Finał konkursu w Nakle nad Notecią

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego Filia w Nakle nad Notecią zorga­ni­zowała Powiatowy Konkurs „Życie i działalność Mariana Rejew­skiego“ pod patro­natem honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotra Całbec­kiego oraz Kujawsko-Pomor­skiego Kuratora Oświaty Anny Łukaszewskiej.

Konkurs polegał na udzie­leniu odpowiedzi na 4 zestawy pytań, zamiesz­czonych w gazecie „Nakielski Czas“. Odbywał się on w dwóch katego­riach: szkół gimna­zjalnych oraz szkół ponad­gim­na­zjalnych. Pytania konkursowe zostały opracowane przez pana płk. Jerzego Lelwica - kustosza Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Jury po spraw­dzeniu wszystkich nadesłanych odpowiedzi wyłoniło nastę­pu­jących laureatów:

w kategorii szkół gimna­zjalnych
I MIEJSCE :
Justyna Droszcz z Gimnazjum nr 1 im. Sędziwoja w Szubinie
II MIEJSCE :
Weronika Jagodzińska z Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią
III MIEJSCE :
Dominika Sercow z Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią
w kategorii szkół ponad­gim­na­zjalnych
I MIEJSCE :
Marcin Woźny z I LO im. Bolesława Krzywo­ustego w Nakle nad Notecią
II MIEJSCE :
Artur Droszcz z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlą­dowej w Nakle nad Notecią
III MIEJSCE :
Magdalena Wojcie­chowska z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjalnych im. Stani­sława Staszica w Nakle nad Notecią,
Mateusz Patuła z I LO Bolesława Krzywo­ustego w Nakle nad Notecią,
Marcin Malak z I LO im. Bolesława Krzywo­ustego w Nakle nad Notecią.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego“ 

To opowieść o człowieku, który dokonał rewolucji w krypto­logii, o rywali­zacji człowieka z maszyną, o czytaj »

The First Enigma Codebreaker. Marian Rejewski who passed the baton to Alan Turing“ 

Pod koniec tego roku, w 90. rocznicę złamania kodu Enigmy, ukaże się na rynku brytyjskim czytaj »

Urodziny Rejew­skiego“ - między­po­ko­le­niowy piknik w Młynach Rothera 
Fragment przetworzonej cyfrowo twarzy mężczyzny w okrągłych okularach i napis: Urodziny Rejewskiego. Na dole czerwone goździki.

13 sierpnia na tarasie Młynów Rothera w Bydgoszczy powstało miasteczko piknikowe. Kilka insty­tucji i organi­zacji czytaj »

Biogra­ficzny galimatias, czyli jak skrzywdzić Mariana Rejewskiego 
Sześć egzemplarzy tej samej książki o Marianie Rejewskim.

Hanka Sowińska Pogromca Enigmy „brał ślub w prote­stanckiej parafii na pl. Wolności“! Kościół św. czytaj »

Sala konfe­ren­cyjna w bydgo­skiej Delega­turze IPN ma od dziś patrona 

Z okazji 42. rocznicy śmierci Mariana Rejew­skiego w bydgo­skiej Delega­turze Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się czytaj »

Konkurs plastyczny dla uczniów z atrak­cyjnymi nagrodami 

Akwarela, gwasz, pastele, grafika kompu­terowa? Nieważne, czy użyjesz kredek, farb, czy komputera. Wystarczy, że wykażesz czytaj »