Pomijani polscy łamacze szyfrów

Przez lata Brytyj­czycy przeko­nywali, że sukces złamania kodu Enigmy należy do naukowców pracu­jących w Blechley Park. Jednak to zespół polskich matema­tyków z Marianem Rejewskim na czele dokonał tego już w 1932 roku. Prawda o polskim wkładzie w odczy­ty­wanie niemieckich szyfro­gramów wojennych z trudem przebija się do świado­mości Europej­czyków. Brytyj­czycy wreszcie przyznali, że Alianci mieliby problemy z wygraniem wielu kampanii, gdyby nie sukces genialnych Polaków. Po 75 latach od przeka­zania przez Polskę swoim sojusz­nikom wyników prac nad Enigmą, dzięki którym Francuzi i Brytyj­czycy mogli odczy­tywać tajne raporty i przewi­dywać ruchy niemieckich wojsk, nareszcie poinfor­mowała o tym BBC m. in. w artykule Gordona Corery Poland’s overlooked Enigma codebre­akers.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Spór o historię 

Ilość kombi­nacji, które można było zasto­sować w Enigmie przekra­czała tak niewy­obra­żalne liczby jak np. ilość czytaj »

XLI Harcerski Bydgoski Bieg Nocny 

Tegoroczny Harcerski Bieg Nocny jest ściśle związany z Marianem Rejewskim. Odbędzie się w nocy 23/24 czytaj »

43. rocznica śmierci Mariana Rejewskiego 
Prezydent Bydgoszczy składa kwiaty na " Ławeczce Rejewskiego".

13 lutego 1980 roku odszedł urodzony w Bydgoszczy genialny polski matematyk, Marian Rejewski. W 43. czytaj »

Otwarcie wystawy w Tucholi o dokona­niach patrona biblioteki 

25 czerwca 2013 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi otworzy­liśmy wystawę „Marian Rejewski - czytaj »

Otwarcie wystawy o Marianie Rejewskim w Żninie 

9 marca 2015 r. w Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie odbyła się uroczy­stość otwarcia wystawy czytaj »

Młodzi łamacze szyfrów 

Rozpocznij przygodę z krypto­logią! 23 września 2015 roku rusza inter­netowa gra krypto­lo­giczna przezna­czona dla dwuoso­bowych czytaj »