Trzy tytuły wydań elektronicznych prasy brytyjskiej.

W „The Guardian“ o Rejewskim

Robert Gawłowski, autor biografii Mariana Rejew­skiego pt. „Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejew­skiego“, w dzisiejszym papie­rowym i elektro­nicznym wydaniu The Guardian, jednego z najwięk­szych brytyj­skich dzien­ników, pisze o historii wybitnego kryptologa. Artykuł ma związek z wydaniem na brytyjskim rynku wydaw­niczym książki pt. „The First Enigma Codebreaker. Marian Rejewski who passed the baton to Alan Turing“.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Nowa publi­kacja o Marianie Rejewskim 

Marian Rejewski - pogromca Enigmy“ to tytuł publi­kacji dla młodego czytelnika, która w krótki sposób czytaj »

Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego“ 

To opowieść o człowieku, który dokonał rewolucji w krypto­logii, o rywali­zacji człowieka z maszyną, o czytaj »

Promocja broszury „Marian Rejewski (1905-1980)“

2 grudnia 2015 r. w Publicznym Gimnazjum im. Mariana Rejew­skiego w Białych Błotach odbyła się czytaj »

The First Enigma Codebreaker. Marian Rejewski who passed the baton to Alan Turing“ 

Pod koniec tego roku, w 90. rocznicę złamania kodu Enigmy, ukaże się na rynku brytyjskim czytaj »