Złam Kod Bydgoszczy

W nocy z 23/24 stycznia odbył się XLI Harcerski Bydgoski Bieg Nocny zorga­ni­zowany przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP Hufiec Bydgoszcz-Miasto przy współ­pracy z Pedago­giczną Biblioteką Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. W nawią­zaniu do obchodów Roku Mariana Rejew­skiego, tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Złam Kod Bydgoszczy“ i poświęcona była temu znanemu bydgosz­cza­ninowi i polskiemu krypto­logowi. Muzeum Oświaty, Wydział PBW, odwie­dziło ponad 230 harcerzy - uczest­ników biegu. Zwiedzili oni wystawę poświęconą Marianowi Rejew­skiemu i deszy­frowali zadania na kompu­te­rowych symula­torach Enigmy. Ostatni uczestnicy opuścili mury muzeum o 2:45 w nocy.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Komiksy nagrodzone 

Gala podsu­mo­wująca wojewódzki konkurs na komiks pt. „Marian Rejewski - największy haker XX wieku” rozpo­częła czytaj »

Noc Muzeów 2018 

Wystawę „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ obejrzały setki miłośników nocnego zwiedzania. Jak co roku, czytaj »

Bydgoszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przededniu i w trakcie II wojny światowej 

22 października 2015 roku w Bibliotece Głównej Uniwer­sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się konfe­rencja czytaj »

Kto złamie szyfry? Konkurs ogólnopolski 

Ruszyła kolejna edycja fascy­nu­jącej eduka­cyjnej gry inter­ne­towej, która łączy w sobie elementy historii, matematyki i czytaj »

Odsło­nięcie tablicy pamiątkowej 

1 grudnia na gmachu Zespołu Szkół Ogólno­kształ­cących nr 1 w Bydgoszczy, w obecności Janiny Sylwe­strzak, czytaj »

Marian Rejewski we wspomnie­niach córki 

3 grudnia 2015 roku Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy gościła niezwykłą osobę, czytaj »