Dyplom Enigma

Z okazji 60. rocznicy przeka­zania przez wywiad polski wywiadom francu­skiemu i angiel­skiemu tajemnicy niemieckiej maszyny szyfru­jącej ENIGMA, angielska radio­stacja o znaku wywoławczym GB60ENI zainsta­lowana w Bletchley Park, gdzie w czasie II wojny światowej mieściła się siedziba zespołu deszy­fru­jącego zajmu­jącego się m.in. rozko­do­wy­waniem niemieckich depesz szyfro­wanych przy użyciu ENIGMY, promowała wybitne osiągnięcia Mariana Rejew­skiego i jego kolegów.

Prezydent Ryszard Kaczo­rowski - ostatni Prezydent Rzeczy­po­spo­litej Polskiej na Uchodź­stwie oraz Ambasador RP w Londynie przekazali drogą radiową pozdro­wienia z Bletchley Park krótko­fa­lowcom w Polsce i na świecie.

W tym czasie z terenu Polski pracowała również specjalna okolicz­no­ściowa radio­stacja o znaku wywoławczym 3Z0ENI.

Tysiące radio­ama­torów na całym globie dowie­działo się o roli Mariana Rejew­skiego w złamaniu szyfru ENIGMY.

Redakcja MK QTC wydała specjalny dyplom, przyznany 326 stacjom, które spełniły wymagania regulaminowe.

Poniżej Dyplom ENIGMA i okolicz­no­ściowe karty QSL.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Bohater Polski Niepod­ległej Marian Rejewski - finał konkursu 

Kalina Paciorek, uczennica Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubin­steina w Bydgoszczy zwyciężyła w siódmej edycji czytaj »

Wystawa o polskich krypto­logach zawitała w Mołdawii 
Na klawiaturze maszyny szyfrującej podświetlone klawisze tworzą napis po rumuńsku: enigma victoria de criptarii. Informacje o ekspozycji w jęz. rumuńskim.

W ramach współ­pracy Samorządu Województwa Wielko­pol­skiego z Insty­tutem Polskim w Bukareszcie, który wsparła Ambasada RP czytaj »

Enigma w opowieści Eilidh McGinness 
The Cipher Bureau.

W 2018 r. w Wielkiej Brytanii ukazała się powieść Eilidh McGinness pt. The Cypher Bureau o Marianie Rejewskim, urodzonym czytaj »

Konkurs dla uczniów z woj. kujawsko-pomorskiego 
Portret mężczyzny w okrągłych okularach w mundurze wojskowym i napis Marian Rejewski - pogromca Enigmy, konkurs online. W tle klawiatura Enigmy.

W grudniu obcho­dzimy 90. rocznicę wielkiego sukcesu polskiego wywiadu wojskowego – złamania szyfru niemieckiej maszyny Enigma. czytaj »

85. rocznica złamania kodu ENIGMY

W końcówce roku 1932 udało się odczy­tać pierw­sze szyfro­gra­my niemiec­kie. Marian Rejewski sformu­ło­wał twier­dze­nie o iloczy­nie czytaj »

W „The Guardian“ o Rejewskim 
Trzy tytuły wydań elektronicznych prasy brytyjskiej.

Robert Gawłowski, autor biografii Mariana Rejew­skiego pt. „Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana czytaj »