Logotyp rbb fernsehen

Niemiecka telewizja kręci program o Rejewskim

Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) to regio­nalny nadawca publiczny, który produkuje również programy na antenę ogólno­nie­miecką. Stacja realizuje w ramach trans­gra­nicznej współ­pracy z TVP Wrocław program społeczno-kultu­ralny „Kowalski i Schmidt”. W kolejnym magazynie tej serii produ­cenci stacji postarają się przybliżyć miesz­kańcom Niemiec postać Mariana Rejew­skiego, która jest mało znana u naszych sąsiadów. Ekipa RBB odwie­dziła 12 kwietnia Muzeum Oświaty w Bydgoszczy (działające w struk­turze Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej), gdzie powstało część zdjęć. W nagraniu wziął udział płk Jerzy Lelwic, kustosz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy oraz Emilia Cherbor-Paciorek, nauczy­cielka Gimnazjum nr 24 w Bydgoszczy z uczniami. Czekamy na efekty pracy niemieckich dziennikarzy.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Dąb Pamięci Mariana Rejewskiego 
Posadzenie Dębu Pamięci

W tym roku minęła 115. rocznica urodzin jednego z najwięk­szych bydgoszczan – kryptologa Mariana Rejew­skiego. czytaj »

Enigma - Wer hat’s erfunden? 

Bez złamania kodu Enigmy aliantom trudniej byłoby pokonać nazistowskie Niemcy. O tym m.in. opowiada brytyjsko-amery­kański czytaj »