Enigma - Wer hat’s erfunden?

Bez złamania kodu Enigmy aliantom trudniej byłoby pokonać nazistowskie Niemcy. O tym m.in. opowiada brytyjsko-amery­kański film „The Imitation Game“ (Gra tajemnic). Jednak niewiele wspomina o roli polskich matema­tyków, a była ona decydująca.

Ekipa niemieckiej telewizji RBB podąża za uczniami z bydgo­skiego Gimnazjum nr 24, którzy realizują projekt o Marianie Rejewskim pod opieką nauczy­cielki wiedzy o społe­czeń­stwie Emilii Cherbor-Paciorek. W Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy, gdzie można zobaczyć wystawę o Marianie Rejewskim oraz poznać tajniki szyfro­wania na symula­torach Enigmy, o dokona­niach genialnego kryptologa opowiada ekspert płk Jerzy Lelwic.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Wystawa o Marianie Rejewskim w Brodnicy 

Miesz­kańcy kolejnego miasta w województwie kujawsko-pomorskim mogli obejrzeć wystawę „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” czytaj »

Konkurs plastyczny dla uczniów z atrak­cyjnymi nagrodami 
Plakat z napisem: Konkurs na portret Mariana Rejewskiego. W tle nieostry wizerunek mężczyzny w okularach. U dołu logotypy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa Oświaty i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy.

Akwarela, gwasz, pastele, grafika kompu­terowa? Nieważne, czy użyjesz kredek, farb, czy komputera. Wystarczy, że wykażesz czytaj »

Ustano­wienie odznaki krajo­znawczej w uznaniu dla wybitnego bydgoszczanina 

Regio­nalna Pracownia Krajo­znawcza oraz Oddziałowa Komisja Krajo­znawcza i Ochrony Przyrody R.O. PTTK „Szlak Brdy” w czytaj »

Miesz­kańcy Koronowa poznają tajemnicę Enigmy 

17 lutego 2014 roku wystawa o Marianie Rejewskim zawitała w Zespole Szkół Zawodowych w czytaj »

85. rocznica złamania kodu ENIGMY

W końcówce roku 1932 udało się odczy­tać pierw­sze szyfro­gra­my niemiec­kie. Marian Rejewski sformu­ło­wał twier­dze­nie o iloczy­nie czytaj »

Dywan z kwiatów w hołdzie Marianowi Rejewskiemu 
Wielki dywan z płatów kwiatów w trakcie tworzenia z napisem Enigma.

Szósta edycja Bydgo­skich Dywanów Kwiatowych nosi podtytuł „Dla Mariana“ i dedykowana jest wybitnemu krypto­logowi. Uczniowie z czytaj »