Złam Kod Bydgoszczy

W nocy z 23/24 stycznia odbył się XLI Harcerski Bydgoski Bieg Nocny zorga­ni­zowany przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP Hufiec Bydgoszcz-Miasto przy współ­pracy z Pedago­giczną Biblioteką Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. W nawią­zaniu do obchodów Roku Mariana Rejew­skiego, tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Złam Kod Bydgoszczy“ i poświęcona była temu znanemu bydgosz­cza­ninowi i polskiemu krypto­logowi. Muzeum Oświaty, Wydział PBW, odwie­dziło ponad 230 harcerzy - uczest­ników biegu. Zwiedzili oni wystawę poświęconą Marianowi Rejew­skiemu i deszy­frowali zadania na kompu­te­rowych symula­torach Enigmy. Ostatni uczestnicy opuścili mury muzeum o 2:45 w nocy.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Zanim było Bletchley Park 

Według histo­ryków, złamanie kodu Enigmy – niemieckiej maszyny szyfru­jącej – przyczyniło się do ocalenia ok. czytaj »

Otwarcie wystawy o Marianie Rejewskim w Żninie 

9 marca 2015 r. w Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie odbyła się uroczy­stość otwarcia wystawy czytaj »

#zostańwdomu i zainte­resuj się Enigmą 

W ramach akcji #zostańwdomu i #M2WSwirtualnie Muzeum II Wojny Światowej proponuje, aby zainte­re­sować się polskim czytaj »

Nakło nad Notecią włącza się w obchody Roku Rejewskiego 

Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Fragmentów „Wspomnień…“ Mariana Rejew­skiego został objęty honorowym patro­natem marszałka województwa i czytaj »

Piknik z Rejewskim 

Z okazji 110. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego w jego rodzinnym mieście odbyła się wielo­go­dzinna impreza czytaj »

Noc Muzeów 2017 

Wieczorem i w nocy 20 maja Muzeum Oświaty w Bydgoszczy odwie­dziły tłumy zwiedza­jących - ponad tysiąc czytaj »