Na ekranie laptopa wizerunek kryptologa i napis "Konkurs online dla uczniów Marian Rejewski - gigant Kujaw i Pomorza".

Konkurs „Marian Rejewski – gigant nauki Kujaw i Pomorza“

Wkrótce ruszy konkurs inter­netowy dla uczniów klas 6 – 8 i młodzieży ze szkół ponad­pod­sta­wowych, który polega na wykazaniu się wiedzą i/lub umiejęt­nością sprawnego poszu­ki­wania infor­macji, głównie ze źródeł cyfrowych.

Organi­zator, Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, przygo­towała formularz online zawie­rający 21 pytań o zróżni­co­wanym stopniu trudności oraz 2 zadania do wykonania, które będą wymagały urucho­mienia wyobraźni i zaanga­żo­wania w poszu­ki­wanie kodu do wirtu­alnego sejfu.

Formularz ukaże się na stronie 31 maja 2021 r. o godz. 17.00 i będzie aktywny do 6 czerwca (do godz. 21.00). Wśród nagród są głośniki bluetooth, gry i książki.

Można wcześniej przygo­tować się do konkursu przeglą­dając pakiet źródeł.

Cele konkursu, warunki uczest­nictwa i szczegóły przebiegu opisane są w regula­minie.

Zapra­szamy uczniów do zabawy i rywalizacji.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Konkurs na komiks 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponad­gim­na­zjalnych województwa czytaj »

Bohater Polski Niepod­ległej Marian Rejewski - finał konkursu 

Kalina Paciorek, uczennica Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubin­steina w Bydgoszczy zwyciężyła w siódmej edycji czytaj »

Marian Rejewski na pocztówce 

Znane są już wyniki konkursu bydgo­skiej księgarni Enigma „Marian Rejewski na pocztówce z Bydgoszczy”. Spośród czytaj »

Dzień Patrona 

Dzień Patrona w Zespole Szkół im. Mariana Rejew­skiego w Ostro­mecku odbędzie się 13 maja 2016 czytaj »