Sir Dermot Turing na WCC

Marian Rejewski, który złamał jako pierwszy kod Enigmy, należał do najwięk­szych umysłów XX wieku…“ - powie­dział bratanek słynnego angiel­skiego kryptologa Alana Turinga. W Poznańskim Centrum Super­kom­pu­terowo-Sieciowym sir Dermot Turing wypowie­dział te słowa podczas wykładu „Czy Alan Turing widział Enigmę w Bletchley Park?“ Jest on autorem biografii Alana Turinga (Prof: Alan Turing Decoded), w której opisuje zmagania swojego wuja z niemiecką maszyną szyfrującą, a także innych publi­kacji o Enigmie i infor­matyce (The Story of Computing; X, Y and Z - the real story of how Enigma was broken).
Prelegent mówił m.in. o roli, jaką odegrali polscy krypto­lodzy w rozszy­fro­waniu Enigmy jeszcze przed II wojną światową. Przypo­mniał o tym, że polski wywiad przekazał w 1939 r. wywiadom Anglii i Francji dwie repliki Enigmy, plany konstruk­cyjne oraz diagramy „bomby krypto­lo­gicznej”, zbudo­wanej na podstawie opraco­wania teore­tycznego Mariana Rejew­skiego, komplet „płacht Zygal­skiego” oraz udostępnił wszystkie metody ułatwiające dekryptaż.

Światowy Kongres Infor­ma­tyczny WCC jest organi­zowany przez Między­na­rodową Federację ds. Przetwa­rzania Infor­macji (IFIP), między­na­rodową organi­zację pozarządową utworzoną w 1960 r. pod auspi­cjami UNESCO. Członkami IFIP są towarzystwa i akademie nauk z ponad 50 krajów.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Polski Festiwal w Bletchley Park 

Polski Festiwal“ na terenie Bletchley Park zorga­ni­zowany został z z okazji 70. rocznicy przeka­zania sekretu czytaj »

O Rejewskim w eterze i podcaście historycznym 
Kobieta w słuchawkach mówi do mikrofonu.

Polskie Radio Olsztyn nadaje audycje histo­ryczne powstające we współ­pracy z delegaturą IPN w Olsztynie. Od czytaj »

Komiks o Rejewskim wśród wyróżnionych 

Seria pięciu komiksów, których bohaterami są wybitne postacie związane z regionem kujawsko-pomorskim – Marian Rejewski, czytaj »

Wyniki Metro­po­li­talnego Konkursu Plastycznego „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” 
Czarno-biały wizerunek mężczyzny w okrągłych okularach. Za nim klawisze maszyny Enigma.

Konkurs w ramach akcji „Grudzień z Rejewskim“ adresowany był do uczniów szkół podsta­wowych, placówek oświa­towych czytaj »

Otwarcie wystawy ”Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” w Sępólnie Krajeńskim 

Wystawa ”Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog”, zorga­ni­zowana przez Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy, dotarła czytaj »

Wielcy Polacy – rejonowy etap konkursu 

Kolejna edycja Wojewódz­kiego Konkursu Inter­dy­scy­pli­narnego „Wielcy Polacy” dotyczy życia i działań Mariana Rejew­skiego, wybitnego polskiego czytaj »