Finał konkursu w Nakle nad Notecią

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego Filia w Nakle nad Notecią zorga­ni­zowała Powiatowy Konkurs „Życie i działalność Mariana Rejew­skiego“ pod patro­natem honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotra Całbec­kiego oraz Kujawsko-Pomor­skiego Kuratora Oświaty Anny Łukaszewskiej.

Konkurs polegał na udzie­leniu odpowiedzi na 4 zestawy pytań, zamiesz­czonych w gazecie „Nakielski Czas“. Odbywał się on w dwóch katego­riach: szkół gimna­zjalnych oraz szkół ponad­gim­na­zjalnych. Pytania konkursowe zostały opracowane przez pana płk. Jerzego Lelwica - kustosza Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Jury po spraw­dzeniu wszystkich nadesłanych odpowiedzi wyłoniło nastę­pu­jących laureatów:

w kategorii szkół gimna­zjalnych
I MIEJSCE :
Justyna Droszcz z Gimnazjum nr 1 im. Sędziwoja w Szubinie
II MIEJSCE :
Weronika Jagodzińska z Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią
III MIEJSCE :
Dominika Sercow z Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią
w kategorii szkół ponad­gim­na­zjalnych
I MIEJSCE :
Marcin Woźny z I LO im. Bolesława Krzywo­ustego w Nakle nad Notecią
II MIEJSCE :
Artur Droszcz z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlą­dowej w Nakle nad Notecią
III MIEJSCE :
Magdalena Wojcie­chowska z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjalnych im. Stani­sława Staszica w Nakle nad Notecią,
Mateusz Patuła z I LO Bolesława Krzywo­ustego w Nakle nad Notecią,
Marcin Malak z I LO im. Bolesława Krzywo­ustego w Nakle nad Notecią.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Warsztaty z krypto­logii dla dzieci 

Warsztaty „Jak łamać szyfry, czyli odkry­wanie tajemnic krypto­logii” w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy popro­wa­dziła dr Karolina czytaj »

Marian Rejewski na pocztówce 

Znane są już wyniki konkursu bydgo­skiej księgarni Enigma „Marian Rejewski na pocztówce z Bydgoszczy”. Spośród czytaj »

Zapro­szenie na Turniej Szachowy 

25 lutego br. w Zespole Szkół w Łochowie odbędzie się VII Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. czytaj »

Wygraj komiks o Marianie Rejewskim 

Dziś przypada 38. rocznica śmierci Mariana Rejew­skiego, pocho­dzącego z Bydgoszczy kryptologa, którego prace przyczyniły do czytaj »

Konkurs plastyczny dla uczniów z atrak­cyjnymi nagrodami 
Plakat z napisem: Konkurs na portret Mariana Rejewskiego. W tle nieostry wizerunek mężczyzny w okularach. U dołu logotypy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa Oświaty i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy.

Akwarela, gwasz, pastele, grafika kompu­terowa? Nieważne, czy użyjesz kredek, farb, czy komputera. Wystarczy, że wykażesz czytaj »

Kryptolog patronem pociągu relacji Bydgoszcz-Warszawa 

W tym roku został ogłoszony konkurs na nazwy dla szesnastu pociągów. W województwie kujawsko-pomorskim w czytaj »