Dyplom Enigma

Z okazji 60. rocznicy przeka­zania przez wywiad polski wywiadom francu­skiemu i angiel­skiemu tajemnicy niemieckiej maszyny szyfru­jącej ENIGMA, angielska radio­stacja o znaku wywoławczym GB60ENI zainsta­lowana w Bletchley Park, gdzie w czasie II wojny światowej mieściła się siedziba zespołu deszy­fru­jącego zajmu­jącego się m.in. rozko­do­wy­waniem niemieckich depesz szyfro­wanych przy użyciu ENIGMY, promowała wybitne osiągnięcia Mariana Rejew­skiego i jego kolegów.

Prezydent Ryszard Kaczo­rowski - ostatni Prezydent Rzeczy­po­spo­litej Polskiej na Uchodź­stwie oraz Ambasador RP w Londynie przekazali drogą radiową pozdro­wienia z Bletchley Park krótko­fa­lowcom w Polsce i na świecie.

W tym czasie z terenu Polski pracowała również specjalna okolicz­no­ściowa radio­stacja o znaku wywoławczym 3Z0ENI.

Tysiące radio­ama­torów na całym globie dowie­działo się o roli Mariana Rejew­skiego w złamaniu szyfru ENIGMY.

Redakcja MK QTC wydała specjalny dyplom, przyznany 326 stacjom, które spełniły wymagania regulaminowe.

Poniżej Dyplom ENIGMA i okolicz­no­ściowe karty QSL.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Komiksy nagrodzone 

Gala podsu­mo­wująca wojewódzki konkurs na komiks pt. „Marian Rejewski - największy haker XX wieku” rozpo­częła czytaj »

Enigma. Rejewski Year Celebra­tions via ISS

Promocja Roku Rejew­skiego w wymiarze kosmicznym. Między­na­rodowa Stacja Kosmiczna (ang. Inter­na­tional Space Station, ISS) okrąża czytaj »

Otwarcie wystawy w Młynach Rothera w Bydgoszczy 
Obraz wyświetlany na elewacji Młynów Rothera.

W Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w sobotę została oficjalnie otwarta wystawa pt. „Grudzień czytaj »

Bydgoski bohater niepodległości 

W stulecie odzyskania przez Polskę niepod­le­głości, bydgosz­czanie są szcze­gólnie dumni z dokonań człowieka, dzięki któremu czytaj »

Marian Rejewski na Między­na­ro­dowej Stacji Kosmicznej 

Dziś wieczorem znów udało się przesłać ramki APRS promujące Rok Rejew­skiego na Między­na­rodową Stację Kosmiczną czytaj »

Noc Muzeów 2018 

Wystawę „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ obejrzały setki miłośników nocnego zwiedzania. Jak co roku, czytaj »