Na klawiaturze maszyny szyfrującej podświetlone klawisze tworzą napis po rumuńsku: enigma victoria de criptarii

Wystawa „Enigma. Odszy­frować zwycięstwo” w rumuńskim Klużu

Ekspo­zycja przygo­towana przez Samorząd Województwa Wielko­pol­skiego oraz w wersji rumuń­skiej przez Instytut Polski w Bukareszcie przybliża historię mało znanych bohaterów – polskich krypto­logów, ich nauczy­cieli i współ­pra­cow­ników, których wiedza i matema­tyczny geniusz pozwoliły złamać jedną z najmocniej strze­żonych tajemnic Trzeciej Rzeszy.

Rumuń­skiej publicz­ności ekspo­zycja została zapre­zen­towana w Bibliotece Wojewódzkiej Octavian Goga w Klużu Napoce (Calea Doroba­nților 104) w dniach 13-31 lipca 2020 r.

To kolejne działanie promujące dokonania polskich krypto­logów w Rumunii. Wcześniej miesz­kańcy tego kraju mogli zapoznać się z tekstem zastępcy redaktora naczelnego „Mówią Wieki“ Bogusława Kubisza w miesięczniku „Historia” i na portalu historia​.ro (tekst w języku rumuńskim) pt. „Polonezii: primii învin­gătorii ai „Enigmei” (Polacy: pierwsi zwycięzcy „Enigmy”).

Źródło: Instytut Polski w Bukareszcie

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Wystawa „Enigma. Zagadka rozwiązana” 
Fragment wystawy prezentującej wykonaną przez polski wywiad kopię niemieckiej Enigmy za szkłem.

W dniach 9-28 listopada br. w galerii Korde­garda na Krakowskim Przed­mieściu w Warszawie będzie prezen­towana czytaj »

Wystawa biogra­ficzna „Marian Rejewski“ 
Kolaż zdjęć z Marianem Rejewskim - fragment pierwszego panelu wystawy.

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Bydgoszczy przygo­towało i udostępniło biogra­ficzną wystawę elemen­tarną o czytaj »

Interak­tywna wystawa „Pogromcy Enigmy“ w Poznaniu 

Otwarcie wystawy zapla­nowano na 1 września 2016 roku. Specjalny boks z ekspo­zycją stanął przed Centrum Kultury czytaj »

Nowa wystawa o Marianie Rejewskim 

W ramach obchodów Roku Mariana Rejew­skiego 11 czerwca 2015 roku w Muzeum Wojsk Lądowych w czytaj »

Otwarcie wystawy ”Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” w Sępólnie Krajeńskim 

Wystawa ”Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog”, zorga­ni­zowana przez Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy, dotarła czytaj »

Otwarcie wystawy w Tucholi o dokona­niach patrona biblioteki 

25 czerwca 2013 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi otworzy­liśmy wystawę „Marian Rejewski - czytaj »