miasto Bydgoszcz, współ­pra­cowali z Młodzie­żowym Domem Kultury nr 5 w Bydgoszczy.

Spośród 141 prac jury wybrało najlepsze w poszcze­gólnych kategoriach:

Miasto Bydgoszcz

  • Kategoria klasy I – III

I miejsce – Dorota Wudarska, Szkoła Podstawowa nr 17 w Bydgoszczy

II miejsce – Lidia Matuszewska, Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 w Bydgoszczy

III miejsce – Weronika Zyśk , Szkoła Podstawowa nr 20 w Bydgoszczy

  • Kategoria klasy IV – VI

I miejsce – Lilianna Adamska ‚Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 w Bydgoszczy

II miejsce – Danuta Opalińska, Klub „Logistyk” 1 BLOG w Bydgoszczy

III miejsce – Wiktor Zarychta, Szkoła Podstawowa nr 38 w Bydgoszczy

  • Kategoria klasy VII – VIII

I miejsce – Tomasz Kieruj, Szkoła Podstawowa nr 53, K – PSOSW nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy

II miejsce – Kamila Połeć, Szkoła Podstawowa nr 17 w Bydgoszczy

III miejsce - Izabela Balcer, Szkoła Podstawowa nr 46 w Bydgoszczy

Gminy Stowa­rzy­szenia Metro­polia Bydgoszcz z wyłączeniem Miasta Bydgoszcz

  • Kategoria klasy I – III

I miejsce – Oliwia Kwiat­kowska, Szkoła Podstawowa w Kotomierzu

II miejsce – Amelia Rabinek, Szkoła Podstawowa w Białych Błotach

III miejsce – Stanisław Wojdon, Szkoła Podstawowa w Kotomierzu

  • Kategoria klasy IV – VI

I miejsce – Filip Rabinek, Szkoła Podstawowa w Białych Błotach

II miejsce – Filip Menducki, Soleckie Centrum Kultury

III miejsce – Wiktor Więcław, Szkoła Podstawowa w Łochowie

  • Kategoria klasy VII – VIII

I miejsce – Magdalena Sankiewicz, Szkoła Podstawowa w Brzozie

II miejsce – Karolina Szewczuk, Zespół Szkolno – Przed­szkolny w Serocku

III miejsce – Karolina Zielińska, Zespól Szkół im. Celestyna Kamiń­skiego w Dąbrowie Chełmińskiej

Wyróż­nienia:

Bartłomiej Kroll, Szkoła Podstawowa w Łochowie

Julia Wilińska, Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 w Bydgoszczy

Martyna Zgórska, Szkoła Podstawowa nr 17 w Bydgoszczy

Adam Karpiński, Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 w Bydgoszczy

Kinga Deren­gowska, Szkoła Podstawowa nr 9 w Bydgoszczy

Lena Krysiak, Szkoła Podstawowa nr 13 w Bydgoszczy

Dorian Kaczmarek, Szkoła nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie

Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się 20 grudnia o godz. 17.00 w Młynach Rothera w Bydgoszczy, gdzie można było oglądać wszystkie nagro­dzone prace.

Źródło: https://​www​.mdk5​.pl, ilustracja: fragment nagro­dzonej pracy Magdaleny Sankiewicz 

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Konfe­rencja naukowa 

Bydgoszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przededniu i w trakcie trwania II wojny światowej“. Termin: czytaj »

Zapro­szenie na Turniej Szachowy 

25 lutego br. w Zespole Szkół w Łochowie odbędzie się VII Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. czytaj »

Trzej krypto­lodzy na muralu przy stacji metra 

Miesz­kańcy Warszawy zagło­sowali na projekt „Murale metra – pociąg do sztuki”, którego reali­zacja została sfinan­sowana czytaj »

Sala konfe­ren­cyjna w bydgo­skiej Delega­turze IPN ma od dziś patrona 

Z okazji 42. rocznicy śmierci Mariana Rejew­skiego w bydgo­skiej Delega­turze Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się czytaj »

Wystawa w gimnazjum w Nakle nad Notecią 

W holu Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią została zapre­zen­towana wystawa „Marian Rejewski - czytaj »

Noc Muzeów 2018 

Wystawę „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ obejrzały setki miłośników nocnego zwiedzania. Jak co roku, czytaj »