VIII Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego w Łochowie

W sobotę 10 marca br. w auli Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie rozegrano VIII Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego. Zawody odbywały się pod honorowym patro­natem Pani Janiny Sylwe­strzak - córki Rejew­skiego i Kujawsko-Pomor­skiego Kuratora Oświaty. Do szachownic zasiadło 75 młodych zawod­ników: 52 w grupie A - rocznik 2008 lub młodsi i 23 w grupie B - rocznik 2002-2007.

III miejsce w kategorii do lat 10 zajął uczeń naszej szkoły Piotr Dyl.

Średni ranking turnieju w grupie A: 1087

Średni ranking turnieju w grupie B: 1213

Już po raz ósmy w naszej szkole gości­liśmy szachistów ze szkół województwa kujawsko-pomor­skiego na Międzysz­kolnym Turnieju Szachowym im. Mariana Rejew­skiego. 75 zawod­ników rywali­zowało w czterech katego­riach wiekowych: do lat 8, 10, 13 i 16. Po uroczystym rozpo­częciu przez Dyrektora Szkoły p. Mirosława Donar­skiego, krótkiej prezen­tacji osoby patrona turnieju Mariana Rejew­skiego, młodzi zawodnicy rozpo­częli swoje pojedynki szachowe. Każdy z szachistów podczas turnieju rozegrał 7 partii na dystansie 10 minut na zawodnika. Sędziowie klasy państwowej p. Andrzej Karpiński i p. Mariusz Stoppel czuwali nad prawi­dłowym przebiegiem całego turnieju.

Klasy­fi­kacja końcowa:

Kategoria wiekowa do lat 8:
I miejsce – Talarczyk Ignacy
II miejsce – Kurta Piotr
III miejsce – Zamerluk Wiktor
IV miejsce – Nowakowski Stanisław
V miejsce – Miodu­szewski Szymon

Kategoria wiekowa do lat 10:
I miejsce – Murawski Miłosz
II miejsce – Czerwonka Jan
III miejsce – Dyl Piotr
IV miejsce – Kwas Adam
V miejsce – Szukaj Alex

Kategoria wiekowa do lat 13:
I miejsce – Bromirski Gracjan
II miejsce – Podlewski Szymon
III miejsce – Grzechowiak Kacper
IV miejsce – Wiśniewski Wiktor
V miejsce – Matczyński Mariusz

Kategoria wiekowa do lat 16:
I miejsce – Paprocki Stanisław
II miejsce - Jankowski Igor
III miejsce – Górny Marek
IV miejsce – Kamiński Mateusz
V miejsce – Weryho Mateusz

Kiedy nasi młodzi szachiści rozgrywali partie szachowe ich opieku­nowie mogli wziąć udział w „Turnieju Chińczyka”. Zwycięzcy Pani Anna Żebrowska – I miejsce, Pan Grzegorz Podlewski – II miejsce i Pan Robert Dyl – III miejsce - zostali udeko­rowani medalami.

Każdy z uczest­ników otrzymał dyplom i pamiątkowy znaczek, a dla zwycięzców coroczny sponsor turnieju Firma Gala Colle­zione z Lisiego Ogona oraz Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie ufundowali puchary i nagrody rzeczowe.
Podczas całego turnieju każdy z uczest­ników zakosz­tował także przysmaków naszej szkolnej kuchni czyli tortilli, a na smakoszy deserów czekały smakołyki w kawia­rence.
Naszą szkołę repre­zen­towali: Marta Witkowska kl.”0”, Szymon Miodu­szewski kl​.Id, Adam Czarycki kl.Ib, Maria Zaderecka kl.3e, Szymon Tomaszewski kl.4d, Bartosz Przybylski kl.4a, Mateusz Posselt kl.3b, Robert Stróż kl.6c, Marcel Knasiński kl.4a.

Na turnieju mieliśmy zaszczyt gościć Pana Jarosława Wiśniew­skiego - Prezesa Kujawsko-Pomor­skiego Związku Szachowego.

Serdecznie gratu­lujemy wszystkim uczest­nikom turnieju i zapra­szamy na kolejny już IX Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego, który odbędzie się 16 lutego 2019 r.

Danuta Sobie­rajska

Źródło: http://​www​.zslochowo​.pl/

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Konkurs „Marian Rejewski – gigant nauki Kujaw i Pomorza“ 
Na ekranie laptopa wizerunek kryptologa i napis "Konkurs online dla uczniów Marian Rejewski - gigant Kujaw i Pomorza".

Wkrótce ruszy konkurs inter­netowy dla uczniów klas 6 – 8 i młodzieży ze szkół ponad­pod­sta­wowych, który polega czytaj »

VI Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego 

W sobotę 12 marca br. w naszej szkole odbył się VI Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. czytaj »

Młodzi łamacze szyfrów z woj. kujawsko-pomor­skiego zakoń­czyli rywalizację 

Znane są już wyniki inter­ne­towej gry MŁODZI ŁAMACZE SZYFRÓW przepro­wa­dzonej przez Stowa­rzy­szenie Viator we współ­pracy czytaj »

Zostań tajnym agentem, łam szyfry - dołącz do gry! 

Zapra­szamy uczniów do udziału w kolejnej edycji Ogólno­pol­skiej Gry Krypto­lo­gicznej ŁAMACZE SZYFRÓW, której celem, jest czytaj »

List Mariana Rejew­skiego do… 

Konkurs literacko-histo­ryczny polegający na napisaniu pracy literackiej (maksy­malnie strona A4, czcionka Times New Roman, 11, czytaj »

Bohater Polski Niepod­ległej Marian Rejewski 

Organi­za­torzy konkursu zapra­szają uczniów klas VI-VIII szkół podsta­wowych i klas III gimna­zjalnych z województwa kujawsko-pomor­skiego czytaj »