Finał konkursu w Nakle nad Notecią

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego Filia w Nakle nad Notecią zorga­ni­zowała Powiatowy Konkurs „Życie i działalność Mariana Rejew­skiego“ pod patro­natem honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotra Całbec­kiego oraz Kujawsko-Pomor­skiego Kuratora Oświaty Anny Łukaszewskiej.

Konkurs polegał na udzie­leniu odpowiedzi na 4 zestawy pytań, zamiesz­czonych w gazecie „Nakielski Czas“. Odbywał się on w dwóch katego­riach: szkół gimna­zjalnych oraz szkół ponad­gim­na­zjalnych. Pytania konkursowe zostały opracowane przez pana płk. Jerzego Lelwica - kustosza Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Jury po spraw­dzeniu wszystkich nadesłanych odpowiedzi wyłoniło nastę­pu­jących laureatów:

w kategorii szkół gimna­zjalnych
I MIEJSCE :
Justyna Droszcz z Gimnazjum nr 1 im. Sędziwoja w Szubinie
II MIEJSCE :
Weronika Jagodzińska z Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią
III MIEJSCE :
Dominika Sercow z Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią
w kategorii szkół ponad­gim­na­zjalnych
I MIEJSCE :
Marcin Woźny z I LO im. Bolesława Krzywo­ustego w Nakle nad Notecią
II MIEJSCE :
Artur Droszcz z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlą­dowej w Nakle nad Notecią
III MIEJSCE :
Magdalena Wojcie­chowska z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjalnych im. Stani­sława Staszica w Nakle nad Notecią,
Mateusz Patuła z I LO Bolesława Krzywo­ustego w Nakle nad Notecią,
Marcin Malak z I LO im. Bolesława Krzywo­ustego w Nakle nad Notecią.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Zapro­szenie na Turniej Szachowy 

25 lutego br. w Zespole Szkół w Łochowie odbędzie się VII Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. czytaj »

II Zuchowy Bydgoski Bieg Nocny 

W dniu 13 marca 2015 roku 84 zuchów z hufca Bydgoszcz-Miasto wyruszyło na trasę biegu czytaj »

Bydgoski bohater niepodległości 

W stulecie odzyskania przez Polskę niepod­le­głości, bydgosz­czanie są szcze­gólnie dumni z dokonań człowieka, dzięki któremu czytaj »

Enigma - Wer hat’s erfunden? 

Bez złamania kodu Enigmy aliantom trudniej byłoby pokonać nazistowskie Niemcy. O tym m.in. opowiada brytyjsko-amery­kański czytaj »

Zostań tajnym agentem, łam szyfry - dołącz do gry! 

Zapra­szamy uczniów do udziału w kolejnej edycji Ogólno­pol­skiej Gry Krypto­lo­gicznej ŁAMACZE SZYFRÓW, której celem, jest czytaj »

Pomógł wygrać wojnę“ - o Rejewskim w Podcaście Kopernikańskim 
Kopernik w słuchawkach na uszach - znak pocastu na profilu społecznościowym.

Oficjalny podcast Książnicy Koper­ni­kań­skiej w Toruniu w 9. odcinku przypo­mniał bydgosz­czanina, który pomógł aliantom wygrać czytaj »