Bydgoszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przededniu i w trakcie II wojny światowej

22 października 2015 roku w Bibliotece Głównej Uniwer­sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się konfe­rencja naukowa z okazji Roku Mariana Rejew­skiego pt. „Bydgoszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przededniu i w trakcie trwania II wojny światowej”. Organi­za­torami jej byli: Uniwer­sytet Kazimierza Wielkiego, Biblioteka Główna UKW, Urząd Miasta Bydgoszczy, Towarzystwo Inicjatyw Kultu­ralnych, a także Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, której wystawa „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” była prezen­towana w foyer Biblioteki Głównej UKW. W konfe­rencji uczest­ni­czyła m.in. córka Mariana Rejew­skiego, Janina Sylwestrzak.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Marian Rejewski – życiorys Enigmą pisany 

W ramach Między­na­ro­dowych Otwartych Dni Nauki młodzież szkolna, studenci i nauczy­ciele akade­miccy mieli dziś o czytaj »

Złam Kod Bydgoszczy 

W nocy z 23/24 stycznia odbył się XLI Harcerski Bydgoski Bieg Nocny zorga­ni­zowany przez Chorągiew czytaj »

Noc Muzeów 2018 

Wystawę „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ obejrzały setki miłośników nocnego zwiedzania. Jak co roku, czytaj »

Wystawa towarzy­sząca konfe­rencji CYBERSEC 2018 

W Pałacu Czeczotki przy Rynku Głównym w Krakowie czeka na zwiedza­jących nielada atrakcja. Wystawa Cyfry, czytaj »

Dzień Patrona 

Dzień Patrona w Zespole Szkół im. Mariana Rejew­skiego w Ostro­mecku odbędzie się 13 maja 2016 czytaj »

Otwarcie wystawy o Marianie Rejewskim w Żninie 

9 marca 2015 r. w Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie odbyła się uroczy­stość otwarcia wystawy czytaj »