Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego

turniej_szachowy22 lutego 2014 roku w Zespole Szkół w Łochowie odbył się IV Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego pod honorowym patro­natem Janiny Sylwestrzak.

Celem corocznego konkursu jest popula­ry­zacja gry szachowej wśród przed­szko­laków i uczniów szkół podsta­wowych, wyłonienie najlep­szych zawod­ników w poszcze­gólnych katego­riach wiekowych, podnie­sienie poziomu gry uczest­ników turnieju oraz przybli­żenie postaci Mariana Rejewskiego.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
VII Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego 

25 lutego 2017 r. już po raz siódmy w Zespole Szkół im. Jana Pawła II czytaj »

Dołącz do gry! 

Ruszyła między­na­rodowa wersja ŁAMACZY SZYFRÓW. Jak zwykle przewi­dziana jest również specjalna kategoria dla graczy z czytaj »

Nakło nad Notecią włącza się w obchody Roku Rejewskiego 

Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Fragmentów „Wspomnień…“ Mariana Rejew­skiego został objęty honorowym patro­natem marszałka województwa i czytaj »

Ruszyła między­na­rodowa edycja inter­ne­towej gry kryptologicznej 

Gra łączy elementy historii, matematyki, krypto­logii. Organi­zator - Stowa­rzy­szenie Kultu­ralno-Turystyczne VIATOR - przygo­towało trzy poziomy czytaj »

Zapro­szenie na Turniej Szachowy 

25 lutego br. w Zespole Szkół w Łochowie odbędzie się VII Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. czytaj »

Wręczenie nagród w konkursie na ekslibris 

28 listopada 2011 roku została jedno­głośnie przyjęta uchwała nadania imienia Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy. W czytaj »