O Rejewskim w Muzeum II Wojny Światowej

12 kwietnia 2018 o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie „Wokół postaci Mariana Rejew­skiego – pogromcy Enigmy”, które popro­wadzi dr Marek Szymaniak. Wykład „Wokół postaci Mariana Rejew­skiego – pogromcy Enigmy” wygłosi dr Krzysztof Osiński. Gościem specjalnym spotkania będzie: Janina Sylwe­strzak, córka Mariana Rejew­skiego.
Marian Rejewski był jednym z czołowych polskich krypto­logów i matema­tyków swojego pokolenia. W 1932 r., jako pracownik cywilny Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego, złamał kod Enigmy – niemieckiej maszyny szyfru­jącej. Przez następne lata, wraz ze swoimi współ­pra­cow­nikami, Jerzym Różyckim i Henrykiem Zygalskim, dosko­nalił sposoby odczy­ty­wania depesz sił zbrojnych III Rzeszy. Dziś jego dokonania uznaje się za jeden z najwięk­szych wkładów Polski w zwycięstwo nad Niemcami w II wojnie światowej.

dr Krzysztof Osiński, pracownik naukowy Delegatury IPN w Bydgoszczy, popula­ry­zator postaci Mariana Rejew­skiego.
dr Marek Szymaniak, Kierownik Działu Naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Każda osoba obecna na spotkaniu otrzyma broszurkę poświęconą polskiemu krypto­logowi autorstwa Krzysztofa Osińskiego.

12 kwietnia 2018 r. (czwartek, godz. 17.00),
Sala Kinowa, poziom -3
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
WSTĘP WOLNY

źródło: muzeu​m1939​.pl

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Głosujemy na Mariana Rejewskiego! 

Do apelu o oddanie głosu na Mariana Rejew­skiego w plebi­scycie na najwięk­szego narodowego bohatera drugiej czytaj »

Wznowienie cyklu „Sensacje XX wieku“ 

Dzięki współ­pracy Telewizji Polskiej i National Geographic Channel powstaną kolejne odcinki popularnego cyklu programów Bogusława czytaj »

Promocja broszury „Marian Rejewski (1905-1980)“

2 grudnia 2015 r. w Publicznym Gimnazjum im. Mariana Rejew­skiego w Białych Błotach odbyła się czytaj »

Dyplom Enigma 

Z okazji 60. rocznicy przeka­zania przez wywiad polski wywiadom francu­skiemu i angiel­skiemu tajemnicy niemieckiej maszyny czytaj »

Konkurs na komiks 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponad­gim­na­zjalnych województwa czytaj »

Konkurs plastyczny dla uczniów z atrak­cyjnymi nagrodami 

Akwarela, gwasz, pastele, grafika kompu­terowa? Nieważne, czy użyjesz kredek, farb, czy komputera. Wystarczy, że wykażesz czytaj »