Plebiscyt histo­ryczny

Miesięcznik Mówią Wieki zaprasza do udziału w plebi­scycie na najwięk­szego narodowego bohatera II wojny światowej. Patronat nad plebi­scytem objęło Muzeum Historii Polski wraz z portalem dzieje​.pl.

Na zapro­po­no­wanej przez redakcję liście 30 postaci jest Marian Rejewski. Głosy można przesyłać do 10 kwietnia 2015 roku mailowo na adres bohater@​bellona.​pl lub trady­cyjnie, wysyłając kartki pocztowe.

Zachęcamy do głoso­wania na Mariana Rejew­skiego. Jego zwycięstwo w plebi­scycie przyczy­niłoby się do popula­ry­zacji dorobku intelek­tu­alnego bydgo­skiego kryptologa. To jego praca ocaliła miliony istnień ludzkich i pomogła aliantom skrócić okrutną wojnę. Niech ta wiedza dotrze do jak najwięk­szego grona młodych Polaków.

Szczegóły na stronie organi­zatora - www​.mowia​wieki​.pl.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Czy będzie banknot NBP z wizerunkiem Rejewskiego? 

Prezydent Bydgoszczy wnioskuje o emisję banknotu, który honoro­wałby dokonania Mariana Rejew­skiego. Jako przykład wskazuje Wielką czytaj »

Zapro­szenie na „Noc z Rejewskim“ 

Zapra­szamy miesz­kańców Bydgoszczy i okolic 7 października 2023 r. na Noc z Rejewskim. Wydarzenie organizuje czytaj »

Wyniki Metro­po­li­talnego Konkursu Plastycznego „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” 
Czarno-biały wizerunek mężczyzny w okrągłych okularach. Za nim klawisze maszyny Enigma.

Konkurs w ramach akcji „Grudzień z Rejewskim“ adresowany był do uczniów szkół podsta­wowych, placówek oświa­towych czytaj »

Obchody 110. rocznicy urodzin Mariana Rejewskiego 

W niedzielę, 16 sierpnia 2015 roku od godziny 11.00 do 16.00, odbędzie się impreza w czytaj »

Giganci nauki PL - Marian Rejewski 
Twarz mężczyzny w średnim wieku w okularach.

Instytut Pamięci Narodowej zreali­zował film dokumen­talny o Marianie Rejewskim z cyklu Wielcy polscy wynalazcy w czytaj »

Giganci Kujaw i Pomorza 
Rysunkowe wizerunki sześciu postaci. Pod nimi napis: Giganci Nauki Kujaw i Pomorza.

Są inspi­racją dla pokoleń, a ich działalność i osiągnięcia mogą służyć za przykład. W Dzień czytaj »