Kopernik w słuchawkach na uszach - znak pocastu na profilu społecznościowym.

Pomógł wygrać wojnę“ - o Rejewskim w Podcaście Kopernikańskim

Oficjalny podcast Książnicy Koper­ni­kań­skiej w Toruniu w 9. odcinku przypo­mniał bydgosz­czanina, który pomógł aliantom wygrać II wojnę światową. Marian Rejewski pierwszy złamał szyfr Enigmy, najważ­niejszej maszyny szyfru­jącej używanej przez hitle­rowskie Niemcy. Dzięki Rejew­skiemu i grupie współ­pra­cu­jących z nim krypto­logów Alianci mieli wgląd w plany Niemców. „Pomógł wygrać wojnę“ – duże słowa! Czy rzeczy­wiście tak było? O tym rozmawia Jarosław „Jarry“ Jaworski z Książnicy Koper­ni­kań­skiej z dr Krzysz­tofem Osińskim z bydgo­skiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.

Odcinek jest dostępny w serwisach YouTubeSpotify i Anchor.

Dr Krzysztof Osiński: historyk, doktor nauk humani­stycznych, pracownik naukowy Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Specja­lizuje się w historii najnowszej regionu kujawsko-pomor­skiego, zajmuje się dziejami opozycji antyko­mu­ni­stycznej i zagad­nie­niami dotyczącymi represji stanu wojennego. 

Źródło: Książnica Koper­ni­kańska w Toruniu

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Niemiecka telewizja kręci program o Rejewskim 
Logotyp rbb fernsehen

Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) to regio­nalny nadawca publiczny, który produkuje również programy na antenę ogólno­nie­miecką. Stacja czytaj »

Rejewski jako popkul­turowy superbohater 
Rejewski jako Superman

Memy, komiksy i kolaże popula­ry­zujące prawdziwego bohatera Motyw super­bo­hatera jest niezwykle popularny, nie tylko w czytaj »

Enigma - Wer hat’s erfunden? 

Bez złamania kodu Enigmy aliantom trudniej byłoby pokonać nazistowskie Niemcy. O tym m.in. opowiada brytyjsko-amery­kański czytaj »

Wznowienie cyklu „Sensacje XX wieku“ 

Dzięki współ­pracy Telewizji Polskiej i National Geographic Channel powstaną kolejne odcinki popularnego cyklu programów Bogusława czytaj »