Dyplom Enigma

Z okazji 60. rocznicy przeka­zania przez wywiad polski wywiadom francu­skiemu i angiel­skiemu tajemnicy niemieckiej maszyny szyfru­jącej ENIGMA, angielska radio­stacja o znaku wywoławczym GB60ENI zainsta­lowana w Bletchley Park, gdzie w czasie II wojny światowej mieściła się siedziba zespołu deszy­fru­jącego zajmu­jącego się m.in. rozko­do­wy­waniem niemieckich depesz szyfro­wanych przy użyciu ENIGMY, promowała wybitne osiągnięcia Mariana Rejew­skiego i jego kolegów.

Prezydent Ryszard Kaczo­rowski - ostatni Prezydent Rzeczy­po­spo­litej Polskiej na Uchodź­stwie oraz Ambasador RP w Londynie przekazali drogą radiową pozdro­wienia z Bletchley Park krótko­fa­lowcom w Polsce i na świecie.

W tym czasie z terenu Polski pracowała również specjalna okolicz­no­ściowa radio­stacja o znaku wywoławczym 3Z0ENI.

Tysiące radio­ama­torów na całym globie dowie­działo się o roli Mariana Rejew­skiego w złamaniu szyfru ENIGMY.

Redakcja MK QTC wydała specjalny dyplom, przyznany 326 stacjom, które spełniły wymagania regulaminowe.

Poniżej Dyplom ENIGMA i okolicz­no­ściowe karty QSL.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Konfe­rencja naukowa 

Bydgoszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przededniu i w trakcie trwania II wojny światowej“. Termin: czytaj »

Promocja broszury „Marian Rejewski (1905-1980)“

2 grudnia 2015 r. w Publicznym Gimnazjum im. Mariana Rejew­skiego w Białych Błotach odbyła się czytaj »

Jubile­uszowy turniej szachowy im. Mariana Rejewskiego 

- Bardzo dziękujemy, tu jest coś więcej, coś ponad, to tutaj czuć, byliśmy pierwszy raz, czytaj »

Wystawa dotarła do Muzeum Ziemi Chełmińskiej 

Wystawa „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ przybyła do Chełmna, jednego z najpięk­niej­szych miast w czytaj »

Matema­tyczne kodowanie i stemplo­wanie z Marianem Rejewskim w tle 

W Młodzie­żowym Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy sobotnie warsztaty były odnie­sieniem do kodów, inspi­ro­wanych czytaj »

Piknik z Rejewskim 

Z okazji 110. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego w jego rodzinnym mieście odbyła się wielo­go­dzinna impreza czytaj »