Plebiscyt histo­ryczny

Miesięcznik Mówią Wieki zaprasza do udziału w plebi­scycie na najwięk­szego narodowego bohatera II wojny światowej. Patronat nad plebi­scytem objęło Muzeum Historii Polski wraz z portalem dzieje​.pl.

Na zapro­po­no­wanej przez redakcję liście 30 postaci jest Marian Rejewski. Głosy można przesyłać do 10 kwietnia 2015 roku mailowo na adres bohater@​bellona.​pl lub trady­cyjnie, wysyłając kartki pocztowe.

Zachęcamy do głoso­wania na Mariana Rejew­skiego. Jego zwycięstwo w plebi­scycie przyczy­niłoby się do popula­ry­zacji dorobku intelek­tu­alnego bydgo­skiego kryptologa. To jego praca ocaliła miliony istnień ludzkich i pomogła aliantom skrócić okrutną wojnę. Niech ta wiedza dotrze do jak najwięk­szego grona młodych Polaków.

Szczegóły na stronie organi­zatora - www​.mowia​wieki​.pl.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Kolejna dewastacja pomnika Mariana Rejewskiego 
Ławeczka Rejewskiego

Do aktu wanda­lizmu doszło 22 maja. Miejski monitoring zareje­strował, jak sprawca wyrywa i kradnie pióro czytaj »

Krypto(GRAM) Enigmy

Gra zaczyna się przy budynku głównym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publiczna im dr. Witolda Bełzy czytaj »

Spór o historię 

Ilość kombi­nacji, które można było zasto­sować w Enigmie przekra­czała tak niewy­obra­żalne liczby jak np. ilość czytaj »

O pogromcy Enigmy w Muzeum Ziemi Krajeń­skiej w Nakle 

28 września 2014 r. w Muzeum Ziemi Krajeń­skiej w Nakle nad Notecią czytaj »
Wystawa „Enigma. Zagadka rozwiązana” 
Fragment wystawy prezentującej wykonaną przez polski wywiad kopię niemieckiej Enigmy za szkłem.

W dniach 9-28 listopada br. w galerii Korde­garda na Krakowskim Przed­mieściu w Warszawie będzie prezen­towana czytaj »

Apel o głoso­wanie na Mariana Rejew­skiego w kwiet­niowym numerze eQTC 

eQTC” - ogólno­polski miesięcznik nadawców, nasłu­chowców i sympa­tyków radio­ko­mu­ni­kacji amator­skiej, konty­nuator wydawanego od 1982 roku czytaj »