Nakło nad Notecią włącza się w obchody Roku Rejewskiego

Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Fragmentów „Wspomnień…“ Mariana Rejew­skiego został objęty honorowym patro­natem marszałka województwa i kuratora oświaty w Bydgoszczy. Komisja w składzie:
Izabela Kamasz - Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy,
Aleksandra Miłowska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle nad Notecią,
Romana Janka - Nakielski Ośrodek Kultury,
Agnieszka Poskrop - Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjalnych im. S. Staszica w Nakle nad Notecią,
po przesłu­chaniu 18 uczest­ników konkursu wyłoniła:

 • Mistrza Pięknego Czytania - Martę Kożuchowską z Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią,
 • Wicemi­strzów Pięknego Czytania
  • Dominikę Sercow z Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią,
  • Weronikę Ziołecką Gimnazjum Jana Pawła II w Mroczy,

Przyznano również wyróż­nienia nastę­pu­jącym uczniom:

 • Marcie Dolatow­skiej z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Paterku,
 • Alicji Szcze­śniak z Zespołu Szkół im. Dzieci Potulic w Potulicach,
 • Szymonowi Dornow­skiemu z Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią,
 • Zuzannie Bembniście z Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią,
 • Justynie Droszcz z Gimnazjum nr 1 im. Sędziwoja w Szubinie,
 • Julii Krzyw­dziń­skiej z Zespołu Szkół im. kpt Wiktora Rossy w Ślesinie.

Nagrody uczniom wręczyła dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Ewa Pronobis-Sosnowska. Laureatka otrzymała również nagrodę kujawsko-pomor­skiego kuratora oświaty. 

Podczas obrad jury uczestnicy wysłu­chali krótkiego montażu literacko-muzycznego pt. „Marian Rejewski - pogromca Enigmy“ w wykonaniu wycho­wanków Młodzie­żowego Ośrodka Wycho­waw­czego w Samostrzelu - Kasandry Marczak i Darii Malickiej pod kierunkiem Renaty Zmarzły i Emilii Biśto oraz młodzieży z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjalnych im. S. Staszica w Nakle nad Notecią - Magdaleny Wojcie­chow­skiej i Magdaleny Kołcz.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Konkurs plastyczny dla uczniów z atrak­cyjnymi nagrodami 

Akwarela, gwasz, pastele, grafika kompu­terowa? Nieważne, czy użyjesz kredek, farb, czy komputera. Wystarczy, że wykażesz czytaj »

Urodziny Rejew­skiego“ - między­po­ko­le­niowy piknik w Młynach Rothera 
Fragment przetworzonej cyfrowo twarzy mężczyzny w okrągłych okularach i napis: Urodziny Rejewskiego. Na dole czerwone goździki.

13 sierpnia na tarasie Młynów Rothera w Bydgoszczy powstało miasteczko piknikowe. Kilka insty­tucji i organi­zacji czytaj »

Kryptolog patronem dworca w Bydgoszczy 

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał 2 lutego imię pocho­dzącego z Bydgoszczy Mariana Rejew­skiego, genialnego polskiego kryptologa. czytaj »

Biogra­ficzny galimatias, czyli jak skrzywdzić Mariana Rejewskiego 
Sześć egzemplarzy tej samej książki o Marianie Rejewskim.

Hanka Sowińska Pogromca Enigmy „brał ślub w prote­stanckiej parafii na pl. Wolności“! Kościół św. czytaj »

The First Enigma Codebreaker. Marian Rejewski who passed the baton to Alan Turing“ 

Pod koniec tego roku, w 90. rocznicę złamania kodu Enigmy, ukaże się na rynku brytyjskim czytaj »

Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego“ 

To opowieść o człowieku, który dokonał rewolucji w krypto­logii, o rywali­zacji człowieka z maszyną, o czytaj »