Komiksy nagro­dzone

Gala podsu­mo­wująca wojewódzki konkurs na komiks pt. „Marian Rejewski - największy haker XX wieku” rozpo­częła się 28 kwietnia o godz. 10.00 w auli Zespołu Szkół Ogólno­kształ­cących nr 1 w Bydgoszczy. Uroczy­stość została zorga­ni­zowana przez gospo­darza spotkania i Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy - Muzeum Oświaty.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski oraz Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty Anna Łukaszewska. Patronat medialny sprawowali: TVP Bydgoszcz i Radio PiK. Konkurs był reali­zacją projektu Bydgo­skich Grantów Oświatowych.

Podsu­mo­wania konkursu dokonał dr hab. Ryszard Nowicki, profesor nadzwy­czajny z Zakładu Biblio­te­karstwa i Czytel­nictwa Uniwer­sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Sylwetkę kryptologa przybliżył dr Krzysztof Osiński z Oddzia­łowego Biura Edukacji Publicznej w Gdańsku - Delegatura w Bydgoszczy Instytutu Pamięci Narodowej w wystą­pieniu pt. „Marian Rejewski – historia niezwy­kłego życia”. Laureaci konkursu odebrali nagrody z rąk Wicemar­szałka Województwa Kujawsko – Pomor­skiego Zbigniewa Ostrow­skiego, dyrektora Zespołu Szkół Ogólno­kształ­cących nr 1 w Bydgoszczy Marioli Mańkow­skiej oraz dyrektora Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Ewy Pronobis-Sosnowskiej.

Pani Janina Sylwe­strzak, córka Mariana Rejew­skiego, która nie mogła przybyć na uroczy­stość, przesłała list nastę­pu­jącej treści:

list JS

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Zaszy­frowana „Lista Przebojów Programu Trzeciego“ 

W obchody 110. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego włączyła się radiowa Trójka. Marek Niedź­wiecki popro­wadził specjalne, czytaj »

Noc Muzeów 2018 

Wystawę „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ obejrzały setki miłośników nocnego zwiedzania. Jak co roku, czytaj »

Zostań tajnym agentem, łam szyfry - dołącz do gry! 

Zapra­szamy uczniów do udziału w kolejnej edycji Ogólno­pol­skiej Gry Krypto­lo­gicznej ŁAMACZE SZYFRÓW, której celem, jest czytaj »

Pół wieku temu Rejewski ujawnił się jako osoba, która rozszy­frowała Enigmę 

W odpowiedzi na wezwanie „Expressu Wieczornego“, który w 1973 r. poszu­kiwał osób odpowie­dzialnych za złamanie czytaj »

Bohater Polski Niepod­ległej Marian Rejewski - finał konkursu 

Kalina Paciorek, uczennica Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubin­steina w Bydgoszczy zwyciężyła w siódmej edycji czytaj »

Młodzi łamacze szyfrów 

Rozpocznij przygodę z krypto­logią! 23 września 2015 roku rusza inter­netowa gra krypto­lo­giczna przezna­czona dla dwuoso­bowych czytaj »