Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego

turniej_szachowy22 lutego 2014 roku w Zespole Szkół w Łochowie odbył się IV Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego pod honorowym patro­natem Janiny Sylwestrzak.

Celem corocznego konkursu jest popula­ry­zacja gry szachowej wśród przed­szko­laków i uczniów szkół podsta­wowych, wyłonienie najlep­szych zawod­ników w poszcze­gólnych katego­riach wiekowych, podnie­sienie poziomu gry uczest­ników turnieju oraz przybli­żenie postaci Mariana Rejewskiego.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Dołącz do gry! 

Ruszyła między­na­rodowa wersja ŁAMACZY SZYFRÓW. Jak zwykle przewi­dziana jest również specjalna kategoria dla graczy z czytaj »

VII Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego 

25 lutego 2017 r. już po raz siódmy w Zespole Szkół im. Jana Pawła II czytaj »

Zapro­szenie na turniej szachowy im. Mariana Rejewskiego 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie organizuje X Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego pod patro­natem Janiny czytaj »

Zapro­szenie na V Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego 

Zapra­szamy do udziału w V Międzysz­kolnym Turnieju Szachowym im. Mariana Rejew­skiego, który odbywa się pod czytaj »

Twierdza szyfrów i zagadek logicznych Mariana Rejew­skiego - konkurs 

Zespół Szkół nr 24 im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza nauczy­cieli, którzy wśród swoich uczniów czytaj »

Marian Rejewski we wspomnie­niach córki 

3 grudnia 2015 roku Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy gościła niezwykłą osobę, czytaj »