Nakło nad Notecią włącza się w obchody Roku Rejewskiego

Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Fragmentów „Wspomnień…“ Mariana Rejew­skiego został objęty honorowym patro­natem marszałka województwa i kuratora oświaty w Bydgoszczy. Komisja w składzie:
Izabela Kamasz - Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy,
Aleksandra Miłowska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle nad Notecią,
Romana Janka - Nakielski Ośrodek Kultury,
Agnieszka Poskrop - Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjalnych im. S. Staszica w Nakle nad Notecią,
po przesłu­chaniu 18 uczest­ników konkursu wyłoniła:

 • Mistrza Pięknego Czytania - Martę Kożuchowską z Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią,
 • Wicemi­strzów Pięknego Czytania
  • Dominikę Sercow z Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią,
  • Weronikę Ziołecką Gimnazjum Jana Pawła II w Mroczy,

Przyznano również wyróż­nienia nastę­pu­jącym uczniom:

 • Marcie Dolatow­skiej z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Paterku,
 • Alicji Szcze­śniak z Zespołu Szkół im. Dzieci Potulic w Potulicach,
 • Szymonowi Dornow­skiemu z Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią,
 • Zuzannie Bembniście z Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią,
 • Justynie Droszcz z Gimnazjum nr 1 im. Sędziwoja w Szubinie,
 • Julii Krzyw­dziń­skiej z Zespołu Szkół im. kpt Wiktora Rossy w Ślesinie.

Nagrody uczniom wręczyła dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Ewa Pronobis-Sosnowska. Laureatka otrzymała również nagrodę kujawsko-pomor­skiego kuratora oświaty. 

Podczas obrad jury uczestnicy wysłu­chali krótkiego montażu literacko-muzycznego pt. „Marian Rejewski - pogromca Enigmy“ w wykonaniu wycho­wanków Młodzie­żowego Ośrodka Wycho­waw­czego w Samostrzelu - Kasandry Marczak i Darii Malickiej pod kierunkiem Renaty Zmarzły i Emilii Biśto oraz młodzieży z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjalnych im. S. Staszica w Nakle nad Notecią - Magdaleny Wojcie­chow­skiej i Magdaleny Kołcz.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Noc Muzeów 2017 

Wieczorem i w nocy 20 maja Muzeum Oświaty w Bydgoszczy odwie­dziły tłumy zwiedza­jących - ponad tysiąc czytaj »

Zapro­szenie na „Noc z Rejewskim“ 

Zapra­szamy miesz­kańców Bydgoszczy i okolic 7 października 2023 r. na Noc z Rejewskim. Wydarzenie organizuje czytaj »

II Zuchowy Bydgoski Bieg Nocny 

W dniu 13 marca 2015 roku 84 zuchów z hufca Bydgoszcz-Miasto wyruszyło na trasę biegu czytaj »

Kolejne odzna­czenie dla Mariana Rejewskiego 

Władze Uniwer­sytetu im. Adama Mickie­wicza w Poznaniu przyznały pośmiertnie polskim krypto­logom - Marianowi Rejew­skiemu, Jerzemu czytaj »

V Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego 

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie w sobotę wrzało jak w ulu. czytaj »

Uczest­ników tylu, ile pól na szachownicy 

IX Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego W sobotę 16 lutego 2019 r. w Szkole czytaj »