O Rejewskim w Muzeum II Wojny Światowej

12 kwietnia 2018 o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie „Wokół postaci Mariana Rejew­skiego – pogromcy Enigmy”, które popro­wadzi dr Marek Szymaniak. Wykład „Wokół postaci Mariana Rejew­skiego – pogromcy Enigmy” wygłosi dr Krzysztof Osiński. Gościem specjalnym spotkania będzie: Janina Sylwe­strzak, córka Mariana Rejew­skiego.
Marian Rejewski był jednym z czołowych polskich krypto­logów i matema­tyków swojego pokolenia. W 1932 r., jako pracownik cywilny Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego, złamał kod Enigmy – niemieckiej maszyny szyfru­jącej. Przez następne lata, wraz ze swoimi współ­pra­cow­nikami, Jerzym Różyckim i Henrykiem Zygalskim, dosko­nalił sposoby odczy­ty­wania depesz sił zbrojnych III Rzeszy. Dziś jego dokonania uznaje się za jeden z najwięk­szych wkładów Polski w zwycięstwo nad Niemcami w II wojnie światowej.

dr Krzysztof Osiński, pracownik naukowy Delegatury IPN w Bydgoszczy, popula­ry­zator postaci Mariana Rejew­skiego.
dr Marek Szymaniak, Kierownik Działu Naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Każda osoba obecna na spotkaniu otrzyma broszurkę poświęconą polskiemu krypto­logowi autorstwa Krzysztofa Osińskiego.

12 kwietnia 2018 r. (czwartek, godz. 17.00),
Sala Kinowa, poziom -3
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
WSTĘP WOLNY

źródło: muzeu​m1939​.pl

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Otwarcie wystawy w Młynach Rothera w Bydgoszczy 
Obraz wyświetlany na elewacji Młynów Rothera.

W Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w sobotę została oficjalnie otwarta wystawa pt. „Grudzień czytaj »

Promocja dokonań Mariana Rejew­skiego w środo­wisku akade­mickim w Toruniu 

Od 26 lutego do 15 marca 2013 r. wystawa zorga­ni­zowana przez Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką w czytaj »

Bohater Polski Niepod­ległej Marian Rejewski - finał konkursu 

Kalina Paciorek, uczennica Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubin­steina w Bydgoszczy zwyciężyła w siódmej edycji czytaj »

W „The Guardian“ o Rejewskim 
Trzy tytuły wydań elektronicznych prasy brytyjskiej.

Robert Gawłowski, autor biografii Mariana Rejew­skiego pt. „Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana czytaj »

O Marianie Rejewskim w Tucholi 

Tuchola została kolejnym przystankiem w wędrówce wystawy „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ po województwie czytaj »

Służby specjalne II Rzeczypospolitej 

Wystawa „Służby specjalne II Rzeczy­po­spo­litej (1918-1939). Blaski i cienie”, udostęp­niona dzięki uprzej­mości Szefa Agencji Bezpie­czeństwa czytaj »