Plebiscyt histo­ryczny

Miesięcznik Mówią Wieki zaprasza do udziału w plebi­scycie na najwięk­szego narodowego bohatera II wojny światowej. Patronat nad plebi­scytem objęło Muzeum Historii Polski wraz z portalem dzieje​.pl.

Na zapro­po­no­wanej przez redakcję liście 30 postaci jest Marian Rejewski. Głosy można przesyłać do 10 kwietnia 2015 roku mailowo na adres bohater@​bellona.​pl lub trady­cyjnie, wysyłając kartki pocztowe.

Zachęcamy do głoso­wania na Mariana Rejew­skiego. Jego zwycięstwo w plebi­scycie przyczy­niłoby się do popula­ry­zacji dorobku intelek­tu­alnego bydgo­skiego kryptologa. To jego praca ocaliła miliony istnień ludzkich i pomogła aliantom skrócić okrutną wojnę. Niech ta wiedza dotrze do jak najwięk­szego grona młodych Polaków.

Szczegóły na stronie organi­zatora - www​.mowia​wieki​.pl.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
The First Enigma Codebreaker. Marian Rejewski who passed the baton to Alan Turing“ 

Pod koniec tego roku, w 90. rocznicę złamania kodu Enigmy, ukaże się na rynku brytyjskim czytaj »

Kryptolog patronem dworca w Bydgoszczy 

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał 2 lutego imię pocho­dzącego z Bydgoszczy Mariana Rejew­skiego, genialnego polskiego kryptologa. czytaj »

Wystawa „Enigma. Zagadka rozwiązana” 
Fragment wystawy prezentującej wykonaną przez polski wywiad kopię niemieckiej Enigmy za szkłem.

W dniach 9-28 listopada br. w galerii Korde­garda na Krakowskim Przed­mieściu w Warszawie będzie prezen­towana czytaj »

Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego“ 

To opowieść o człowieku, który dokonał rewolucji w krypto­logii, o rywali­zacji człowieka z maszyną, o czytaj »

Marian Rejewski zostanie patronem dworca PKP
Fasada dworca kolejowego w Bydgoszczy.

Największy w województwie kujawsko-pomorskim dworzec kolejowy, liczący ponad 170 lat, wciąż pozostaje bez patrona. W czytaj »

Mural z wizerunkiem Mariana Rejewskiego 

Szkoła Podstawowa w Białych Błotach posta­nowiła uhono­rować swojego patrona oddając jedną z głównych ścian placówki czytaj »