Bydgoszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przededniu i w trakcie II wojny światowej

22 października 2015 roku w Bibliotece Głównej Uniwer­sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się konfe­rencja naukowa z okazji Roku Mariana Rejew­skiego pt. „Bydgoszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przededniu i w trakcie trwania II wojny światowej”. Organi­za­torami jej byli: Uniwer­sytet Kazimierza Wielkiego, Biblioteka Główna UKW, Urząd Miasta Bydgoszczy, Towarzystwo Inicjatyw Kultu­ralnych, a także Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, której wystawa „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” była prezen­towana w foyer Biblioteki Głównej UKW. W konfe­rencji uczest­ni­czyła m.in. córka Mariana Rejew­skiego, Janina Sylwestrzak.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Otwarcie wystawy o Marianie Rejewskim w Żninie 

9 marca 2015 r. w Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie odbyła się uroczy­stość otwarcia wystawy czytaj »

Kryptolog patronem pociągu relacji Bydgoszcz-Warszawa 

W tym roku został ogłoszony konkurs na nazwy dla szesnastu pociągów. W województwie kujawsko-pomorskim w czytaj »

Trzej krypto­lodzy na muralu przy stacji metra 

Miesz­kańcy Warszawy zagło­sowali na projekt „Murale metra – pociąg do sztuki”, którego reali­zacja została sfinan­sowana czytaj »

Urodziny Rejew­skiego“ - między­po­ko­le­niowy piknik w Młynach Rothera 
Fragment przetworzonej cyfrowo twarzy mężczyzny w okrągłych okularach i napis: Urodziny Rejewskiego. Na dole czerwone goździki.

13 sierpnia na tarasie Młynów Rothera w Bydgoszczy powstało miasteczko piknikowe. Kilka insty­tucji i organi­zacji czytaj »

Nowa wystawa o Marianie Rejewskim 

W ramach obchodów Roku Mariana Rejew­skiego 11 czerwca 2015 roku w Muzeum Wojsk Lądowych w czytaj »

Enigma 2015 - młodzi następcy Mariana Rejewskiego 

W ramach Bydgo­skiego Grantu Oświa­towego 12, 13 i 14 maja uczniowie klas IV, V i czytaj »