Dyplom Enigma

Z okazji 60. rocznicy przeka­zania przez wywiad polski wywiadom francu­skiemu i angiel­skiemu tajemnicy niemieckiej maszyny szyfru­jącej ENIGMA, angielska radio­stacja o znaku wywoławczym GB60ENI zainsta­lowana w Bletchley Park, gdzie w czasie II wojny światowej mieściła się siedziba zespołu deszy­fru­jącego zajmu­jącego się m.in. rozko­do­wy­waniem niemieckich depesz szyfro­wanych przy użyciu ENIGMY, promowała wybitne osiągnięcia Mariana Rejew­skiego i jego kolegów.

Prezydent Ryszard Kaczo­rowski - ostatni Prezydent Rzeczy­po­spo­litej Polskiej na Uchodź­stwie oraz Ambasador RP w Londynie przekazali drogą radiową pozdro­wienia z Bletchley Park krótko­fa­lowcom w Polsce i na świecie.

W tym czasie z terenu Polski pracowała również specjalna okolicz­no­ściowa radio­stacja o znaku wywoławczym 3Z0ENI.

Tysiące radio­ama­torów na całym globie dowie­działo się o roli Mariana Rejew­skiego w złamaniu szyfru ENIGMY.

Redakcja MK QTC wydała specjalny dyplom, przyznany 326 stacjom, które spełniły wymagania regulaminowe.

Poniżej Dyplom ENIGMA i okolicz­no­ściowe karty QSL.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Sala konfe­ren­cyjna w bydgo­skiej Delega­turze IPN ma od dziś patrona 

Z okazji 42. rocznicy śmierci Mariana Rejew­skiego w bydgo­skiej Delega­turze Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się czytaj »

Urodziny Rejew­skiego“ - między­po­ko­le­niowy piknik w Młynach Rothera 
Fragment przetworzonej cyfrowo twarzy mężczyzny w okrągłych okularach i napis: Urodziny Rejewskiego. Na dole czerwone goździki.

13 sierpnia na tarasie Młynów Rothera w Bydgoszczy powstało miasteczko piknikowe. Kilka insty­tucji i organi­zacji czytaj »

Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego“ 

To opowieść o człowieku, który dokonał rewolucji w krypto­logii, o rywali­zacji człowieka z maszyną, o czytaj »

Kryptolog patronem dworca w Bydgoszczy 

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał 2 lutego imię pocho­dzącego z Bydgoszczy Mariana Rejew­skiego, genialnego polskiego kryptologa. czytaj »

The First Enigma Codebreaker. Marian Rejewski who passed the baton to Alan Turing“ 

Pod koniec tego roku, w 90. rocznicę złamania kodu Enigmy, ukaże się na rynku brytyjskim czytaj »

Otwarcie wystawy „Marian Rejewski“ – Toruń, 11 maja 2022 r. 
Posterowa wystawa plenerowa poświęcona Marianowi Rejewskiemu.

Wystawa poświęcona Marianowi Rejew­skiemu stanęła przed Urzędem Marszał­kowskim. Została przygo­towana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej czytaj »