Zapro­szenie na V Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego

Zapra­szamy do udziału w V Międzysz­kolnym Turnieju Szachowym im. Mariana Rejew­skiego, który odbywa się pod patro­natem Janiny Sylwe­strzak – córki genialnego matematyka i kryptologa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie. Tegorocznej – jubile­uszowej – edycji imprezy patronuje także Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Turniej rozegrany zostanie w sobotę 7 marca br. w auli łochow­skiej szkoły. Celem imprezy jest popula­ry­zacja gry szachowej wśród dzieci i młodzieży, wyłonienie najlep­szego zawodnika w poszcze­gólnych katego­riach wiekowych, podnie­sienie poziomu gry uczest­ników turnieju oraz przybli­żenie postaci Mariana Rejew­skiego. Konkurs przezna­czony jest dla wycho­wanków oddziałów przed­szkolnych i uczniów szkół podstawowych.

Regulamin

Karta zgłoszenia

Zapro­szenie na turniej

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
VII Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego 

25 lutego 2017 r. już po raz siódmy w Zespole Szkół im. Jana Pawła II czytaj »

X,Y,Z: prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy 

Pod takim tytułem ukazała się książka Dermota Turinga, bratanka światowej sławy kryptologa Alana Turinga. Autor czytaj »

Kryptolog patronem pociągu relacji Bydgoszcz-Warszawa 

W tym roku został ogłoszony konkurs na nazwy dla szesnastu pociągów. W województwie kujawsko-pomorskim w czytaj »

Kolejne odzna­czenie dla Mariana Rejewskiego 

Władze Uniwer­sytetu im. Adama Mickie­wicza w Poznaniu przyznały pośmiertnie polskim krypto­logom - Marianowi Rejew­skiemu, Jerzemu czytaj »

Giganci Kujaw i Pomorza 
Rysunkowe wizerunki sześciu postaci. Pod nimi napis: Giganci Nauki Kujaw i Pomorza.

Są inspi­racją dla pokoleń, a ich działalność i osiągnięcia mogą służyć za przykład. W Dzień czytaj »

Jubile­uszowy turniej szachowy im. Mariana Rejewskiego 

- Bardzo dziękujemy, tu jest coś więcej, coś ponad, to tutaj czuć, byliśmy pierwszy raz, czytaj »