Enigma - Wer hat’s erfunden?

Bez złamania kodu Enigmy aliantom trudniej byłoby pokonać nazistowskie Niemcy. O tym m.in. opowiada brytyjsko-amery­kański film „The Imitation Game“ (Gra tajemnic). Jednak niewiele wspomina o roli polskich matema­tyków, a była ona decydująca.

Ekipa niemieckiej telewizji RBB podąża za uczniami z bydgo­skiego Gimnazjum nr 24, którzy realizują projekt o Marianie Rejewskim pod opieką nauczy­cielki wiedzy o społe­czeń­stwie Emilii Cherbor-Paciorek. W Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy, gdzie można zobaczyć wystawę o Marianie Rejewskim oraz poznać tajniki szyfro­wania na symula­torach Enigmy, o dokona­niach genialnego kryptologa opowiada ekspert płk Jerzy Lelwic.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Marian Rejewski – życiorys Enigmą pisany 

W ramach Między­na­ro­dowych Otwartych Dni Nauki młodzież szkolna, studenci i nauczy­ciele akade­miccy mieli dziś o czytaj »

Polscy krypto­lodzy docenieni 

Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski zostali docenieni przez największą organi­zację zawodową na świecie czytaj »

Podsu­mo­wanie konkursów literackich 

W Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podsu­mo­wanie MIĘDZYSZ­KOLNYCH KONKURSÓW czytaj »

Polski Festiwal w Bletchley Park 

Polski Festiwal“ na terenie Bletchley Park zorga­ni­zowany został z z okazji 70. rocznicy przeka­zania sekretu czytaj »

Enigma w Barcinie 

Kolejnym miastem na Pałukach, do którego dotarła Enigma, jest Barcin. W tamtejszej Bibliotece Publicznej Miasta czytaj »

Tajna misja na 16. Przystanku Niepodległość 
Kolaż zdjęć: radiotelegrafista, twarz kobiety i zabytki Warszawy.

Gra Tajna misja będzie miała dwie odsłony: terenową oraz inter­netową. Gra miejska odbędzie się 11 listopada 2021 czytaj »