Bydgosz­czanie Stulecia

Ogłoszony przez Urząd Miasta plebiscyt Bydgosz­czanie Stulecia wpisuje się w obchody 100. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Polski. Dla uczczenia tego wydarzenia miesz­kańcy mogli wziąć udział w plebi­scycie, którego celem był wybór i uhono­ro­wanie bydgoszczan, którzy w ostatnim stuleciu swoją działal­nością i odnoszonymi sukcesami budowali dobre imię Bydgoszczy na arenie krajowej lub między­na­ro­dowej, dokonali otwarcia nowych perspektyw rozwoju, zapisali się wybitnymi dokona­niami i zasługują na szcze­gólne wyróż­nienie. Najpierw miesz­kańcy zgłaszali kandy­datury, a później kapituła, w drodze tajnego głoso­wania, wybrała 25 Bydgoszczan Stulecia. Wiek dziejów miasta (1920-2020) podzielono na pięć dwudzie­sto­letnich okresów. W każdym z nich wybrano pięciu laureatów. W Filhar­monii Pomor­skiej odbyła się uroczysta gala, podczas której zapre­zen­towano wyróż­nione osoby:

  • Lata 1920-1939: Jan Teska, Bernard Śliwiński, Leon Wyczół­kowski, Leon Barci­szewski, Marian Rejewski oraz specjalny medal prezy­denta Rafała Bruskiego otrzymał jeszcze Jan Maciaszek
  • Lata 1940-1959: Jerzy Rupniewski, Konrad Pałubicki, Leszek Jan Malinowski, Roman Traeger, Leszek Biały
  • Lata 1960-1979: Teodor Kocerka, Kazimierz Karabasz, Jerzy Sulima-Kamiński, Zdzisław Krzysz­kowiak, Andrzej Szwalbe
  • Lata 1980-1999: Jan Domaniewski, Tadeusz Nowakowski, Zygmunt Mackiewicz, Jan Rulewski, Zbigniew Boniek
  • Lata 2000-2020: Tomasz Gollob, Maciej Figas, Adam Sowa, Marek Harat, Rafał Blechacz

Dla nagro­dzonych przygo­towano unikatowy Medal Prezy­denta Bydgoszczy. Autorem medalu jest znakomity rzeźbiarz Michał Kubiak. Medal odlany z brązu waży ponad kilogram. Na awersie ukazane zostały dwa orły, jeden z 1920 roku przechodzi w orła współ­cze­snego, a u szczytu medalu widnieje herb miasta. Na rewersie znajduje się odwzo­ro­wanie kościoła Jezuic­kiego ze Starego Rynku sprzed 100 lat, współ­cze­sność symbo­lizuje Opera Nova.

W części artystycznej gali wystąpili Emilia Czekała, Agnieszka Włodarczyk, Jacek Kawalec, Sonia Bohosiewicz, akompa­niowała im orkiestra Piotra Salabera.

Fot.: „Miasto Bydgoszcz” - www​.bydgoszcz​.pl

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Otwarcie wystawy „Marian Rejewski“ – Toruń, 11 maja 2022 r. 
Posterowa wystawa plenerowa poświęcona Marianowi Rejewskiemu.

Wystawa poświęcona Marianowi Rejew­skiemu stanęła przed Urzędem Marszał­kowskim. Została przygo­towana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej czytaj »

The First Enigma Codebreaker. Marian Rejewski who passed the baton to Alan Turing“ 

Pod koniec tego roku, w 90. rocznicę złamania kodu Enigmy, ukaże się na rynku brytyjskim czytaj »

Konkurs plastyczny dla uczniów z atrak­cyjnymi nagrodami 

Akwarela, gwasz, pastele, grafika kompu­terowa? Nieważne, czy użyjesz kredek, farb, czy komputera. Wystarczy, że wykażesz czytaj »

Biogra­ficzny galimatias, czyli jak skrzywdzić Mariana Rejewskiego 
Sześć egzemplarzy tej samej książki o Marianie Rejewskim.

Hanka Sowińska Pogromca Enigmy „brał ślub w prote­stanckiej parafii na pl. Wolności“! Kościół św. czytaj »

Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego“ 

To opowieść o człowieku, który dokonał rewolucji w krypto­logii, o rywali­zacji człowieka z maszyną, o czytaj »

Sala konfe­ren­cyjna w bydgo­skiej Delega­turze IPN ma od dziś patrona 

Z okazji 42. rocznicy śmierci Mariana Rejew­skiego w bydgo­skiej Delega­turze Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się czytaj »