O Marianie Rejewskim w siedzibie inowro­cław­skiej Filii PBW

10 czerwca 2013 r. w siedzibie Biblioteki Pedago­gicznej w Inowro­cławiu odbyła się uroczy­stość otwarcia wystawy „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“, prezen­tu­jącej życie i działalność wybitnego Patrona Biblioteki. Inaugu­racji wystawy dokonano w asyście zastępcy prezy­denta Inowro­cławia Wojciecha Piniew­skiego oraz przed­sta­wi­ciela Urzędu Marszał­kow­skiego, dra Rafała Szczer­kow­skiego. Dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Ewa Pronobis-Sosnowska zapre­zen­towała cele i założenia organi­za­cyjne wystawy, a kierownik inowro­cław­skiej Filii, gospodarz wystawy, Anna Wójcik powitała zgromadzonych.

Wśród zapro­szonych gości byli także: dyrektor Biblioteki Miejskiej w Inowro­cławiu Dorota Drobnik-Stefańska, zastępca prezesa Oddziału Związku Nauczy­cielstwa Polskiego Mariola Cierpisz oraz przewod­ni­cząca Sekcji Emerytów Oddziału ZNP Irena Grochowska.

Wystawę poprze­dziła prelekcja o Marianie Rejewskim i dokona­niach polskich krypto­logów oraz wpływie złamania szyfru niemieckiej Enigmy na losy II wojny światowej, wygło­szona przez płka Jerzego Lelwica, kustosza Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. W prelekcji uczest­ni­czyli głównie inowro­cławscy nauczy­ciele oraz zapro­szeni przed­sta­wi­ciele Wojska Polskiego, a wśród nich pułkownik Jan Czerniak, prezes Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Inowro­cławiu. Zarówno prelekcja jak i wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Wystawa w gimnazjum w Nakle nad Notecią 

W holu Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią została zapre­zen­towana wystawa „Marian Rejewski - czytaj »

Krypto(GRAM) Enigmy

Gra zaczyna się przy budynku głównym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publiczna im dr. Witolda Bełzy czytaj »

Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego“ 

To opowieść o człowieku, który dokonał rewolucji w krypto­logii, o rywali­zacji człowieka z maszyną, o czytaj »

Grudzień z Rejewskim – 90. rocznica złamania szyfru Enigmy

Przez cały grudzień Bydgoszcz będzie obchodzić rocznicę wielkiego sukcesu polskiego wywiadu sprzed 90 lat - czytaj »

Ludzie Niepodległości 

Redakcja Gazety Prawnej ogłosiła subiek­tywną listę stu nazwisk postaci, które do polskiego zbioru wniosły coś czytaj »

O Rejewskim w Muzeum II Wojny Światowej 

12 kwietnia 2018 o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie „Wokół postaci Mariana Rejew­skiego – pogromcy czytaj »