Zapro­szenie na V Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego

Zapra­szamy do udziału w V Międzysz­kolnym Turnieju Szachowym im. Mariana Rejew­skiego, który odbywa się pod patro­natem Janiny Sylwe­strzak – córki genialnego matematyka i kryptologa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie. Tegorocznej – jubile­uszowej – edycji imprezy patronuje także Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Turniej rozegrany zostanie w sobotę 7 marca br. w auli łochow­skiej szkoły. Celem imprezy jest popula­ry­zacja gry szachowej wśród dzieci i młodzieży, wyłonienie najlep­szego zawodnika w poszcze­gólnych katego­riach wiekowych, podnie­sienie poziomu gry uczest­ników turnieju oraz przybli­żenie postaci Mariana Rejew­skiego. Konkurs przezna­czony jest dla wycho­wanków oddziałów przed­szkolnych i uczniów szkół podstawowych.

Regulamin

Karta zgłoszenia

Zapro­szenie na turniej

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
ENIGMA – nowy obiekt w globalnym systemie APRS

W systemie APRS wprowa­dzony został nowy obiekt taktyczny ENIGMA z symbolem diamentu. APRS - czytaj »

75. rocznica przeka­zania aliantom przez polski wywiad dokumen­tacji Enigmy 

Przed­sta­wi­ciele służb wywia­dow­czych Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i USA spotkali się 3 lipca 2014 roku czytaj »

Nowy komiks o słynnym bydgoszczaninie 

Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy ukazał się komiks „Marian Rejewski, bydgosz­czanin, czytaj »

Niemiecka telewizja kręci program o Rejewskim 
Logotyp rbb fernsehen

Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) to regio­nalny nadawca publiczny, który produkuje również programy na antenę ogólno­nie­miecką. Stacja czytaj »

Senat uczcił pamięć polskich kryptologów 
Trzej kryptolodzy

Senat Rzeczy­po­spo­litej Polskiej, mając na uwadze ogrom wiedzy i poświę­cenia Mariana Rejew­skiego, Jerzego Różyc­kiego i czytaj »

Dzień Mariana Rejew­skiego 2022 
Duży portret mężczyzny w okrągłych okularach na ścianie w galerii. Przed nim zarysy oglądających obraz.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty wraz z Pedago­giczną Biblioteką Wojewódzką w Bydgoszczy zorga­ni­zowały Dzień Mariana Rejew­skiego z okazji 90. czytaj »