Sala konfe­ren­cyjna w bydgo­skiej Delega­turze IPN ma od dziś patrona

Z okazji 42. rocznicy śmierci Mariana Rejew­skiego w bydgo­skiej Delega­turze Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się seminarium naukowe, odsło­nięto także pamiątkową tablicę poświęconą kryptologowi.

- Ten wielki talent w młodym wieku został odsunięty od zajmo­wania się krypto­logią i został zwykłym urzęd­nikiem i ten geniusz przez wiele, wiele lat swojego życia był niewy­ko­rzy­stany - powie­dział dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa IPN.

Wystawa poświęcona Marianowi Rejew­skiemu znajduje się przed budynkiem bydgo­skiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Plansze można też obejrzeć w Inter­necie (Marian Rejewski - format A3, PDF 23,68 MB).

Źródło: IPN Bydgoszcz

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Dzień Patrona 

Dzień Patrona w Zespole Szkół im. Mariana Rejew­skiego w Ostro­mecku odbędzie się 13 maja 2016 czytaj »

Kryptolog patronem pociągu relacji Bydgoszcz-Warszawa 

W tym roku został ogłoszony konkurs na nazwy dla szesnastu pociągów. W województwie kujawsko-pomorskim w czytaj »

Kryptolog patronem dworca w Bydgoszczy 

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał 2 lutego imię pocho­dzącego z Bydgoszczy Mariana Rejew­skiego, genialnego polskiego kryptologa. czytaj »

Dzień Mariana Rejew­skiego w PBW w Bydgoszczy 
Dzień Mariana Rejewskiego 2020

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty oraz Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zapra­szają 26 czytaj »