O Marianie Rejewskim w siedzibie inowro­cław­skiej Filii PBW

10 czerwca 2013 r. w siedzibie Biblioteki Pedago­gicznej w Inowro­cławiu odbyła się uroczy­stość otwarcia wystawy „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“, prezen­tu­jącej życie i działalność wybitnego Patrona Biblioteki. Inaugu­racji wystawy dokonano w asyście zastępcy prezy­denta Inowro­cławia Wojciecha Piniew­skiego oraz przed­sta­wi­ciela Urzędu Marszał­kow­skiego, dra Rafała Szczer­kow­skiego. Dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Ewa Pronobis-Sosnowska zapre­zen­towała cele i założenia organi­za­cyjne wystawy, a kierownik inowro­cław­skiej Filii, gospodarz wystawy, Anna Wójcik powitała zgromadzonych.

Wśród zapro­szonych gości byli także: dyrektor Biblioteki Miejskiej w Inowro­cławiu Dorota Drobnik-Stefańska, zastępca prezesa Oddziału Związku Nauczy­cielstwa Polskiego Mariola Cierpisz oraz przewod­ni­cząca Sekcji Emerytów Oddziału ZNP Irena Grochowska.

Wystawę poprze­dziła prelekcja o Marianie Rejewskim i dokona­niach polskich krypto­logów oraz wpływie złamania szyfru niemieckiej Enigmy na losy II wojny światowej, wygło­szona przez płka Jerzego Lelwica, kustosza Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. W prelekcji uczest­ni­czyli głównie inowro­cławscy nauczy­ciele oraz zapro­szeni przed­sta­wi­ciele Wojska Polskiego, a wśród nich pułkownik Jan Czerniak, prezes Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Inowro­cławiu. Zarówno prelekcja jak i wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Konkurs „Marian Rejewski – gigant nauki Kujaw i Pomorza“ 
Na ekranie laptopa wizerunek kryptologa i napis "Konkurs online dla uczniów Marian Rejewski - gigant Kujaw i Pomorza".

Wkrótce ruszy konkurs inter­netowy dla uczniów klas 6 – 8 i młodzieży ze szkół ponad­pod­sta­wowych, który polega czytaj »

Otwarcie wystawy ”Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” w Sępólnie Krajeńskim 

Wystawa ”Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog”, zorga­ni­zowana przez Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy, dotarła czytaj »

Nakło nad Notecią włącza się w obchody Roku Rejewskiego 

Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Fragmentów „Wspomnień…“ Mariana Rejew­skiego został objęty honorowym patro­natem marszałka województwa i czytaj »

Enigma z londyń­skiego Instytutu Piłsud­skiego trafi do Muzeum Historii Polski 
Londyński Instytut Piłsudskiego

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Historii Polski wzbogaci się o niezwykle cenny czytaj »

Rejewski jako popkul­turowy superbohater 
Rejewski jako Superman

Memy, komiksy i kolaże popula­ry­zujące prawdziwego bohatera Motyw super­bo­hatera jest niezwykle popularny, nie tylko w czytaj »

Rejewski na muralu 

W lipcu 2017 roku został ogłoszony konkurs skierowany do studentów i absol­wentów uczelni plastycznych w czytaj »