Otwarcie wystawy ”Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” w Sępólnie Krajeńskim

Wystawa ”Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog”, zorga­ni­zowana przez Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy, dotarła do Sępólna Krajeńskiego.

Blisko sto osób przybyło na uroczyste otwarcie, które odbyło się w ponie­działek 17 czerwca 2013 r. w sali konfe­ren­cyjnej miejscowego Centrum Aktyw­ności Społecznej. Wśród gości byli burmistrz Sępólna Krajeń­skiego Waldemar Stupał­kowski, zastępca burmi­strza Marek Zieńko, przewod­ni­czący Rady Miejskiej Sępólna Krajeń­skiego Stanisław Rohde, dyrek­torzy insty­tucji kultury, szkół, nauczy­ciele, uczniowie oraz miesz­kańcy - miłośnicy historii. Gości przywitał kierownik sępoleń­skiej Filii PBW, a następnie dyrektor Ewa Pronobis-Sosnowska zapoznała z celami projektu eduka­cyjnego, którego częścią jest wystawa o Marianie Rejewskim, patronie biblioteki.

Oglądanie repliki Enigmy oraz plansz prezen­tu­jących życie i działalność Mariana Rejew­skiego i dokonania polskich krypto­logów poprze­dziła prelekcja kustosza Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy płk. Jerzego Lelwica. W intere­sujący i przystępny sposób pan kustosz mówił m.in. o wpływie złamania szyfru niemieckiej Enigmy na losy II wojny światowej.

Wystawę można oglądać w sali ekspo­zy­cyjnej Centrum Aktyw­ności Społecznej do 21 czerwca br.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Głosujemy na Mariana Rejewskiego! 

Do apelu o oddanie głosu na Mariana Rejew­skiego w plebi­scycie na najwięk­szego narodowego bohatera drugiej czytaj »

Wystawa o Marianie Rejewskim w Brodnicy 

Miesz­kańcy kolejnego miasta w województwie kujawsko-pomorskim mogli obejrzeć wystawę „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” czytaj »

Marian Rejewski – życiorys Enigmą pisany 

W ramach Między­na­ro­dowych Otwartych Dni Nauki młodzież szkolna, studenci i nauczy­ciele akade­miccy mieli dziś o czytaj »

Konkurs dla uczniów z woj. kujawsko-pomorskiego 
Portret mężczyzny w okrągłych okularach w mundurze wojskowym i napis Marian Rejewski - pogromca Enigmy, konkurs online. W tle klawiatura Enigmy.

W grudniu obcho­dzimy 90. rocznicę wielkiego sukcesu polskiego wywiadu wojskowego – złamania szyfru niemieckiej maszyny Enigma. czytaj »

Bohate­rowie niewi­dzialnego frontu wojny wywiadowczej 

W 2000 roku została powołana Polsko-Brytyjska Komisja Histo­ryczna do Spraw Dokumen­tacji Działal­ności Polskiego Wywiadu w czytaj »

Marian Rejewski w projekcie języka angielskiego 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego organizuje różno­rodne zajęcia eduka­cyjne promujące dokonania swojego patrona. W czytaj »