Otwarcie wystawy ”Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” w Sępólnie Krajeńskim

Wystawa ”Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog”, zorga­ni­zowana przez Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy, dotarła do Sępólna Krajeńskiego.

Blisko sto osób przybyło na uroczyste otwarcie, które odbyło się w ponie­działek 17 czerwca 2013 r. w sali konfe­ren­cyjnej miejscowego Centrum Aktyw­ności Społecznej. Wśród gości byli burmistrz Sępólna Krajeń­skiego Waldemar Stupał­kowski, zastępca burmi­strza Marek Zieńko, przewod­ni­czący Rady Miejskiej Sępólna Krajeń­skiego Stanisław Rohde, dyrek­torzy insty­tucji kultury, szkół, nauczy­ciele, uczniowie oraz miesz­kańcy - miłośnicy historii. Gości przywitał kierownik sępoleń­skiej Filii PBW, a następnie dyrektor Ewa Pronobis-Sosnowska zapoznała z celami projektu eduka­cyjnego, którego częścią jest wystawa o Marianie Rejewskim, patronie biblioteki.

Oglądanie repliki Enigmy oraz plansz prezen­tu­jących życie i działalność Mariana Rejew­skiego i dokonania polskich krypto­logów poprze­dziła prelekcja kustosza Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy płk. Jerzego Lelwica. W intere­sujący i przystępny sposób pan kustosz mówił m.in. o wpływie złamania szyfru niemieckiej Enigmy na losy II wojny światowej.

Wystawę można oglądać w sali ekspo­zy­cyjnej Centrum Aktyw­ności Społecznej do 21 czerwca br.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Wystawa dotarła do Muzeum Ziemi Chełmińskiej 

Wystawa „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ przybyła do Chełmna, jednego z najpięk­niej­szych miast w czytaj »

O Marianie Rejewskim na Wyspie Sobieszewskiej 

Na Wyspie Sobie­szew­skiej trwa największy w historii naszego kraju ogólno­polski zlot harcerzy. Ponad 12 tys. młodych czytaj »

Wystawa w Mogilnie 

Ekspo­zycja posterowa „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ została zapre­zen­towana 21 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół czytaj »

Szkolny projekt o Marianie Rejewskim 
Uczniowie Liceum im. Kasprowicza w Inowrocławiu

W I Liceum Ogólno­kształ­cącym im. Jana Kaspro­wicza w Inowro­cławiu klasa I b zapre­zen­towała na forum czytaj »

Młodzież poznaje dokonania Rejewskiego 

Otwarcie wystawy „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ w Szubinie poprze­dziła prelekcja płk. Jerzego Lelewica czytaj »

Projekt „Polacy nieprzeciętni“ 

Ambitni uczniowie Technikum Elektro­nicznego w Bydgoszczy: Katarzyna Łabuńska, Agata Gierlicka, Katarzyna Przygońska, Eliza Jankowska, Edyta Kęcik, czytaj »