Czy będzie banknot NBP z wizerunkiem Rejewskiego?

Prezydent Bydgoszczy wnioskuje o emisję banknotu, który honoro­wałby dokonania Mariana Rejew­skiego. Jako przykład wskazuje Wielką Brytanię. Bank of England zapowie­dział wypusz­czenie nowego banknotu. Oprócz zwycza­jowych grafik i znaków, będących zabez­pie­cze­niami przed podro­bieniem, zawierać on będzie zestaw zagadek, które użytkownicy mogą rozwią­zywać. Emisja nowego wzoru pięćdzie­się­cio­fun­tówki to hołd dla wybitnego matematyka Alana Turinga. Banknot z jego wizerunkiem wejdzie do obiegu 23 czerwca 2021 roku.

Inicjatywa uhono­ro­wania Mariana Rejew­skiego, który o wiele lat wyprzedził Turinga w złamaniu kodu Enigmy, ma poparcie szerokich kręgów Polaków, nie tylko bydgoszczan. Czy to wystarczy do zreali­zo­wania szczytnego celu?

List prezydenta Bydgoszczy do prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Źródło: https://​pl​-pl​.facebook​.com/​r​a​f​a​l​.​b​ruski

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Bydgosz­czanie Stulecia 

Ogłoszony przez Urząd Miasta plebiscyt Bydgosz­czanie Stulecia wpisuje się w obchody 100. rocznicy powrotu Bydgoszczy czytaj »

75. rocznica przeka­zania aliantom przez polski wywiad dokumen­tacji Enigmy 

Przed­sta­wi­ciele służb wywia­dow­czych Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i USA spotkali się 3 lipca 2014 roku czytaj »

Cyklometr Mariana Rejew­skiego zrekon­stru­owano w Cambridge 
Replika cyklometru

Absolwent Uniwer­sytetu w Cambridge Hal Evans rozpoczął prace nad projektem w 2018 roku w ramach czytaj »