Jubile­uszowy turniej szachowy im. Mariana Rejewskiego

- Bardzo dziękujemy, tu jest coś więcej, coś ponad, to tutaj czuć, byliśmy pierwszy raz, ale na pewno przyje­dziemy za rok - tak mama i babcia jednego z uczest­ników podsu­mowały X Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego, który rozegrano w sobotę 22.02.2020 roku.

Taka nagroda motywuje nas do jeszcze większej pracy i konty­nuacji dzieła. Magiczna była nie tylko data imprezy, której suma cyfr wynosi 10, liczba uczestniów - 64 - dokładnie tyle, ile jest pól na szachownicy, ale nade wszystko atmosfera. Gry każdej z 7 rund odbywały się w ciszy i skupieniu. Emocje były jednak wyczu­walne, zarówno wśród zawod­ników jak i ich rodziców. Opadły dopiero podczas sympa­tycznej ceremonii podsu­mo­wania i rozdania nagród.

W turnieju udział wzięli zawodnicy z województwa kujawsko-pomor­skiego ze szkół podsta­wowych z Bydgoszczy, Torunia, Żnina, Niemcza, Osielska, Chrzanowa i Łochowa. Rozpo­czę­liśmy od wspomnień dziesię­cio­lecia turnieju w prezen­tacji przygo­to­wanej przez Jolantę Wiśniewską-Nowak przybli­ża­jącej życie Mariana Rejew­skiego i zebranych zdjęć od pierw­szego do dziewiątego turnieju. Rozalia Szałkowska uczennica kl. 8b naszej szkoły uświetniła tę chwilę swoim pięknym śpiewem wyciszając jeszcze emocje szachistów. Czekała nas jeszcze jedna niespo­dzianka – WIELKI TORT z okazji jubileuszu naszego turnieju. Z tymi przeży­ciami przyszło naszym młodym szachistom zasiąść do partii szachowych. Bój się toczył duży przez całe 7 partii, a na każdą potyczkę szachową przezna­czone było tylko 10 minut dla każdego zawodnika. Jak zawsze nad sprawnym przebiegiem turnieju, jak co roku już od 10 lat, czuwali doświad­czeni sędziowie: Andrzej Karpiński, Mariusz Stoppel i Mariusz Mazalon.

W czasie zmagań szachowych rodzice i opieku­nowie rozegrali turniej chińczyka. Po zaciętych pojedynkach Anna Miklas wyłoniła zwycięzców: I miejsce Anna Murawska, II miejsce Robert Dyl, III miejsce Ewelina Macie­jewska, IV miejsce Danuta Grzelak.
Serdeczne podzię­ko­wania kierujemy do sponsorów, którzy ufundowali nagrody dla uczest­ników turnieju: dyrektora Szkoły Podsta­wowej im. Jana Pawła II w Łochowie Mirosława Donar­skiego, Firmy Gala Colle­zione, prezesa Kujawsko-Pomor­skiego Związku Szachowego Jarosława Wiśniew­skiego, prezesa firmy MAT-BUD Jacka Rutkowskiego.

Gratu­lacje dla wszystkich szachistów, którzy wzięli udział w X Międzysz­kolnym Turnieju Szachowym za wspaniałą szachową przygodę. Życzymy Wam sukcesów na kolejnych turniejach szachowych. Niejed­no­krotnie dało się słyszeć pochwałę niesa­mo­witej atmosfery turnieju w Łochowie. Jeśli drodzy szachiści podzie­lacie to zdanie to zapra­szamy Was już za rok!!!

Danuta Sobie­rajska - Szkoła Podstawowa w Łochowie

Wyniki końcowe:

Kategoria wiekowa do lat 8 dziew­częta:
I miejsce – Bernaciak Lena Bydgoszcz
II miejsce – Gagacka Izabela Bydgoszcz
III miejsce – Kilichowska Agata Łochowo

Kategoria wiekowa do lat 8 chłopcy:
I miejsce – Breliński Mikołaj Żnin
II miejsce – Grzelak Jakub Niemcz
III miejsce – Potocki Piotr Bydgoszcz
IV miejsce – Lewan­dowski Wiktor Łochowo
V miejsce – Kosie­dowski Jan Bydgoszcz

Kategoria wiekowa do lat 10 dziew­częta:
I miejsce – Kilichowska Kornelia Łochowo
II miejsce – Chomik Anna Bydgoszcz
III miejsce – Witkowska Marta Łochowo
IV miejsce – Ziętek Maja Bydgoszcz
V miejsce – Derech Anna Bydgoszcz
VII miejsce – Stróżyk Marcelina Łochowo

Kategoria wiekowa do lat 10 chłopcy:
I miejsce – Bartkowski Wojciech Bydgoszcz
II miejsce – Skrzyp­czyński Piotr Bydgoszcz
III miejsce – Matosek Jan Toruń
IV miejsce – Grzelak Adam Niemcz
V miejsce – Zamerluk Wiktor Bydgoszcz
VII miejsce – Stróż Wojciech Łochowo

Kategoria wiekowa do lat 12 dziew­częta:
I miejsce – Brelińska Marcelina Żnin
II miejsce – Zaderecka Maria Łochowo
III miejsce – Antonioli Lawinia Osielsko

Kategoria wiekowa do lat 12 chłopcy:
I miejsce – Murawski Miłosz Świecie
II miejsce – Dyl Piotr Łochowo
III miejsce – Wabnic Adrian Bydgoszcz
IV miejsce – Kufel Oskar Bydgoszcz
V miejsce – Szukaj Alex Niemcz

Kategoria wiekowa do lat 15 dziew­częta:
I miejsce – Brelińska Matylda Żnin
II miejsce – Bromirska Roksana Bydgoszcz
III miejsce – Górny Maria Bydgoszcz
IV miejsce – Ziółkowska Aleksandra Bydgoszcz

Kategoria wiekowa do lat 15 chłopcy:
I miejsce – Kutowski Marcel Chrzanów
II miejsce – Grzechowiak Kacper Bydgoszcz
III miejsce – Podlewski Szymon Bydgoszcz
IV miejsce – Macie­jewski Adam Bydgoszcz
V miejsce – Matczyński Mariusz Bydgoszcz
VI miejsce – Przybylski Bartosz Łochowo

źródło: http://​www​.zslochowo​.pl

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Polscy krypto­lodzy docenieni 

Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski zostali docenieni przez największą organi­zację zawodową na świecie czytaj »

O Marianie Rejewskim w siedzibie inowro­cław­skiej Filii PBW

10 czerwca 2013 r. w siedzibie Biblioteki Pedago­gicznej w Inowro­cławiu odbyła się uroczy­stość otwarcia wystawy czytaj »

Grudzień z Rejewskim – 90. rocznica złamania szyfru Enigmy

Przez cały grudzień Bydgoszcz będzie obchodzić rocznicę wielkiego sukcesu polskiego wywiadu sprzed 90 lat - czytaj »

Ludzie Niepodległości 

Redakcja Gazety Prawnej ogłosiła subiek­tywną listę stu nazwisk postaci, które do polskiego zbioru wniosły coś czytaj »

Trzej krypto­lodzy na muralu przy stacji metra 

Miesz­kańcy Warszawy zagło­sowali na projekt „Murale metra – pociąg do sztuki”, którego reali­zacja została sfinan­sowana czytaj »

Dyplom Enigma 

Z okazji 60. rocznicy przeka­zania przez wywiad polski wywiadom francu­skiemu i angiel­skiemu tajemnicy niemieckiej maszyny czytaj »