Ustano­wienie odznaki krajo­znawczej w uznaniu dla wybitnego bydgoszczanina

Regio­nalna Pracownia Krajo­znawcza oraz Oddziałowa Komisja Krajo­znawcza i Ochrony Przyrody R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy ustanowiły Regio­nalną Odznakę Krajo­znawczą „Znani Bydgosz­czanie - Marian Rejewski”. Regulamin został zatwier­dzony przez Zarząd Uchwałą nr 9/IX/2018 z dnia 17.04.2018 r.

Odznaka ma na celu przybli­żenie sylwetki znanego polskiego matematyka i kryptologa oraz miejsc w Bydgoszczy z nim związanych. Odznaka jest jedno­stop­niowa i można ją zdobywać po ukończeniu 10 roku życia. Warunkiem zdobycia odznaki jest odwie­dzenie 10 miejsc na terenie Bydgoszczy związanych z Marianem Rejewskim i dokumen­to­wanie zwiedzonych obiektów w dowolnej formie.

Źródło: http://​www​.okk​.bydgoszcz​.pttk​.pl/​o​d​z​n​a​k​i​/​o​d​z​n​a​k​i.htm

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Nowy komiks o słynnym bydgoszczaninie 

Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy ukazał się komiks „Marian Rejewski, bydgosz­czanin, czytaj »

Noc Muzeów 2018 

Wystawę „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ obejrzały setki miłośników nocnego zwiedzania. Jak co roku, czytaj »

Wystawa towarzy­sząca konfe­rencji CYBERSEC 2018 

W Pałacu Czeczotki przy Rynku Głównym w Krakowie czeka na zwiedza­jących nielada atrakcja. Wystawa Cyfry, czytaj »

Konfe­rencja naukowa 

Bydgoszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przededniu i w trakcie trwania II wojny światowej“. Termin: czytaj »

Kryptolog patronem pociągu relacji Bydgoszcz-Warszawa 

W tym roku został ogłoszony konkurs na nazwy dla szesnastu pociągów. W województwie kujawsko-pomorskim w czytaj »

Najwyższe odzna­czenie amery­kań­skiego wywiadu - Knowlton Award - dla Mariana Rejewskiego 
Knolton Award

Medal Knowltona przyznała pośmiertnie Marianowi Rejew­skiemu kapituła Związku Korpusów Wywiadu Wojskowego USA na wniosek Kontr­wy­wiadu czytaj »