V Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie w sobotę wrzało jak w ulu. A to za sprawą małych szachowych geniuszy. Odbył się tam bowiem już V Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego pod honorowym patro­natem Janiny Sylwe­strzak - córki Mariana Rejew­skiego - i kujawsko-pomor­skiego kuratora oświaty.

Do rywali­zacji stanęło 55 uczniów szkół podsta­wowych i przed­szkoli (dzieci w wieku 6 lat) z 17 placówek oświa­towych. Turniej rozegrany został systemem szwaj­carskim na dystansie 7 rund (każdy zawodnik rozegrał 7 partii). Tempo gry – 10 minut na partię dla każdego zawodnika. Obowią­zywały przepisy kodeksu szachowego. Pomysło­dawcą turnieju jest Mirosław Donarski, dyrektor szkoły.

V Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego został wpisany do oficjalnego kalen­darza obchodów roku Mariana Rejew­skiego, które uchwaliła Rada Miasta Bydgoszczy w 2014 roku.

Wraz z opiekunami turniejowi przyglądali się z zazdrością i szacunkiem goście: Andrzej Szmytka, wiceprze­wod­ni­czący Rady Powiatu Bydgo­skiego, Adam Ryfa, radny Powiatu Bydgo­skiego, Bronisław Balce­rowski, radny gminy Białe Błota, Zdzisław Napora, dyrektor Gimnazjum w Białych Błotach, Bogdan Jucewicz, przed­sta­wiciel sponsora turnieju, Jarosław Wiśniewski, wiceprezes Kujawsko-Pomor­skiego Związku Szachowego, Andrzej Karpiński oraz Mariusz Mazalon, sędziowie szachowi. Nagrody ufundowała Fabryka Mebli Gala Colle­zione z Lisiego Ogona oraz Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie.

Wśród zapro­szonych gości nie mogło zabraknąć pułkownika Jerzego Lelwica, historyka i kustosza Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy oraz pisarza i pasjonata, który uczest­nikom zawodów przybliżył postać Mariana Rejewskiego.

Turniej został podzielony na trzy kategorie wiekowe, do 8, 10 i 13 lat. Rodzice, którzy przyje­chali na zawody ze swoimi pocie­chami, również mogli wziąć udział w konkursie, z tym że w nieco prostszym, bo w chińczyka. Zwycięzcy również otrzymali nagrody. Rozgrywki były podzielone na siedem rund, z przerwą na ciepły posiłek w szkolnej stołówce. Kolejne partie były niezwykle zacięte, każda runda okupiona była łzami lub szerokim uśmiechem. Z turnieju nikt jednak nie wyszedł przegrany, bo udział w takich zawodach to dla każdego szachisty dobra lekcja, która uczy logicznego myślenia, umiejęt­ności przewi­dy­wania ruchów przeciwnika. Z pewnością zapro­centuje to w przyszłości, także w szkole.

W kategorii do 8 lat I miejsce zajął Wiktor Wiśniewski ze Szkoły Podsta­wowej w Występie z ilością 6 punktów, II miejsce wywalczył Szymon Podlewski ze Szkoły Podsta­wowej nr 62 w Bydgoszczy (5 punktów), a III miejsce również z 5 punktami, Tomasz Olchowy ze Szkoły Podsta­wowej w Niemczu. W kategorii do 10 lat I nagrodę otrzymał Mariusz Matczyński ze Szkoły Podsta­wowej nr 65 w Bydgoszczy (6 punktów), II nagroda przypadła Kacprowi Grzecho­wiakowi ze Szkoły Podsta­wowej nr 46 w Bydgoszczy (również 6 punktów), natomiast III miejsce przyznano Michałowi Fiugaj­skiemu ze Szkoły Podsta­wowej nr 60 (5 punktów). W ostatniej kategorii I miejsce zdobył Medard Dahms ze Szkoły Podsta­wowej nr 69 w Bydgoszczy (6 punktów), nagrodę za II miejsce otrzymał Mateusz Kamiński ze Szkoły Podsta­wowej nr 61 (5,5 punktu), a III miejsce przyznano Igorowi Jankow­skiemu ze Szkoły Podsta­wowej nr 63 (również 5,5 punktu).

Antonina Spica, uczennica III kl. gimnazjum

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Konkurs „Marian Rejewski – gigant nauki Kujaw i Pomorza“ 
Na ekranie laptopa wizerunek kryptologa i napis "Konkurs online dla uczniów Marian Rejewski - gigant Kujaw i Pomorza".

Wkrótce ruszy konkurs inter­netowy dla uczniów klas 6 – 8 i młodzieży ze szkół ponad­pod­sta­wowych, który polega czytaj »

VI Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego 

W sobotę 12 marca br. w naszej szkole odbył się VI Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. czytaj »

Wręczenie nagród w konkursie na ekslibris 

28 listopada 2011 roku została jedno­głośnie przyjęta uchwała nadania imienia Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy. W czytaj »

Ogólno­polska gra kryptologiczna 

Już wkrótce rusza Ogólno­polska Gra Krypto­lo­giczna ŁAMACZE SZYFRÓW, w której każdy chętny może wcielić się czytaj »

Konkurs plastyczny dla gimnazjalistów 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Filia w Inowro­cławiu organizuje międzysz­kolny konkurs plastyczny czytaj »

Nakło nad Notecią włącza się w obchody Roku Rejewskiego 

Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Fragmentów „Wspomnień…“ Mariana Rejew­skiego został objęty honorowym patro­natem marszałka województwa i czytaj »