Pomijani polscy łamacze szyfrów

Przez lata Brytyj­czycy przeko­nywali, że sukces złamania kodu Enigmy należy do naukowców pracu­jących w Blechley Park. Jednak to zespół polskich matema­tyków z Marianem Rejewskim na czele dokonał tego już w 1932 roku. Prawda o polskim wkładzie w odczy­ty­wanie niemieckich szyfro­gramów wojennych z trudem przebija się do świado­mości Europej­czyków. Brytyj­czycy wreszcie przyznali, że Alianci mieliby problemy z wygraniem wielu kampanii, gdyby nie sukces genialnych Polaków. Po 75 latach od przeka­zania przez Polskę swoim sojusz­nikom wyników prac nad Enigmą, dzięki którym Francuzi i Brytyj­czycy mogli odczy­tywać tajne raporty i przewi­dywać ruchy niemieckich wojsk, nareszcie poinfor­mowała o tym BBC m. in. w artykule Gordona Corery Poland’s overlooked Enigma codebre­akers.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Bydgoszcz! To logiczne! 

W niedzielę, 7 czerwca w godzinach 16:00-20:00, odbędzie się impreza „Bydgoszcz! To logiczne!”, organi­zowana z czytaj »

Tajna misja na 16. Przystanku Niepodległość 
Kolaż zdjęć: radiotelegrafista, twarz kobiety i zabytki Warszawy.

Gra Tajna misja będzie miała dwie odsłony: terenową oraz inter­netową. Gra miejska odbędzie się 11 listopada 2021 czytaj »

Poznaj tajniki kryptologii! 

Rusza kolejna edycja inter­ne­towej gry Łamacze Szyfrów (The Codebre­akers), której organi­za­torem jest Stowa­rzy­szenie Kultu­ralno-Turystyczne Viator. czytaj »

Czy będzie banknot NBP z wizerunkiem Rejewskiego? 

Prezydent Bydgoszczy wnioskuje o emisję banknotu, który honoro­wałby dokonania Mariana Rejew­skiego. Jako przykład wskazuje Wielką czytaj »

Giganci nauki PL - Marian Rejewski 
Twarz mężczyzny w średnim wieku w okularach.

Instytut Pamięci Narodowej zreali­zował film dokumen­talny o Marianie Rejewskim z cyklu Wielcy polscy wynalazcy w czytaj »

Jubile­uszowy turniej szachowy im. Mariana Rejewskiego 

- Bardzo dziękujemy, tu jest coś więcej, coś ponad, to tutaj czuć, byliśmy pierwszy raz, czytaj »