Enigma - Wer hat’s erfunden?

Bez złamania kodu Enigmy aliantom trudniej byłoby pokonać nazistowskie Niemcy. O tym m.in. opowiada brytyjsko-amery­kański film „The Imitation Game“ (Gra tajemnic). Jednak niewiele wspomina o roli polskich matema­tyków, a była ona decydująca.

Ekipa niemieckiej telewizji RBB podąża za uczniami z bydgo­skiego Gimnazjum nr 24, którzy realizują projekt o Marianie Rejewskim pod opieką nauczy­cielki wiedzy o społe­czeń­stwie Emilii Cherbor-Paciorek. W Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy, gdzie można zobaczyć wystawę o Marianie Rejewskim oraz poznać tajniki szyfro­wania na symula­torach Enigmy, o dokona­niach genialnego kryptologa opowiada ekspert płk Jerzy Lelwic.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Nadanie imienia Mariana Rejew­skiego Zespołowi Szkół w Ostromecku 
Przekazanie sztandaru ZS w Ostromecku

W Zespole Szkół w Ostro­mecku odbyła się 13 lutego 2015 r. uroczy­stość nadania szkole imienia Mariana czytaj »

Zapro­szenie na Turniej Szachowy 

25 lutego br. w Zespole Szkół w Łochowie odbędzie się VII Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. czytaj »

Dywan z kwiatów w hołdzie Marianowi Rejewskiemu 
Wielki dywan z płatów kwiatów w trakcie tworzenia z napisem Enigma.

Szósta edycja Bydgo­skich Dywanów Kwiatowych nosi podtytuł „Dla Mariana“ i dedykowana jest wybitnemu krypto­logowi. Uczniowie z czytaj »

Kryptolog patronem dworca w Bydgoszczy 

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał 2 lutego imię pocho­dzącego z Bydgoszczy Mariana Rejew­skiego, genialnego polskiego kryptologa. czytaj »

Młodzi łamacze szyfrów 

Rozpocznij przygodę z krypto­logią! 23 września 2015 roku rusza inter­netowa gra krypto­lo­giczna przezna­czona dla dwuoso­bowych czytaj »

Giganci Kujaw i Pomorza 
Rysunkowe wizerunki sześciu postaci. Pod nimi napis: Giganci Nauki Kujaw i Pomorza.

Są inspi­racją dla pokoleń, a ich działalność i osiągnięcia mogą służyć za przykład. W Dzień czytaj »