Enigma - Wer hat’s erfunden?

Bez złamania kodu Enigmy aliantom trudniej byłoby pokonać nazistowskie Niemcy. O tym m.in. opowiada brytyjsko-amery­kański film „The Imitation Game“ (Gra tajemnic). Jednak niewiele wspomina o roli polskich matema­tyków, a była ona decydująca.

Ekipa niemieckiej telewizji RBB podąża za uczniami z bydgo­skiego Gimnazjum nr 24, którzy realizują projekt o Marianie Rejewskim pod opieką nauczy­cielki wiedzy o społe­czeń­stwie Emilii Cherbor-Paciorek. W Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy, gdzie można zobaczyć wystawę o Marianie Rejewskim oraz poznać tajniki szyfro­wania na symula­torach Enigmy, o dokona­niach genialnego kryptologa opowiada ekspert płk Jerzy Lelwic.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
The First Enigma Codebreaker. Marian Rejewski who passed the baton to Alan Turing“ 

Pod koniec tego roku, w 90. rocznicę złamania kodu Enigmy, ukaże się na rynku brytyjskim czytaj »

Urodziny Rejew­skiego“ - między­po­ko­le­niowy piknik w Młynach Rothera 
Fragment przetworzonej cyfrowo twarzy mężczyzny w okrągłych okularach i napis: Urodziny Rejewskiego. Na dole czerwone goździki.

13 sierpnia na tarasie Młynów Rothera w Bydgoszczy powstało miasteczko piknikowe. Kilka insty­tucji i organi­zacji czytaj »

Biogra­ficzny galimatias, czyli jak skrzywdzić Mariana Rejewskiego 
Sześć egzemplarzy tej samej książki o Marianie Rejewskim.

Hanka Sowińska Pogromca Enigmy „brał ślub w prote­stanckiej parafii na pl. Wolności“! Kościół św. czytaj »

Konkurs plastyczny dla uczniów z atrak­cyjnymi nagrodami 

Akwarela, gwasz, pastele, grafika kompu­terowa? Nieważne, czy użyjesz kredek, farb, czy komputera. Wystarczy, że wykażesz czytaj »

Kryptolog patronem dworca w Bydgoszczy 

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał 2 lutego imię pocho­dzącego z Bydgoszczy Mariana Rejew­skiego, genialnego polskiego kryptologa. czytaj »

Sala konfe­ren­cyjna w bydgo­skiej Delega­turze IPN ma od dziś patrona 

Z okazji 42. rocznicy śmierci Mariana Rejew­skiego w bydgo­skiej Delega­turze Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się czytaj »