Plebiscyt histo­ryczny

Miesięcznik Mówią Wieki zaprasza do udziału w plebi­scycie na najwięk­szego narodowego bohatera II wojny światowej. Patronat nad plebi­scytem objęło Muzeum Historii Polski wraz z portalem dzieje​.pl.

Na zapro­po­no­wanej przez redakcję liście 30 postaci jest Marian Rejewski. Głosy można przesyłać do 10 kwietnia 2015 roku mailowo na adres bohater@​bellona.​pl lub trady­cyjnie, wysyłając kartki pocztowe.

Zachęcamy do głoso­wania na Mariana Rejew­skiego. Jego zwycięstwo w plebi­scycie przyczy­niłoby się do popula­ry­zacji dorobku intelek­tu­alnego bydgo­skiego kryptologa. To jego praca ocaliła miliony istnień ludzkich i pomogła aliantom skrócić okrutną wojnę. Niech ta wiedza dotrze do jak najwięk­szego grona młodych Polaków.

Szczegóły na stronie organi­zatora - www​.mowia​wieki​.pl.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Komiks o Rejewskim wśród wyróżnionych 

Seria pięciu komiksów, których bohaterami są wybitne postacie związane z regionem kujawsko-pomorskim – Marian Rejewski, czytaj »

Głosujemy na Mariana Rejewskiego! 

Do apelu o oddanie głosu na Mariana Rejew­skiego w plebi­scycie na najwięk­szego narodowego bohatera drugiej czytaj »

Ludzie Niepodległości 

Redakcja Gazety Prawnej ogłosiła subiek­tywną listę stu nazwisk postaci, które do polskiego zbioru wniosły coś czytaj »

Rocznica złamania kodu Enigmy 

W tym roku obchodzić będziemy 85. rocznicę złamania kodu Enigmy. W Wywiadzie Kuriera TVP3 Janina czytaj »

Kryptolog patronem dworca w Bydgoszczy 

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał 2 lutego imię pocho­dzącego z Bydgoszczy Mariana Rejew­skiego, genialnego polskiego kryptologa. czytaj »

Kolejny mural poświęcony Marianowi Rejewskiemu 

Miasto dofinan­sowało reali­zację kolejnego muralu promu­jącego Bydgoszcz, a właściwie bydgo­skiego bohatera - Mariana Rejew­skiego. Praca czytaj »