The First Enigma Codebreaker. Marian Rejewski who passed the baton to Alan Turing“

Pod koniec tego roku, w 90. rocznicę złamania kodu Enigmy, ukaże się na rynku brytyjskim książka pt. „The First Enigma Codebreaker. Marian Rejewski who passed the baton to Alan Turing“. Autor książki, miesz­kający na co dzień w Londynie pracownik naukowy i wykła­dowca akade­micki Robert Gawłowski, ujawnił już w mediach społecz­no­ściowych okładkę książki, która jest połączeniem biografii Mariana Rejew­skiego i reportażu histo­rycznego. Bydgoszcz, miejsce urodzenia Mariana Rejew­skiego, jest też miastem rodzinnym autora książki.

W Wielkiej Brytanii wciąż za jedyną osobę, która była w stanie złamać kod Enigmy uważany jest Alan Turing. Tymczasem Turing tak naprawdę przejął pałeczkę od Rejew­skiego, co w niczym nie umniejsza zresztą zasług brytyj­skiego naukowca, ale pokazuje szerszy kontekst zdarzeń.

Polskie wydanie ukazało się w tym roku nakła­dałem wydaw­nictwa Episteme pt. „Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę” i stanowi debiut autora w gatunku non-fiction.

Źródło: Twitter

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Nowa publi­kacja o Marianie Rejewskim 

Marian Rejewski - pogromca Enigmy“ to tytuł publi­kacji dla młodego czytelnika, która w krótki sposób czytaj »

Promocja broszury „Marian Rejewski (1905-1980)“

2 grudnia 2015 r. w Publicznym Gimnazjum im. Mariana Rejew­skiego w Białych Błotach odbyła się czytaj »

Marian Rejewski – życiorys Enigmą pisany 

W ramach Między­na­ro­dowych Otwartych Dni Nauki młodzież szkolna, studenci i nauczy­ciele akade­miccy mieli dziś o czytaj »

Nowy komiks o słynnym bydgoszczaninie 

Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy ukazał się komiks „Marian Rejewski, bydgosz­czanin, czytaj »

Komiks o Rejewskim wśród wyróżnionych 

Seria pięciu komiksów, których bohaterami są wybitne postacie związane z regionem kujawsko-pomorskim – Marian Rejewski, czytaj »

Rejewski jako popkul­turowy superbohater 
Rejewski jako Superman

Memy, komiksy i kolaże popula­ry­zujące prawdziwego bohatera Motyw super­bo­hatera jest niezwykle popularny, nie tylko w czytaj »